Naar het ziekenhuis

Heeft u binnenkort een afspraak in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Komt u naar het ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling? Of gaat u op bezoek? Hier vindt u praktische informatie ter voorbereiding.

Man krijgt informatie van medewerker bij balie polikliniek orthopedie
Naar het ziekenhuis

Uw polikliniekbezoek

afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst
Naar het ziekenhuis

Uw opname

Beveiliging binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Naar het ziekenhuis

Komt u op bezoek?

afdelingen spoedeisende hulp wachtkamer
Naar het ziekenhuis

Wachttijden

Patiëntenvoorlichting
Naar het ziekenhuis

Voorlichting

Patiënt en verpleegkundige lopen over de Boulevard
Naar het ziekenhuis

Goede zorg

Naar het ziekenhuis

Regels en rechten

Urine onderzoek op het laboratorium
Naar het ziekenhuis

Kosten en zorgverzekering

werken en leren verpleegkundig specialist
Naar het ziekenhuis

Wie werken er in het JBZ?

Patiëntenpas aanmaken bij de patiëntenregistratie
Naar het ziekenhuis

Uw gegevens

aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Naar het ziekenhuis

Second opinion

Code NHZ-001
Laatste revisie: 6 mei 2020 - 11:22