Wetenschappelijk onderzoek bij Gynaecologie en Verloskunde

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde doet mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij werkt de afdeling Gynaecologie en Verloskunde samen met Zorgevaluatie Nederland.

Zorgevaluatie Nederland doet onderzoek naar medische behandelingen. Welke behandelingen werken wel en welke niet? Zorgevaluatie Nederland vergelijkt hiervoor verschillende behandelingen met elkaar. Dit noemen zij een “zorgevaluatie”. Uiteindelijk wordt met de resultaten van zo’n zorgevaluatie de zorg voor patiënten verbeterd.

Wanneer u voor één of meerdere studies in aanmerking komt, vragen we u of u hieraan wilt meewerken. U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen uw behandelend arts of researchverpleegkundige via email: researchGYN@jbz.nl. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Gynaecologie en Verloskunde.

Code WET-018
Laatste revisie: 9 augustus 2023 - 16:01