Headerafbeelding
Een vrijwilliger van de Unie van Vrijwilligers wijst de weg
Afdeling

Medische psychologie

Het specialisme medische psychologie richt zich op kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen met psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen.

Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist u verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. U kunt zich niet zelf aanmelden, maar u kunt uw eventuele wensen voor verwijzing wel bespreken met uw specialist.

Lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een invloed hebben op uw leven als patiënt, maar ook op het leven van uw naasten. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en praktische en emotionele gevolgen, om te gaan. Het kan zijn dat psychische klachten de lichamelijke problemen verergeren of lichamelijk herstel belemmeren. Redenen waarom u naar de afdeling Medische Psychologie verwezen kan worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Problemen met aanpassing van uw gedrag aan uw fysieke beperkingen
 • Angst voor een aanbevolen of noodzakelijke ingreep
 • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
 • Verstoring van stemming, eetlust of slaap door lichamelijke ziekte of klachten
 • Angst- of spanningsklachten bij lichamelijke ziekte
 • Verwerking van chronische ziekte en de consequenties ervan
 • Moeite met uitvoeren van zelfzorg zoals medicatiegebruik
 • Verwerking van nare ervaringen rondom medische ingrepen
 • Cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratieproblemen

De kinder- en jeugdpsycholoog richt zich daarnaast op de wisselwerking tussen ziekte, ontwikkeling en opvoeding. Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling. Klik hier voor meer informatie voor kinderen en jeugdigen die worden verwezen naar de Medische Psychologie.

Belangrijke informatie over medische psychologie

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Noor Assman-Schuilwerve
Drs. E. Assmann-Schuilwerve
Klinisch psycholoog, Psychotherapeut
Profielfoto zorgverlener Floor van Bergen
Drs. F.S. van Bergen
Gezondheidszorgpsycholoog
Profielfoto van Marieke Breuls
Drs. M.E.H. Breuls
Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut
Bekijk ons team

Meer informatie

Code PSY-302
Laatste revisie: 2 mei 2023 - 16:18
Belangrijke informatie over medische psychologie

Medische psychologie

Na verwijzing door uw medisch specialist krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de psycholoog. Dit intakegesprek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. De psycholoog probeert samen met u uit te zoeken wat de oorzaak van uw klacht is en welke factoren de klacht in stand houden. Het doel van dit gesprek is om te beoordelen wat de psycholoog van de afdeling Medische Psychologie voor u kan betekenen. Voor dit eerste gesprek is het fijn als er een naaste meekomt, zoals uw partner, kind of ouder(s). In uw afspraakbevestiging staat op welke afdeling uw afspraak plaatsvindt.  De afspraak kan zijn op de polikliniek Medische Psychologie, de polikliniek Neurologie, Geriatrie of Kindergeneeskunde. Dit hangt af van wie u heeft verwezen en de reden van uw afspraak.

Om uw klachten verder in kaart te brengen, kan de psycholoog een psychologisch testonderzoek voorstellen. Er zijn verschillende vormen van testonderzoek, zoals:

Al onze onderzoeken bij volwassenen vinden plaats op het Diagnostisch Centrum.

Na het intakegesprek en het eventuele onderzoek stemmen we samen met u af hoe we u het beste kunnen helpen. Wij begeleiden u in het omgaan met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en ook de praktische en emotionele gevolgen hiervan. Er zijn verschillende vormen van behandeling, zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Traumabehandeling, waaronder EMDR-therapie;
 • Acceptance and Commitment Therapy;
 • Overige vormen van therapie zoals (kortdurende) schematherapie of oplossingsgerichte therapie.

De behandeling duurt meestal kort; gemiddeld 5 tot 8 gesprekken. Wanneer een langer durende behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een eventuele verwijzing naar een andere instelling.

Naast individuele behandelingen bieden we ook groepsbehandelingen, zoals:

Op onze afdeling werken de volgende zorgverleners:

 • Klinisch psycholoog-psychotherapeut
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Psychodiagnostisch medewerker/assistent
 • Stagiaire masteropleiding (medische) psychologie
 • Medisch secretaresse

Aan het onderzoek of een behandeling bij de Medische Psychologie zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze kosten zijn in ons ziekenhuis inbegrepen in de medische behandeling.