afdelingen dagbehandeling intake vragenlijst

Voorbereiding op een (dag)opname in het ziekenhuis

Als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wilt u graag van tevoren wat zaken kunnen regelen. U vindt hier informatie die u kan helpen bij uw voorbereiding op de opname in het ziekenhuis.

Voorbereiding op uw opname

Het afspreken van uw opnamedatum

Als is besloten dat u opgenomen gaat worden in het ziekenhuis, spreken we soms meteen een opnamedatum met u af.

Maar het kan ook zijn dat u op een wachtlijst komt. U krijgt dan telefonisch of schriftelijk bericht over de datum en tijd van opname. Wij proberen deze datum aan te houden, maar het is altijd mogelijk dat de opname toch niet op de geplande dag kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er onverwacht veel spoedopnames zijn geweest. Als dit het geval is, ontvangt u natuurlijk zo snel mogelijk bericht van ons.

Op de werkdag voor de opname belt een medewerker van het Planbureau om het tijdstip van opname aan u door te geven. Zij belt tussen 13.00 - 17.30 uur op het door u opgegeven telefoonnummer. Als u niet thuis bent, probeert de medewerker het op een later tijdstip nogmaals. Of de medewerker spreekt uw voicemail in. 

Bent u op de vastgestelde opnamedatum verhinderd?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de secretaresse van uw specialist. Als u zich tijdig afmeldt kan er nog een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. 

Bent u de dagen voor de operatie/behandeling erg verkouden? 

En/of moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan tenminste 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek van uw specialist.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

 • Uw geldig identiteitsbewijs. De verpleegkundige op de afdeling kan bij aankomst hier naar vragen. Wij adviseren u het identiteitsbewijs daarna mee naar huis te geven. 
 • Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de medicijnen die u thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt (ook insuline, glucosemeter en toebehoren, puffers, zalf etc), het liefst in de originele verpakking. Zorg dat u voldoende voorraad meeneemt voor de dagen dat u (naar verwachting) in het ziekenhuis ligt.
 • Kleding waarin u gemakkelijk kunt bewegen en makkelijke schoenen die stevig aan de voet zitten, zonder gladde zool.
 • Toiletartikelen.
 • Uw eigen brillenkoker, lenzendoosje en/of gebitsbakje. 

Als u komt voor een operatie waarvoor u 1 of meerdere dagen opgenomen wordt, kan het zijn dat u eerst wordt opgenomen op onze Operatie Ontvangst Afdeling (OOA). Neem dan één tas mee naar de opname (geen rolkoffer). In de tas moet ook de kleding en de schoenen passen die u draagt als u naar afdeling komt. Vraag uw contactpersoon eventuele andere spullen pas na de operatie mee te nemen naar het ziekenhuis.

Wat neemt u niet mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie?

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u het vertelt aan uw arts als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep nauw in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie of u in contact komt met iemand die drager hiervan is.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Informatieverstrekking aan naasten

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij u om één of twee namen en telefoonnummers van contactpersonen aan de verpleegkundige van de afdeling door te geven. Om uw privacy te beschermen, verstrekken we aan anderen geen informatie. U kunt eventueel met uw familie en vrienden afspreken dat zij bij de contactpersoon informeren naar uw gezondheidstoestand.

Medicijnen in eigen beheer

Bij opname neemt een verpleegkundige alle medicijnen met u door. Samen met u bekijkt de verpleegkundige of u uw medicijnen in eigen beheer houdt, of dat de verpleegkundige dit van u overneemt. Als u uw medicijnen in eigen beheer heeft, betekent dit dat u zelf verantwoordelijk bent voor:

 • het op tijd innemen van uw medicijnen
 • het innemen van de juiste hoeveelheid medicijnen
 • het op de juiste manier innemen van uw medicijnen. 

Medicijnen van thuis

De verpleegkundige bekijkt of de medicijnen die u van thuis heeft meegebracht nog goed zijn. Past uw arts uw medicijnen aan? Dan bespreekt de verpleegkundige deze wijzigingen direct met u en geeft u zo nodig nieuwe medicijnen. Heeft u vragen over uw medicijnen, stel ze dan aan de verpleegkundige. 

Zorg na ontslag regelen

Na een dagopname mag u de eerste 24 uur niet alleen thuis zijn. Regel van tevoren dat er een volwassene bij u blijft, die u eventueel kan helpen. 

Het is mogelijk dat u na uw verblijf in het ziekenhuis nog verpleging of verzorging nodig heeft. U kunt dit niet altijd voor uw opname regelen. Tijdens uw ziekenhuisopname bespreekt de afdelingsverpleegkundige met u of er hulp nodig is. 

