Team foto Geheugencentrum

Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie is bedoeld voor mensen met cognitieve (geheugen), emotionele of gedragsmatige klachten en houdt zich bezig met dementiezorg.

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie heeft tot doel dat de dementiezorg lokaal, regionaal en bovenregionaal verbetert. Dit gaat om zowel de zorg rondom dementie zelf als ook om de preventie van dementie. Daarnaast houdt het zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en richt het zich op onderwijs en opleiding op het gebied van cognitieve stoornissen en dementiesyndromen.

Geheugenproblemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook jongere mensen kunnen er last van hebben. Door geheugenproblemen kunnen er moeilijkheden ontstaan in het dagelijks functioneren. Lees onze tips voor het omgaan met mensen met dementie.

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie is bedoeld voor mensen met cognitieve (geheugen), emotionele en/of gedragsmatige klachten. Oorzaken van deze problemen kunnen zeer divers zijn. Denk aan (beginnende) dementie, geheugenstoornissen door medicatie, stofwisselingsziekte of geheugenklachten na bijvoorbeeld een ongeval of een beroerte. Onderzoek naar de oorzaak van cognitieve klachten kan uit verschillende medische onderzoeken bestaan, zoals een gesprek met een geriater en/of neuroloog, een MRI-scan van de hersenen, bloedonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek (onderzoek om te kijken hoe het geheugen functioneert) en soms ook een lumbaalpunctie (ruggenprik).

In het Geheugencentrum zorgt de afdeling geriatrie voor de diagnostiek. Zij doen dit samen met neurologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, medische psychologie en ouderenpsychiatrie (Reinier van Arkel).

Missie en visie

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie is een multidisciplinair intensief samenwerkingsverband van patiënten, mantelzorgers en professionals uit de gehele keten van zorg rondom dementie en cognitieve stoornissen. De missie is het verbeteren van de zorg lokaal, regionaal en landelijk, zowel van de dementie en cognitieve stoornissen zelf, als ook de preventie ervan.

Deze missie wordt uitgevoerd binnen de kernkwaliteiten van het JBZ waarbij we denken en werken vanuit de patiënt. Dat doen we door onze zorg af te stemmen op de mens of patiënt door kritische vragen te stellen en met aandacht te luisteren naar zowel de patiënt als zijn netwerk of mantelzorger. Wij denken verder dan de zorgpaden, protocollen en richtlijnen en kijken naar zowel ziekte als gezondheid met als doel dat de mensen uit Den Bosch en omstreken in 2025 hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland geven.

Topklinische zorg

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie heeft de status vanTopklinische Zorg van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. De patiënten krijgen bij deze topklinische afdelingen zorg waarbij zij centraal staan en zorg die op op hoog niveau is. De behandelingen zijn vaak uniek en worden gegeven door gemotiveerde professionals.

In het Geheugencentrum JBZ vindt multidisciplinaire diagnostiek plaats bij cognitieve stoornissen in specifieke zorgpaden, wordt wetenschappelijk onderzoek verricht, worden geneesmiddeltrials verricht en is een bovenregionale expertise aanwezig. Het centrum is verbonden met het Alzheimercentrum VU. Behandeld worden o.a. zeldzame vormen van dementie (denk aan Parkinson dementie, Lewy Body dementie, primaire progressieve afasie, frontotemporale dementie, snel progressieve dementie) en dementie bij jongeren.

Onderwijs en opleiding

Het Geheugencentrum - Expertisecentrum Cognitie is een opleidingsplaats voor psychologen, co-assistenten, huisartsen in opleiding, specialist ouderengeneeskunde in opleiding en arts-assistenten, werkzaam bij de vakgroep geriatrie, medische psychologie en neurologie.

Team

Bestuur

Meer informatie

Expertisecentrum Cognitie

Opleiding & onderwijs

Expertisecentrum Cognitie

Wetenschap

Expertisecentrum Cognitie

Patiëntenzorg

Code ECC-004
Laatste revisie: 22 november 2023 - 15:44