Headerafbeelding
Borstcentrum
Behandeling

Borstsparende operatie

Bij een borstsparende operatie verwijdert de chirurg een tumor uit de borst met wat omringend gezond weefsel.

Uw chirurg of de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum heeft met u gesproken over een borstsparende behandeling. U kunt hier meer lezen over deze operatie.

Het kan zijn dat de behandeling in uw situatie wat afwijkt van de standaardbehandeling zoals die hier wordt beschreven. Als dat het geval is, zal de arts u daarover informeren.

Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Ook vrouwen die in minder goede conditie zijn, kunnen de operatie veilig doorstaan.

Hoe verloopt de behandeling?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code ONC-229
Laatste revisie: 2 augustus 2021 - 15:35
Hoe verloopt de behandeling?

Borstsparende operatie

Bij een borstsparende behandeling wordt de tumor uit de borst verwijderd, maar houdt u uw borst. De tumor die verwijderd wordt is omgeven door een rand gezond weefsel. De rand gezond weefsel wordt weggehaald om de kans te verkleinen dat er nog restjes tumor in de borst achterblijven. Deze operatie kan gecombineerd worden met een schildwachtklierprocedure of een okselklierdissectie. Uw chirurg bespreekt wat bij u geadviseerd wordt.

Een borstsparende operatie is mogelijk als de tumor niet te groot is ten opzichte van de borst. Het is belangrijk dat de chirurg de tumor helemaal verwijdert, maar ook dat de vorm van de borst zo goed mogelijk behouden blijft. Als er een relatief groot gedeelte van de borst verwijderd moet worden, opereert de chirurg eventueel samen met de plastisch chirurg.

Ongeveer 3 tot 5 weken na de operatie start de bestraling (radiotherapie) van de borst. Deze bestraling is nodig om te voorkomen dat de ziekte terugkomt in de geopereerde borst. In de holte worden titanium clipjes achtergelaten voor de latere bestraling. U krijgt meer informatie over de bestraling van de zorgverleners van het radiotherapeutisch centrum. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met het Instituut Verbeeten.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Overige voorbereidingen

U mag de laatste week voor de operatie uw oksel aan de kant van de operatie niet ontharen. Dit in verband met het risico op infecties na de operatie.

Wij adviseren u na de operatie een goed ondersteunende, (sport)BH zonder beugel te dragen. Het liefst een donkergekleurde BH, omdat het desinfectiemiddel waarmee de huid wordt schoongemaakt kleurstof bevat die moeilijk uit een lichtgekleurde BH te verwijderen is.

Voor de operatie wordt u meestal opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis mag. Of dit inderdaad het geval is, hangt af van de operatie in uw oksel. Als u een okselklierdissectie krijgt, blijft u 1 nacht in het ziekenhuis.

Hoe lang de operatie duurt, hangt af van de ingreep die met u is afgesproken. Al het verwijderde weefsel wordt na de operatie onderzocht in het pathologisch laboratorium.  De wond wordt met oplosbare hechtingen gehecht en afgedekt met steristrips.

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. In overleg met de verpleegkundige op de afdeling kunt u een familielid of naaste op bezoek laten komen.

De verpleegkundige op de uitslaapkamer en op de verpleegafdeling vragen een paar keer hoeveel pijn u heeft. U geeft de pijn een cijfer tussen de 0 en 10. Een 0 betekent géén pijn; 10 is de ergst denkbare pijn. Bij een cijfer van 4 of hoger heeft u matige tot ernstige pijn. Dan is het nodig dat u extra medicijnen krijgt tegen de pijn. Het is belangrijk dat u aan de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is. De pijnmedicatie kan dan, als dat nodig is, op tijd aangepast worden.

Bij ontslag krijgt u instructies voor het gebruik van medicijnen tegen de pijn thuis en een recept.

Een paar dagen na de operatie neemt uw verpleegkundig specialist telefonisch contact met u op.

Controle en uitslag

Het duurt meestal 5 werkdagen voordat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. U komt bij uw chirurg om de uitslag van de operatie te bespreken en de chirurg beoordeelt de wond. Ook bespreekt de chirurg uw aanvullend behandelplan.

Risico's

Iedere operatie geeft een kleine kans op complicaties, zoals een nabloeding of wondinfectie.

Leefregels

  • Als u rookt adviseren wij u om hiermee te stoppen. Roken vergroot namelijk de kans op stoornissen in de wondgenezing en infecties. Meer informatie over stoppen met roken: www.rookvrijookjij.nl
  • We adviseren u de goed steunende beha de eerste dagen na de operatie dag en nacht te dragen, of zo lang als u zelf fijn vindt. De BH geeft goede steun aan het operatiegebied.
  • 2 dagen na de operatie mag u weer douchen. Baden of zwemmen raden wij de eerste week na de operatie af.
  • De smalle hechtpleisters/steristrips die over de wond geplakt zijn mag u laten zitten tot aan het eerste controlebezoek op de polikliniek. De pleisters mogen nat worden. Tijdens het eerste polibezoek worden ze verwijderd.
  • Wij raden u aan de wond dagelijks te controleren op roodheid, zwelling, wondvocht en warmte.
  • Een week na de operatie, kunt u het sporten en uw andere activiteiten weer rustig op gaan bouwen. Bij vragen hierover kunt u terecht bij uw chirurg of uw verpleegkundig specialist.
  • Wij adviseren u de eerste week na de operatie niet zelf auto te rijden. Mogelijk heeft uw verzekering regels die gaan over het wel of niet verzekerd zijn na een operatie. U kunt dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Neem dan contact op met de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum, telefoonnummer (073) 553 82 25 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur).