Wachttijden

Via onderstaande lijst kunt u de wacht- en toegangstijden per afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bekijken. Deze wachttijden worden in dagen gepubliceerd.

Mogelijk langer wachten vanwege personeelstekort

De wachttijden voor een operatie of behandeling kunnen momenteel langer zijn dan gebruikelijk. 

Dit heeft te maken met een landelijk tekort aan zorgpersoneel (zoals verpleegkundigen en operatieassistenten). Vanwege het personeelstekort, kunnen we minder operaties/behandelingen op één dag uitvoeren. Daardoor moet u misschien langer wachten. We begrijpen dat lang(er) wachten nooit fijn is. Zeker niet als u klachten of pijn heeft.

We werken hard aan een oplossing, maar het kost tijd om geschikte mensen te vinden of op te leiden. Onze excuses. We doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.

Wachttijden polikliniek 

Hiermee bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw afspraak op de polikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen.

De wachttijd die wij op de website plaatsen, is de kortste wachttijd van de betreffende afdeling. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de derde vrije plaats in het afsprakensysteem.

Graag wijzen wij u erop dat de metingen momentopnames zijn (er wordt in principe één keer per week gemeten). Ook kan de wachttijd toch anders zijn. Bijvoorbeeld door: spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist of zelf willen wachten.

Wachttijden behandeling 

Als u bij een specialist op de polikliniek komt, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Of een huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen waar u al bekend bent. Met ‘wachttijd behandeling’ bedoelen wij dan het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen. De wachttijden kunnen per onderzoek verschillen, de gemiddelde wachttijd bij een onderzoek wordt weergegeven.

Vindt u de wachttijd te lang?

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken (de Treeknorm). Voor een afspraak op de polikliniek en diagnostiek is dit vier weken. Voor behandeling is de maximale aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Kies een afdeling:

Wachttijden beginnend met B

Wachttijden beginnend met C

Wachttijden beginnend met D

Wachttijden beginnend met G

Wachttijden beginnend met H

Wachttijden beginnend met L

Wachttijden beginnend met N

Wachttijden beginnend met P

Wachttijden beginnend met T

Wachttijden beginnend met U

Wachttijden beginnend met V

Code NHZ-017
Laatste revisie: 23 september 2019 - 16:29