Aandoening

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel.

MS is een ziekte waarbij vooral de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in het centrale zenuwstelsel (hersenen, het ruggenmerg en oogzenuwen) kan worden beschadigd. De naam Multiple Sclerose verwijst naar de veelvuldig (multiple) voorkomende verhardingen (sclerose) in het aangetaste weefsel waar de ontstekingen hebben gezeten.

Waardoor ontstaat MS?

De precieze oorzaak van MS is niet bekend. We weten dat er meerdere factoren nodig zijn die uiteindelijk gezamenlijk leiden tot het ontstaan van de ziekte. MS is niet erfelijk maar erfelijke factoren spelen wel een rol. Je kunt dus een bepaalde aanleg hebben om MS te krijgen, maar daarnaast zijn andere factoren van belang die uiteindelijk bepalen of je MS krijgt. Voorbeelden van die factoren zijn bepaalde virusinfecties, eetgewoontes, vitamine D en roken.

Welke klachten ontstaan er bij MS?

De ontstekingen veroorzaken beschadigingen die kunnen leiden tot klachten. Door de beschadigingen worden signalen niet goed doorgeven. De informatie komt daardoor niet goed of vertraagd op de plaats van bestemming. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot verlammingen, moeite met balans of lopen, moeite met plassen, met spreken of slikken, met zien, met voelen of moeite met onthouden. Daarnaast hebben veel mensen last van vermoeidheid en kunnen ook seksuele en psychische klachten ontstaan.

Wat is een schub?

Het ontstaan van klachten door een nieuwe ontsteking noemen we MS-schub (spreek uit ‘sjoeb’). We spreken ook wel over ziekteopvlamming of MS-aanval. Een schub duurt meestal enkele weken en soms zelfs maanden. Vaak is het lichaam goed in staat de schade die ontstaan is te repareren, zeker in het begin van de ziekte. Een schub kunnen we soms behandelen met kortdurend een hoge dosis prednisolon. Daardoor nemen klachten sneller af maar herstellen deze vaak niet beter dan zonder prednison.

Pseudoschub

Bij een pseudoschub is er een toename van MS-klachten zonder dat er een nieuwe ontsteking is opgetreden. De MS zelf is dus niet actief. Hierbij gaat het vaak om een toename van oude of bekende klachten vanuit het verleden. De toename van klachten wordt veroorzaakt door een ander probleem in het lichaam, zoals een infectie, andere ziekte, slecht slapen en/of stress.

Als het om een mogelijke infectie gaat, bijvoorbeeld een blaasontsteking, ga dan naar uw huisarts om dit te laten onderzoeken en behandelen. Bij MS kan het zijn dat u een blaasontsteking minder goed voelt. Heeft u last van griepachtige klachten, dan is het belangrijk om goed uit te zieken. We verwachten dat na het uitzieken of behandeling van de infectie de klachten binnen enkele weken zullen verdwijnen. Blijft u klachten houden? Neem dan contact op met de MS-verpleegkundige.

Vormen van MS

Bij de meeste mensen (ongeveer 85%) verloopt MS in aanvallen die weer overgaan. We noemen dit ‘relapsing-remitting MS’ ofwel ‘RR-MS’.

Bij een deel van de mensen met deze vorm van MS lukt het na verloop van tijd niet meer om goed te herstellen na een schub. Er kan ook een geleidelijke verslechtering optreden. Dit noemen we ‘secundair progressieve MS’ (SP-MS).

Bij een klein deel van de mensen zijn er nooit echte schubs geweest en is er al vanaf het begin een geleidelijke achteruitgang. Deze vorm noemen we ‘primair progressieve MS’ (PP-MS).

Lees meer over onze MS-zorg

Code NEU-331
Laatste revisie: 15 april 2024 - 13:14