Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: een intakegesprek, een testonderzoek, een nabespreking en een eventuele behandeling.

Met het testonderzoek willen we een indruk krijgen van:

  • uw geheugen
  • uw concentratievermogen
  • de mate waarin u kunt plannen en organiseren
  • en van andere zaken die met het denken te maken hebben.

Soms worden ook de intellectuele vaardigheden onderzocht (intelligentieonderzoek) of worden vragenlijsten afgenomen om een beeld te krijgen van uw stemming en hoe u bent als persoon.

Het neuropsychologisch onderzoek  vindt plaats binnen het Diagnostisch Centrum van de afdeling Medische Psychologie. Het Diagnostisch Centrum werkt nauw samen met de specialismen Geriatrie en Neurologie in het Topklinisch Centrum voor Cognitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lees meer

Wat is het doel van een neuropsychologisch onderzoek?

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of bepaalde klachten of problemen worden veroorzaakt door stoornissen in de hersenen, of dat andere factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld stemming, persoonlijkheid of normale veroudering. Dit onderzoek kan belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose. Het helpt ook om te bepalen welke behandeling het beste bij u past.

Wie voert een neuropsychologisch onderzoek uit?

Het intakegesprek en de eventuele nabespreking worden uitgevoerd door een neuropsycholoog. Het neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een neuropsycholoog of een psychologisch assistent(e).

Wat is een neuropsycholoog?

Een neuropsycholoog is een psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de neuropsychologie. Hij of zij onderzoekt wat de aard en ernst van klachten als vergeetachtigheid of concentratieverlies zijn. Ook inventariseert hij of zij de gevolgen die een bepaalde aandoening kan hebben voor het dagelijks leven en geeft u adviezen hoe hiermee om te gaan.

Wat is neuropsychologie?

De neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen de werking van de hersenen en iemands dagelijks functioneren. Dit functioneren kan verstoord worden door een hersenbeschadiging (door een ongeluk, ziekte of aangeboden afwijking), maar kan ook passen bij een normaal verouderingsproces. Ook kan dit een gevolg zijn van een drukke periode in uw leven, voorkomen als u (tijdelijk) minder goed in uw vel zit. Problemen in het denken kunnen onzekerheid teweeg brengen waardoor u er meer op let.

Stoornissen in de werking van de hersenen kunnen zich uiten door vergeetachtigheid, aandachts- en concentratieklachten, taal- en spraakmoeilijkheden en veranderingen in gedrag en persoonlijkheid. Soms wordt dit opgemerkt door mindere school- en werkprestaties, maar u kunt ook bij uw gewone dagelijkse bezigheden hinder ondervinden als dingen niet meer zo vanzelfsprekend gaan als voorheen. Het kost nu meer energie en gaat wat langzamer. U ervaart dat het anders gaat, maar u kunt moeilijk omschrijven wat er nu precies aan de hand is. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek kan dit duidelijk worden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code PSY-002
Laatste revisie: 12 maart 2024 - 08:36
Hoe verloopt het onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek

Als u een (lees)bril of een gehoorapparaat draagt, is het belangrijk dat u die meeneemt naar het onderzoek.

Verder stellen wij het op prijs als u iemand meebrengt die u en uw situatie goed kent. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon/dochter of een goede kennis zijn. Deze persoon kan bij het inleidend gesprek met de psycholoog aanwezig zijn. Het testonderzoek vindt alleen met u plaats.

Het onderzoek begint altijd met een gesprek, ook wel intake genoemd. Soms wordt het gesprek gevoerd met u en uw naaste samen en soms wordt het gesprek (deels) apart met u en uw naaste gevoerd. Tijdens dit gesprek worden al uw klachten op een rij gezet en wordt bekeken wat precies de problemen zijn. Om uw testresultaten zo goed mogelijk te kunnen vergelijken is het van belang te weten hoe u functioneerde voordat u klachten kreeg. Denkt u hierbij aan uw opleiding, werkzaamheden in uw beroep of hobby. Het is ook belangrijk te weten in welke mate u in het verleden tegen stress kon en hoe u hiermee omging.

Het intakegesprek duurt 45 minuten tot 1 uur.

Bij een neuropsychologisch onderzoek krijgt u allerlei soorten taken en opdrachten. Uw resultaten vergelijken we met gezonde leeftijdsgenoten. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met uw opleiding en beroep.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Dit kan ook korter of langer zijn, afhankelijk van de onderzoeksvraag en van wat u aankunt.

De uitslag van het neuropsychologisch onderzoek krijgen u en uw partner/naaste/begeleider van de neuropsycholoog of van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Meestal is dit 2 tot 3 weken na het onderzoek. Er wordt uitleg gegeven over de bevindingen uit het onderzoek. Ook kan advies worden gegeven over hoe men het beste kan omgaan met de klachten.

Soms kan er een specifieke behandeling worden voorgesteld of kunt u en/of uw familie korte tijd worden begeleid in het proces van aanpassing aan een veranderde situatie. 

De neuropsycholoog zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de neuropsycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener in de regio.

De psycholoog maakt een verslag met informatie uit het intakegesprek, de algemene indrukken, de resultaten van de taken, conclusie, advies en eventuele vervolgplannen.

Dit verslag wordt in een digitaal dossier opgeslagen. De psycholoog en de psychologisch assistenten hebben een beroepsgeheim. De zorgverlener die u heeft verwezen voor het neuropsychologisch onderzoek kan de belangrijkste gegevens uit het psychologisch onderzoek en de behandeling inzien, zodat zij u zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Dit gebeurt niet als u heeft verteld dat u daar bezwaar tegen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conclusie en het advies.

informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het inzage- en correctierecht. Meer informatie over de omgang met uw vertrouwelijke gegevens vindt u hier. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw behandelend psycholoog.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Medische Psychologie, telefoonnummer (073) 553 67 07.