Opleidingsziekenhuis: met wie heeft u een afspraak?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. ‘Topklinisch’ wil zeggen: hooggespecialiseerde zorg.

Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig is. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een van de 26 topklinische ziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) in Nederland.

In ieder STZ-ziekenhuis neemt de opleiding van verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners in opleiding een belangrijke plaats in. Voor u als patiënt betekent dit:

  • dat bij een gesprek of een onderzoek vaak meerdere zorgverleners aanwezig zijn.
  • dat u misschien onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding. Hij/zij werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener en leert zo het vak. Er wordt op toegezien dat de zorgverleners in opleiding bekwaam en bevoegd zijn voor de handelingen die zij verrichten.

U kunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende zorgverleners in opleiding:

Basisartsen (AIOS en ANIOS)

Basisartsen worden opgeleid tot medisch specialist (arts in opleiding tot medisch specialist, AIOS). Er zijn ook basisartsen werkzaam die meer ervaring op willen doen binnen een medisch specialisme, om zich daarna verder te specialiseren (arts niet in opleiding tot medisch specialist, oftewel ‘ANIOS’).

Coassistenten

Dit zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding tot arts. Zij moeten brede klinische ervaring opdoen, daarom wisselen zij geregeld van afdeling.

Physician assistants en verpleegkundig specialisten in opleiding(PAio en VioS)

De physician assistant en verpleegkundig specialisten in opleiding volgen een erkende HBO-masteropleiding. Zij worden opgeleid tot zelfstandig bevoegde professionals voor (beperkte) medische handelingen.

​​​​​​​HBO- en MBO-verpleegkundigen in opleiding

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt stageplaatsen aan voor studenten verpleegkunde van HBO- en MBO-opleidingen. Daarnaast zijn er pas afgestudeerde HBO- en MBO-verpleegkundigen die direct na hun diplomering als ‘trainee’ ervaring opdoen in een speciaal leertraject. Verpleegkundigen in opleiding en trainees wisselen geregeld van afdeling.

In gesprek met een student Geneeskunde

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden we ook stageplekken aan 2e en 3e jaars studenten geneeskunde. De verpleegkundige of arts van de afdeling of de secretaresse van de polikliniek kan u vragen om met één van deze studenten te spreken. Meedoen aan dit gesprek is natuurlijk vrijwillig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Student geneeskunde ontmoet de patiënt'. 

Code NHZ-012
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:41