Wie kan MijnJBZ gebruiken?

Gebruikmaken MijnJBZ wanneer u:

  • als patiënt geregistreerd bent in het JBZ (en u uw legitimatiebewijs heeft getoond aan de afdeling Patiëntenregistratie);
  • 12 jaar of ouder bent;
  • in het bezit bent van een DigiD met een extra controle via sms of app;
  • beschikt over een (mobiele) telefoon (waar DigiD de sms naar verstuurt) of een mobiele telefoon of tablet (waarop de DigiD-app is geactiveerd);
  • beschikt over een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.*

Uitzonderingen gebruik MijnJBZ

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen gebruik maken van MijnJBZ. Wilt u als ouder inzage in de gegevens van uw kind jonger dan 12 jaar? Bespreekt u dit dan met de zorgverlener van uw kind, of maak gebruik van het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'.

Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar oud? Dan kunt u samen met uw kind inloggen op zijn/haar MijnJBZ met de DigiD van uw kind.

Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruik maken van MijnJBZ.

Nabestaanden

Na het overlijden van een familielid kunt u met vragen blijven zitten. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend arts. Bespreek uw vragen met hem of haar. U kunt dan ook voorleggen of u (delen van) het dossier van de overledene mag inzien. Het is aan de arts om u wel of geen toestemming hiervoor te geven.

Patiënten met een verstandelijke beperking

Bent u mentor of curator van een patiënt met een verstandelijke beperking? Dan heeft u wettelijk gezien recht op inzage in zijn of haar medische gegevens. U moet dan wel door middel van een beschikking van de kantonrechter kunnen aantonen dat u inderdaad mentor of curator bent. Online is dit nog niet mogelijk. 

Mocht u gemachtigd zijn voor inzage in de medische gegevens van een patiënt, bespreekt u dit dan met zijn of haar zorgverlener. Of maak gebruik van het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens’. Wij werken er hard aan om deze vorm van inzage in de toekomst online aan te kunnen bieden
 

Gemachtigden

Het is nog niet mogelijk om iemand anders te machtigen voor digitale inzage in uw medische gegevens. We werken er hard aan om deze voorziening in de toekomst aan te kunnen bieden.
 
Het is voor u wel mogelijk om een papieren dossier op te vragen via het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'.

*Uw computer, tablet of smartphone dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Computer: Windows 7 of hoger OSX 10.9.4 of hoger
  • Smartphone of Tablet: iOS 7.0 of hoger Android 6.0 of hoger

We adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van uw besturingssysteem en webbrowser. Installeer dus altijd de beschikbare updates.

 

Code MIJ-015
Laatste revisie: 7 april 2020 - 15:05