Headerafbeelding
afdelingen onderzoek gynaecologie bloeddruk meten
Afdeling

Spoedafdeling Gynaecologie en Verloskunde

De spoedafdeling van Gynaecologie en Verloskunde is bedoeld voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en gynaecologische patiënten die met spoed zorg nodig hebben.

Over deze verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij
Code GYN-741
Laatste revisie: 18 oktober 2023 - 09:53
Over deze verpleegafdeling

Spoedafdeling Gynaecologie en Verloskunde

Hoe verloopt een bezoek aan de spoedafdeling?

Zodra u op de afdeling bent aangekomen vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer of op een van de onderzoekkamers. Wij willen u zo snel mogelijk beoordelen en behandelen.

Welke patiënt we als eerste behandelen hangt af van de ernst van uw klachten en de volgorde van binnenkomst. De ernst van uw klachten bepalen we aan de hand van een aantal vragen. Bij de ene klacht is er meer haast geboden dan bij de andere klacht. Daarom delen we uw klacht in in één van de vijf urgentiegroepen. Als het druk is op de afdeling kan dat soms voor u betekenen dat er wachttijd is.

Onderzoek

Op de onderzoekkamer vraagt een doktersassistente of verpleegkundige naar uw klachten. Als het nodig is kunnen sommige onderzoeken al in gang worden gezet. Vervolgens komt de verloskundige of de arts. Hij of zij bespreekt uw klachten en onderzoekt u.

Aanvullend onderzoek

Meestal is aanvullend onderzoek nodig. Soms moet u bloedprikken of urine inleveren. Soms moet er een hartfilmpje gemaakt worden van uw kind. Onderzoek van bloed en urine duurt minimaal een uur. Een hartfilmpje van uw kind (CTG) duurt gemiddeld 30-45 minuten. De uiteindelijke duur van het hartfilmpje is afhankelijk van uw klachten en de conditie van uw kind.

Voor het beoordelen van een echo vraagt de verloskundige of arts soms ook de beoordeling van een gynaecoloog. Als deze bezig is met een andere patiënt, kan het even duren voor dit onderzoek wordt afgerond.

Advies

Nadat de klinisch verloskundige of arts u heeft onderzocht, wordt samen met u besproken welke zorg het meest passend is. Het advies kan zijn:

  • naar huis gaan (met instructies)
  • opname op de verpleegafdeling
  • naar een verloskamer om te bevallen

Naar huis

Als u naar huis kunt, dan krijgt u advies mee bij welke klachten u opnieuw moet bellen. We vertellen u wie u dan moet bellen. Wij lichten uw eigen verloskundige of huisarts in over de klacht en de mogelijke behandeling die u heeft gekregen. In overleg met u én de klinisch verloskundige/arts wordt besproken of u onder controle kunt blijven bij uw eigen verloskundige óf dat de zorg (tijdelijk) wordt overgenomen door het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Als de zorg wordt overgenomen, maken we voor u een vervolgafspraak voor de polikliniek.

Opname

Heeft de arts samen met u besloten dat u wordt opgenomen? Dan moeten we een aantal zaken regelen. Dit kost soms even tijd. U wordt afhankelijk waarvoor opgenomen op afdeling A5 Noord of een andere afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bevallen

Als u gaat bevallen, gaat u naar een kraamsuite van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op afdeling A5 Noord.

Wetenschappelijk onderzoek

Uw gegevens worden anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft u hier bezwaar tegen, laat ons dat dan weten.