Eventueel wordt dan het Transferbureau van het ziekenhuis ingeschakeld. Deze afdeling is gespecialiseerd in het regelen van thuiszorg, verpleeg-technische zorg, apparatuur en hulpmiddelen, tijdelijk of permanent verblijf in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. 

Als u weet dat u na uw ziekenhuisopname huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dit al wel van tevoren aanvragen. Hiervoor moet u contact opnemen met de afdeling WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) van uw eigen gemeente.

Meer weten? Bekijk dan de informatie: Zorg na ontslag

Wilsverklaring

Als u een wilsverklaring heeft, is het belangrijk dat uw zorgverleners hiervan op de hoogte zijn. Lees hier hoe u uw wilsverklaring toe kunt laten voegen aan uw dossier

 

 

Uw verblijf in het ziekenhuis

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie op de Boulevard (bovenaan de roltrap). De medewerker verwijst u naar de juiste afdeling. Het kan zijn dat u eerst nog bloed moet laten prikken bij de polikliniek Bloedafname.

Bij aankomst op de verpleegafdeling geeft een verpleegkundige u uitleg over de gang van zaken deze dag. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de verpleegkundige bespreken. 

Reanimatievraag

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt in principe iedere patiënt bij wie de ademhaling of bloedsomloop plotseling stopt, gereanimeerd. Bij een opname in het JBZ kan een verpleegkundige of arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaard vraag. Het hoeft absoluut niet te betekenen dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie.

Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen. 

Op de operatiekamer en de uitslaapkamer, bij onderzoeken op de afdeling Endoscopie en in de Hartkatheterisatiekamer wordt in principe altijd gereanimeerd. Ook als u heeft aangegeven dat u bij een hartstilstand niet gereanimeerd wilt worden. Wanneer er onder narcose of onder sedatie (roesje) een hartstilstand optreedt, is het namelijk niet altijd zeker of dit spontaan gebeurt, of als gevolg van de operatie of de narcose/sedatie. Bovendien is in de meeste gevallen het probleem snel en goed te verhelpen, ook op de afdeling Endoscopie en de Hartkatheterisatiekamer. Daarom gelden hier andere regels rondom reanimatie.

Lees de informatie 'Wel of niet reanimeren'

Gemengd verplegen

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt 'gemengd verpleegd'. Mannen en vrouwen liggen soms op dezelfde kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, proberen wij hier rekening mee te houden. Dit lukt helaas niet altijd. Geef uw bezwaar wel zo snel mogelijk door aan het Planbureau, telefoonnummer (073) 553 60 20. 

Rooming-in

Soms is het mogelijk dat een partner of familielid bij de patiënt op de kamer blijft overnachten. Er wordt dan een logeerbed bijgeplaatst op een éénpersoonskamer. Als u gebruik wilt maken van rooming-in kunt u deze wens van tevoren doorgeven aan het Planbureau, tel. (073) 553 60 20.

Let op! U hoort pas op de dag van opname of de rooming-in mogelijk is. De patiënt moet namelijk op een éénpersoonskamer opgenomen kunnen worden én het logeerbed moet nog vrij zijn. Houdt u er dus ook rekening mee dat de rooming-in misschien niet mogelijk is.

U kunt als partner/familielid tegen betaling maaltijden bestellen via Ons Menu Voor U. Meer informatie hierover krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling.

Kijk hier voor overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Telefoon, televisie en internet

U kunt in het ziekenhuis gebruik maken van gratis internet via wifi. Het ziekenhuis biedt u dit aan als service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  Er is een tablet op de afdeling of bij het bed waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie hierover krijgt u op de verpleegafdeling.

Maaltijden

Goed eten is van groot belang als u ziek bent. Daarom bieden wij u ‘Ons menu voor u’ aan. U mag zelf kiezen uit een groot assortiment aan maaltijden en dranken. 

In onderstaande video ziet u hoe ‘Ons menu voor u’ werkt. Als u opgenomen wordt, zal uw verpleegkundige u alles nog een keer rustig uitleggen.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Voeding bij herstel
Bij ziekte is eiwit de belangrijkste voedingsstof voor herstel. Eet zo veel mogelijk eiwitrijke producten verspreid over de dag, zowel bij de hoofdmaaltijden als bij een tussendoortje. Tenzij anders geadviseerd door uw diëtist.

Samen eten 
Op de verpleegafdelingen (niet op afdeling Dagbehandeling) kan uw bezoek tegen betaling mee-eten. Een broodmaaltijd kost €3,50, een warme maaltijd  €7,00. U betaalt bij de medewerker die de maaltijd serveert. U kunt alleen met PIN betalen. Betaling met contact geld is niet mogelijk.

