Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Als u MS heeft, kan revalidatie zinvol zijn.

Nadat u uitgebreid onderzocht bent, maken de behandelaars samen met u een behandelplan. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars.

MS- revalidatie

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code REV-076
Laatste revisie: 29 augustus 2021 - 14:48
MS- revalidatie

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Uw huisarts of neuroloog heeft u vanwege uw MS doorverwezen naar Tolbrug specialistische revalidatie om te revalideren. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of Physician Assistant (PA) coördineert uw behandeling bij ons. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u bij Tolbrug te maken krijgen met de:

  • Fysiotherapeut, besteedt aandacht aan uw houding en bewegen.
  • Bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut, helpt u bij het opbouwen van conditie en/of kracht door sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast kunt u met beweegvormen werken aan uw zelfvertrouwen en het vertrouwen in uw eigen lichaam. Ook kan in deze therapie gewerkt worden aan het leren voelen van lichamelijke en geestelijke grenzen. De bewegingsagoog kijkt samen met u naar geschikte sport- en beweegvormen.
  • Ergotherapeut, kijkt hoe het gaat met het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kan ook adviezen geven over belasting/belastbaarheid en zo nodig over hulpmiddelen en voorzieningen.
  • Logopedist, houdt zich bezig met problemen op het gebied van communicatie en slikken.
  • Maatschappelijk werker, kan u helpen met vragen over uw persoonlijk en sociaal functioneren.
  • Psycholoog, die zich onder andere bezighoudt met problemen op gebied van stemming, verwerking en cognitie (waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken). Ook kan de psycholoog u begeleiden bij het omgaan met uw ziekte en/ of beperkingen.
  • Arbeidstherapeut, als er een vraag ligt voor arbeidsre-integratie en u heeft een werkgever, dan kan de arbeidstherapeut(e) in een aantal gesprekken uw werksituatie in beeld brengen en verdere adviezen geven.

Teamvergadering over uw behandeling

De zorgverleners stemmen hun activiteiten goed op elkaar af. Regelmatig vergadert het revalidatieteam over het verloop van uw behandeling. Voor deze vergadering kijken de verschillende therapeuten met u naar uw hulpvragen en doelen. Deze worden besproken in de teamvergadering. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of Physician Assistant bespreekt de conclusies van dit overleg met u.

U heeft de mogelijkheid om bij een teamvergadering aanwezig te zijn. Als u dat wilt, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

Het revalidatieteam werkt nauw samen met de neurologen en andere leden van het MS-team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Daarnaast werken we in het MS-netwerk samen met zorgverleners buiten het ziekenhuis, die zijn aangesloten bij MS Zorg Nederland. Tijdens spreekuren werken we samen met orthopedisch schoentechnici en orthopedisch instrumentmakers van verschillende bedrijven in de regio.

Onze manier van handelen bij multiple sclerose staat beschreven in een behandelprogramma. Dit kunt u als u dat wilt inzien. Met het behandelprogramma als vertrekpunt sluiten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan op uw persoonlijke omstandigheden.

Multidisciplinair spreekuur

Naast het revalidatieprogramma is er ook een multidisciplinair spreekuur. Dit is een spreekuur waarbij u op 1 dagdeel gezien wordt door de neuroloog en revalidatiearts samen. U heeft ook een afspraak met de fysiotherapeut, het maatschappelijk werk en de MS verpleegkundige of revalidatieverpleegkundige.

Na het spreekuur is er een multidisciplinair overleg met alle zorgverleners. Na dit overleg bellen wij u om de adviezen met u te bespreken.

Als u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact met ons op. Het secretariaat Tolbrug specialistische revalidatie kunt u bereiken via telefoonnummer (073) 553 56 00. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.