Wachttijden

Via onderstaande lijst kunt u de wacht- en toegangstijden bekijken door op de betreffende afdeling te klikken. De wachttijden plaatsen wij in dagen op de website. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen. Wanneer er onbekend staat, dan is de wachttijd op dat moment niet bekend. We passen de wachttijden iedere week aan.

De wachttijden die u hier ziet zijn een momentopname. Zo kunnen de wachttijden langer zijn als u een voorkeur voor een arts of een JBZ-locatie heeft. Het JBZ biedt ook zorg op de JBZ Dichtbij locaties. Voor bepaalde onderzoeken of behandelingen kan de wachttijd voor die afdeling anders zijn dan de vermelde algemene wachttijd. De wachttijd kan ook langer of korter zijn afhankelijk van de ingeschatte ernst en ongemak van de klacht. Voor spoed kunt u altijd bij ons terecht.

Toegangstijden polikliniek (eerste afspraak)

Met de toegangstijden voor de polikliniek bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw afspraak op de polikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De wachttijd die wij op de website plaatsen, is de kortste wachttijd van de betreffende afdeling. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar ‘de derde vrije plaats’ in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Als u bij een specialist op de polikliniek komt, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Of u bent door de huisarts doorverwezen voor onderzoek of behandeling. Met ‘wachttijd behandeling’ bedoelen wij het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. Deze wachttijden zijn een gemiddelde.

Wachttijdbemiddeling

We werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Helaas kan de wachttijd soms lang zijn.

Wanneer u vragen heeft over de wachttijden, kunt u contact opnemen met de afdeling waar u een afspraak heeft. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar onderzoekt dan of het mogelijk is dat u sneller geholpen wordt.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben bepaald dat de maximaal aanvaardbare wachttijd 4 weken is voor de afspraak op de polikliniek. Voor een behandeling is dit maximaal 7 weken wachttijd. Dit wordt ook wel de 'treeknorm' genoemd.

Op Zorgkaart Nederland kunt u de wachttijden van verschillende ziekenhuizen vergelijken.

Kies een afdeling:

Wachttijden beginnend met B

Wachttijden beginnend met C

Wachttijden beginnend met D

Wachttijden beginnend met G

Wachttijden beginnend met L

Wachttijden beginnend met N

Wachttijden beginnend met O

Wachttijden beginnend met S

Wachttijden beginnend met U

Wachttijden beginnend met V

Code NHZ-017
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 13:35