Onderzoek

Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek bestaat uit vragen en opdrachten. Het onderzoek meet de kennis die iemand heeft aangeleerd, het begrip en inzicht, en iemands vaardigheden om problemen op te lossen.  

Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van uw sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden u mogelijk meer moeite heeft. 

Laatste revisie: 17 januari 2024 - 12:57

Intelligentie onderzoek