Headerafbeelding
afdelingen gynaecologie wachtkamer
Onderzoek

Vruchtwaterpunctie

De vruchtwaterpunctie is een prenataal onderzoek waarmee de gynaecoloog onderzoekt of uw kind een chromosoomafwijking, DNA-afwijking of een stofwisselingsstoornis heeft.

Ook kan de gynaecoloog bepalen of uw kindje een aangeboren afwijking heeft, zoals een open ruggetje. Een vruchtwaterpunctie kan ook uitgevoerd worden als uit de combinatietest een verhoogd risico op chromosoomafwijkingen komt. U kunt vanaf de 16e zwangerschapsweek een vruchtwaterpunctie laten doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code GYN-755
Laatste revisie: 9 augustus 2019 - 14:41
Hoe verloopt het onderzoek?

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie neemt de gynaecoloog een beetje vruchtwater weg voor onderzoek. Dit doet de gynaecoloog met een fijne naald via uw buikwand. De echoscopist maakt altijd eerst een echo om te bepalen wat de juiste plaats is om de naald in te brengen. Met de naald zuigt de gynaecoloog ongeveer 15 tot 20 milliliter vruchtwater op. In het vruchtwater zitten huidcellen van uw kindje. Door deze lichaamscellen te laten onderzoeken kan de gynaecoloog bepalen of uw kindje bepaalde afwijkingen heeft.

Risico's

Omdat de gynaecoloog een beetje vruchtwater moet weghalen, bestaat er risico op een miskraam. Het risico op een miskraam na een vruchtwaterpunctie is 0,3%. Dit risico is hoger als er afwijkingen bij het ongeboren kindje of aan de placenta zijn.

Naar huis

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Wij raden u aan om de dag van het onderzoek rust te nemen. Doe ook geen inspannende werkzaamheden.

De gynaecoloog belt u na 2 dagen over de uitslag of u krijgt een afspraak op de polikliniek. Dit hangt af van de reden van het onderzoek. De gynaecoloog bespreekt dit met u.