Op afdeling Dagbehandeling staat koffie en thee voor uw begeleider klaar in de wachtruimte (tijdens kantooruren). Als uw begeleider verder iets wil eten of drinken kan hij/zij terecht in het bezoekersrestaurant aan de Boulevard. 
 

Bezoek

In verband met de rust op de patiëntenkamers verzoeken wij u niet meer dan 2 bezoekers tegelijk te ontvangen. Vraag uw bezoekers of zij zich aan de bezoektijden willen houden.

Op afdeling Dagbehandeling kunt u geen bezoek ontvangen. Wel mag er 1 begeleider bij u zijn. De verpleegkundige zal uw begeleider vragen om in een andere ruimte te wachten als het te druk is op de patiëntenkamer en als u naar de operatiekamer of onderzoeksafdeling gaat. 

Roken

Houdt u er rekening mee dat u in en om het ziekenhuis niet mag roken. Het hele gebouw, het ziekenhuisterrein en de parkeervoorzieningen zijn rookvrij. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stimuleert een gezonde levensstijl van zijn patiënten, bezoekers en medewerkers. In deze gezondheidsbevorderende omgeving past roken niet. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis draagt daarmee bij aan een rookvrije generatie. Een generatie waarin kinderen zonder de schadelijke effecten van rook kunnen opgroeien. Voor hulp bij stoppen met roken kunt u kijken op www.rookvrijookjij.nl of belt u naar (076) 889 51 95

Wie is verantwoordelijk voor uw behandeling tijdens de opname?

Tijdens uw verblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt u met meerdere artsen en andere zorgverleners te maken. Er is één medisch specialist verantwoordelijk voor u tijdens uw opname. Dit is uw hoofdbehandelaar. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek.

Eerste aanspreekpunt

Verder is er één arts of gespecialiseerde verpleegkundige met wie u tijdens uw opname dagelijks te maken heeft. Deze persoon is uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij werkt altijd onder eind-verantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar. 

Na de opname

Weer naar huis

De verpleegkundige regelt uw ontslag. Als de arts u nog wil zien voor ontslag, hoort u dit van de verpleegkundige. De verpleegkundige maakt voor u een afspraak voor controle. Ook krijgt u instructies mee over de nazorg thuis. 

Als u met ontslag gaat worden de recepten voor medicijnen naar de Apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gestuurd. Als u naar huis gaat, haalt u daar uw medicijnen op. Voor de medicijnen vraagt de apotheek soms een kleine vergoeding. Houdt u er rekening mee dat u alleen met PIN kunt betalen. 

Het kan verstandig zijn dat uw begeleider u in een rolstoel naar de auto brengt. Rolstoelen staan binnen bij de hoofdingang of bij de parkeergarage en bij de betaalautomaat bij het parkeerveld.

Goed om te weten

Toestemming onderzoek na prikaccident

Bij een onderzoek, behandeling of operatie kan een ziekenhuismedewerker per ongeluk in aanraking komen met bloed of andere lichaamsvloeistoffen van een patiënt. De medewerker kan zich bijvoorbeeld prikken aan een naald - of snijden aan een instrument - waar bloed op zit van een patiënt. We noemen dit een ‘prikaccident’.

Na een prikaccident willen we graag met spoed het bloed onderzoeken van de patiënt. De patiënt kan een aandoening hebben die via het bloed overdraagbaar is, zoals hepatitis B of HIV. In dat geval moet de ziekenhuismedewerker binnen 2 uur met een behandeling starten om infectie te voorkomen.

Een patiënt moet altijd eerst toestemming geven voor een bloedonderzoek. Omdat dit niet mogelijk is als u bijvoorbeeld onder narcose bent, vragen wij u het van tevoren aan te geven als u niet mee wilt werken aan een bloedonderzoek na een eventueel prikaccident. Vertelt u dit dan aan uw behandelend arts.

Als u geen bezwaar heeft gemaakt en er tijdens uw operatie een prikaccident is geweest, dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht na de operatie.

De kosten van uw behandeling

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De prijzen die het Jeroen Bosch Ziekenhuis in rekening brengt als u niet verzekerd bent, vindt u op www.jbz.nl/tarieven.

Lees hier meer over meer over de vergoeding van uw behandeling in het ziekenhuis. 

Topklinische zorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een van de 26 topklinische ziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) in Nederland. ‘Topklinisch’ wil zeggen: hoog-gespecialiseerde zorg. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig is.

Code NHZ-008
Laatste revisie: 11 juni 2024 - 14:15