Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Bij MS kan revalidatie zinvol zijn.

Nadat u uitgebreid onderzocht bent, maken de behandelaars samen met u een behandelplan. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars.

Lees meer over onze MS-zorg

MS- revalidatie

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Code REV-076
Laatste revisie: 18 oktober 2022 - 15:48
MS- revalidatie

Multiple Sclerose (MS) revalidatie

Uw huisarts of neuroloog heeft u vanwege uw MS doorverwezen naar Tolbrug specialistische revalidatie om te revalideren. De revalidatiearts, revalidatiearts in opleiding of Physician Assistant (PA) coördineert uw behandeling bij ons. Afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft, kunt u bij Tolbrug te maken krijgen met onderstaande behandelaren.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut besteedt aandacht aan uw houding en bewegen. Hij/zij kijkt onder andere naar uw kracht, lenigheid, evenwicht, conditie en belastbaarheid. Samen met u bekijkt de fysiotherapeut of uw beweegmogelijkheden vergroot kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan lopen, transfers en lighouding, maar ook aan oefentherapie en het opzetten van een training.

Bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut

De bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut helpt u bij het opbouwen van conditie en/of kracht door sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast kunt u met beweegvormen werken aan uw zelfvertrouwen en het vertrouwen in uw eigen lichaam. Ook kan in deze therapie gewerkt worden aan het leren voelen van lichamelijke en mentale grenzen. De bewegingsagoog kijkt samen met u naar geschikte sport- en beweegvormen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut bekijkt met u hoe het gaat met het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten rondom zelfzorg, huishouden, vrije tijd en werk. De ergotherapeut heeft hierbij vooral aandacht voor de thema’s: omgaan met vermoeidheid, cognitieve klachten in dagelijkse activiteiten, arm- en handfunctie en hulpmiddelen en voorzieningen. De ergotherapeut traint en adviseert u zodat u op een betere manier met de mogelijkheden en beperkingen van MS om kunt gaan en hierdoor meer zelfstandigheid ervaart.

Logopedist

De logopedist geeft u adviezen over slikproblemen en problemen met het spreken (communicatie). Onder slikproblemen vallen problemen met eten en drinken. Bijvoorbeeld het blijven hangen van voedsel in de keel of vaker per dag verslikken in drinken. Bij communicatieproblemen kan de logopedist kijken naar hoe u woorden uitspreekt (articulatie), de ademhaling, de stem, het oproepen van de woorden, het kort en bondig vertellen van een verhaal, enzovoort.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen in uw proces van verlies van gezondheid en alle veranderingen die daaruit ontstaan voor uzelf en uw naasten (zoals partner, kind, ouder). De maatschappelijk werker geeft u praktische, informatieve en emotionele ondersteuning om de controle op uw leven te versterken. U kunt hierbij denken aan hulp bij verwerking, gesprekken samen met uw naasten, informatie over het zorgsysteem en eventueel hulp bij het doen van een aanvraag.

Psycholoog

De psycholoog kan met een onderzoek meer inzicht geven in uw denkfuncties, zoals geheugen, concentratie, denktempo en waarneming. De psycholoog kan u behandelen als er sprake is van bijvoorbeeld acceptatieproblemen of stemmingsproblemen als gevolg van MS.

Arbeidscoördinator

De arbeidscoördinator kan betrokken worden als er een vraag is op het gebied van arbeidsre-integratie. In een aantal gesprekken kan uw werksituatie in beeld gebracht worden en kan de arbeidscoördinator u verdere adviezen geven. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te doen naar uw arbeidsvaardigheden en belastbaarheid. Kijk voor meer informatie ook naar MS & werken.

Teamoverleg

Tijdens uw behandeltraject bespreken we regelmatig samen met u het revalidatieplan. De revalidatiearts en andere behandelaren maken ook samen goede afspraken over de invulling van de therapieën. Op vaste momenten bespreken we in een multidisciplinair teamoverleg uw doelen, de bevindingen, voortgang en wensen. Hierbij zijn de revalidatiearts en al uw betrokken behandelaren van Tolbrug specialistische revalidatie aanwezig. Als voorbereiding hierop bespreken we met u hoe uw behandeling gaat en worden nieuwe doelen samen opgesteld. Tijdens het overleg kunt u uw ervaringen delen en meebeslissen over het revalidatieplan voor de komende weken. Bent u niet aanwezig, dan bespreekt de revalidatiearts of een behandelaar de bevindingen met u na.

Het revalidatieteam werkt nauw samen met de neurologen en andere leden van het MS-team van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Daarnaast werken we in het MS-netwerk samen met zorgverleners buiten het ziekenhuis, die zijn aangesloten bij MS Zorg Nederland. Tijdens spreekuren werken we samen met orthopedisch schoentechnici en orthopedisch instrumentmakers van verschillende bedrijven in de regio.

Multidisciplinair spreekuur

Naast het revalidatieprogramma is er ook een multidisciplinair MS spreekuur. Dit is een spreekuur waarbij u op 1 dagdeel door verschillende disciplines wordt gezien. Zo heeft u een afspraak met een neuroloog in combinatie met een revalidatiearts, een fysiotherapeut, maatschappelijk werker en de MS verpleegkundige.

Na het spreekuur volgt er een multidisciplinair overleg waarbij uw persoonlijke omstandigheden en vragen worden besproken met alle zorgverleners. Na het overleg wordt u gebeld om de adviezen te bespreken.

Onze manier van handelen bij multiple sclerose staat beschreven in een behandelprogramma. Dit kunt u als u dat wilt inzien. Samen met u bepalen we welke disciplines en onderdelen van het behandelplan worden ingezet. Daarbij staan uw behoeftes en leervragen centraal.

Als u nog vragen heeft belt u ons dan gerust. Het secretariaat Tolbrug specialistische revalidatie kunt u bereiken via telefoonnummer (073) 553 56 00.