Headerafbeelding
Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Afdeling

Diagnostiek

De afdeling Diagnostiek verzorgt voor u het contact tussen uw huisarts en het ziekenhuis. 

Wanneer uw huisarts een onderzoek voor u aanvraagt in het ziekenhuis, dan regelt de afdeling Diagnostiek dat. Zij plannen het onderzoek in en informeren u hierover. De afdeling Diagnostiek doet dit niet alleen voor huisartsen, maar ook voor alle andere zorgpartners. Denk aan verpleeghuisartsen of verloskundigen. 

Daarnaast ondersteunt de afdeling Diagnostiek huisartsen ook met diverse diensten. Heeft u een hart- en vaatziekte (CVRM), diabetes of chronisch nierfalen? Of is er een andere reden waardoor u jaarlijks naar het ziekenhuis moet om uw bloed te laten controleren op een en dezelfde bepaling? Dan kan uw huisarts de afdeling Diagnostiek inschakelen om dit voor u te regelen.

Lees meer

Welke onderzoeken kan uw verwijzer aanvragen? 

Uw verwijzer kan verschillende onderzoeken voor u aanvragen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld: 

Meestal heeft u zelf geen contact met de afdeling Diagnostiek, maar uw verwijzer. Bent u doorverwezen naar het JBZ voor één van bovenstaande functieonderzoeken? Belt u dan met de afdeling Diagnostiek. Wij kunnen dan een afspraak voor u inplannen. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1
onderzoek
Bekijk onderzoeken
Laatste revisie: 27 februari 2019 - 09:51

Diagnostiek