Headerafbeelding
Een vrijwilliger van de Unie van Vrijwilligers wijst de weg
Afdeling

Medische psychologie

Het specialisme medische psychologie richt zich op kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen met psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problemen.

Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist u verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. U kunt zich niet zelf aanmelden, maar u kunt uw eventuele wensen voor verwijzing wel bespreken met uw specialist.

Lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een invloed hebben op uw leven als patiënt, maar ook op het leven van uw naasten. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en praktische en emotionele gevolgen, om te gaan. Het kan zijn dat psychische klachten de lichamelijke problemen verergeren of lichamelijk herstel belemmeren. Redenen waarom u naar de afdeling Medische Psychologie verwezen kan worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Problemen met aanpassing van uw gedrag aan uw fysieke beperkingen
 • Angst voor een aanbevolen of noodzakelijke ingreep
 • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
 • Verstoring van stemming, eetlust of slaap door lichamelijke ziekte of klachten
 • Angst- of spanningsklachten bij lichamelijke ziekte
 • Verwerking van chronische ziekte en de consequenties ervan
 • Moeite met uitvoeren van zelfzorg zoals medicatiegebruik
 • Verwerking van nare ervaringen rondom medische ingrepen
 • Cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratieproblemen
 • Problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit die te maken hebben met een lichamelijke aandoening.

De kinder- en jeugdpsycholoog richt zich daarnaast op de wisselwerking tussen ziekte, ontwikkeling en opvoeding. Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden ouders/verzorgers intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling. Klik hier voor meer informatie voor kinderen en jeugdigen die worden verwezen naar de Medische Psychologie.

Animatie Nederlands Instituut van Psychologen

Bekijk hier ook de animatie van het Nederlands Instituut van Psychologen over hoe medische psychologie u kan helpen wanneer u een lichamelijke ziekte heeft. 

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Belangrijke informatie over medische psychologie

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Noor Assman-Schuilwerve
Drs. E. Assmann-Schuilwerve
Klinisch psycholoog, Psychotherapeut
Profielfoto zorgverlener Floor van Bergen
Drs. F.S. van Bergen
Gezondheidszorgpsycholoog
Profielfoto van Marieke Breuls
Drs. M.E.H. Breuls
Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut
Bekijk ons team

Meer informatie

Code PSY-302
Laatste revisie: 11 juli 2024 - 09:41
Belangrijke informatie over medische psychologie

Medische psychologie

Na verwijzing door uw medisch specialist krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek met de psycholoog. In dit verkennende gesprek stelt de psycholoog vragen over uw klachten en zoekt samen met u uit wat de aard en oorzaak van uw klachten zijn en welke factoren de klachten in stand houden. Het doel van dit gesprek is om te beoordelen wat de psycholoog van de afdeling Medische Psychologie voor u kan betekenen.

Het is fijn als u ter voorbereiding op de eerste afspraak onze vragenlijsten invult en informatie over eventuele eerdere psychologische behandeling aan het secretariaat aanlevert. Deze informatie kunt u opvragen bij de huisarts en toesturen aan het secretariaat of meenemen naar uw eerste afspraak bij de psycholoog.

U mag een naaste, zoals uw partner of een familielid, meenemen naar de afspraak. De afspraak kan plaatsvinden op de polikliniek Medische Psychologie, de polikliniek Neurologie, de polikliniek Geriatrie of de polikliniek Kindergeneeskunde.

Aan de hand van het eerste gesprek, de vragenlijsten en de informatie over eventuele eerdere behandelingen besluit de psycholoog samen met u wat er nodig en mogelijk is. Als uw behandeling niet meteen kan starten, kijken we of er in de tussentijd andere hulp mogelijk is, bijvoorbeeld via e-health. Het kan zijn dat de psycholoog waarmee u het eerste gesprek had, niet uw behandelend psycholoog wordt.

Om uw klachten verder in kaart te brengen, kan de psycholoog een psychologisch testonderzoek voorstellen. Er zijn verschillende vormen van testonderzoek, zoals:

Al onze onderzoeken bij volwassenen vinden plaats op het Diagnostisch Centrum.

Na het intakegesprek en het eventuele onderzoek stemmen we samen met u af hoe we u het beste kunnen helpen. Wij begeleiden u in het omgaan met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen en ook de praktische en emotionele gevolgen hiervan. Er zijn verschillende vormen van behandeling, zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Traumabehandeling, waaronder EMDR-therapie;
 • Acceptance and Commitment Therapy;
 • Overige vormen van therapie zoals (kortdurende) schematherapie of oplossingsgerichte therapie.

De behandeling bij de medische psychologie is meestal kortdurend. Soms is een verwijzing naar een andere instelling nodig, bijvoorbeeld naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

Naast individuele behandelingen bieden we ook groepsbehandelingen, zoals:

Op onze afdeling werken de volgende zorgverleners:

 • Klinisch psycholoog-psychotherapeut
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
 • Basispsycholoog
 • Psychodiagnostisch medewerker/assistent
 • Stagiair masteropleiding (medische) psychologie
 • Medisch secretaresse

Aan het onderzoek of een behandeling bij de Medische Psychologie zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze kosten zijn in ons ziekenhuis inbegrepen in de medische behandeling.