Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Trainingen stressvermindering bij hartrevalidatie

Een gezonde leefstijl vermindert het risico op hart- en vaatziekten.

Een gezonde leefstijl betekent voldoende bewegen en gezond eten. Maar ook dat u kunt omgaan met spanningen of stress. Beter omgaan met stress kunt u leren. Hiervoor zijn er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis verschillende trainingen.

Hoe verloopt de behandeling?

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Code PMD-309
Laatste revisie: 3 juni 2024 - 14:06
Hoe verloopt de behandeling?

Trainingen stressvermindering bij hartrevalidatie

Sommige mensen kunnen beter met stress omgaan dan anderen. Zo zullen mensen die moeilijk voor zichzelf opkomen of hoge eisen aan zichzelf stellen, meer stress ervaren dan mensen die dit minder hebben.

Een hart-of vaatziekte kan ook leiden tot meer stress. Mensen ervaren dan bijvoorbeeld angstgevoelens. Dit komt voor bij ongeveer 30 tot 40% van mensen met hartklachten. Ook depressieve klachten zoals somberheid komen veel voor. Dit komt voor bij 20 tot 30% van de mensen met hartklachten.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt 2 soorten trainingen: de training ‘Vaardig door Ontspanning’ en de training ‘Denken, Durven, Doen’. U kunt zich inschrijven voor 1 van deze trainingen. Voor welke training u zich inschrijft hangt af van wat voor u het belangrijkste is.

Voor beide trainingen geldt:

 • U krijgt uitleg over wat stress is, maar we gaan vooral praktisch aan de slag.
 • U leert zich bewust te zijn van (lichamelijke) signalen van stress en uw eigen grenzen. Maar u leert ook hoe hiermee om te gaan. Ook hebben we aandacht voor het accepteren en verwerken van uw gezondheidsverlies.
 • De groepsgrootte is 6 tot 8 personen.
 • De training bestaat uit 5 bijeenkomsten, 1 keer per week. Iedere bijeenkomst duurt 2 uur.
 • De trainingen zijn gratis. We verwachten wel nadrukkelijk dat u thuis regelmatig oefent met de stof die tijdens de training wordt besproken. Dit om een zo goed mogelijk resultaat uit de training te halen.

Het is mogelijk om meer ontspannen in het leven te staan door te leren ontspannen, uw eigen grenzen te voelen en deze aan te geven. Deze training geeft u hiervoor handvatten.

Wij leren u verschillende ontspanningsmethodes om stress en spanning in uw lichaam te herkennen. U oefent om met aandacht in het leven te staan en in een meer ontspannen toestand te komen. Zo leert u om op een gezonde manier met dagelijkse stress om te gaan.

Wat kunt u verwachten van de training?

 • U maakt kennis met ontspanningsoefeningen uit de Mindfulness, Jacobson en van Dixhoorn met als doel stress- en angst te verminderen.
 • U leert het verschil te herkennen tussen lichamelijke reacties op stress en de symptomen van hart en vaatziekten.
 • U leert onnodige spierspanningen herkennen en leert hoe u deze bewust kunt opheffen.
 • Een fysiotherapeut en medisch maatschappelijk werker begeleiden de bijeenkomsten.

Ontspanningsoefeningen

Belangrijk bij deze training is dat u thuis regelmatig het ontspannen oefent. Daarbij kunt u gebruik maken van onderstaande huiswerkoefeningen.

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk. U kunt van maandag t/m vrijdag bellen naar telefoonnummer (073) 553 34 09.

In deze training bieden we u handvatten om de manier waarop u met stress omgaat te verbeteren en om tot een gezonde leefstijl te komen.

Wat kunt u verwachten van de training?

 • Het doel van de training is om tot een gezonde leefstijl te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is: Het herkennen van stress, leren om stress te verminderen en het inzetten van voldoende ontspanning.
 • U krijgt een introductie in cognitieve gedragstherapie, waarbij uitleg wordt gegeven over de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Hier wordt actief mee geoefend zowel in de groep als thuis.
 • Uw partner of andere naaste wordt uitgenodigd bij 1 van de bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst gaat de psycholoog in op de psychosociale gevolgen voor u en uw naasten en hoe u hier samen mee om kunt gaan.
 • Een psycholoog van de afdeling Medische Psychologie begeleidt de bijeenkomsten.
 • De groepsbijeenkomsten worden aangevuld met informatie en oefeningen via E-health.
 • In totaal zin er 5 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan 1 terugkombijeenkomst na 2 maanden.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Psychologie. U kunt van maandag t/m vrijdag bellen naar telefoonnummer (073) 553 67 07.

U kunt zich aanmelden voor 1 van de trainingen, door de 'Vragenlijst/Aanmeldformulier trainingen stressvermindering bij hartrevalidatie' in te vullen. Deze wordt voor u klaar gezet in MijnJBZ. Op de startpagina staan de vragenlijsten die u moet invullen. U kunt de vragenlijsten ook vinden onder 'Vragenlijsten' via het menu bovenin.

Dit doet de hartrevalidatie-verpleegkundige voor u. U kunt dit aangeven tijdens de intake bij de hartrevalidatie verpleegkundige of aan de fysiotherapeut tijdens de hartrevalidatie. Gebruikt u MijnJBZ niet, of bent u niet digitaal vaardig, dan belt de hartrevalidatie verpleegkundige u en wordt u op deze manier aangemeld.