Headerafbeelding
Revalidatieprogramma Tolbrug beter naar huis
Behandeling

Klinische revalidatie

‘Klinisch revalideren’ betekent dat u tijdelijk dag en nacht bij revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) verblijft voor uw behandeling en begeleiding.

U volgt een eigen therapieprogramma. Met goede begeleiding leren wij u (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Uw initiatief en motivatie om te trainen zijn daarbij onmisbaar. Ook uw naasten, zoals uw partner of gezinsleden, betrekken en begeleiden we in het omgaan met de beperkingen die u ervaart.

Hoelang uw opname duurt hangt af van uw situatie. Deze wordt in overleg met u, uw arts en het behandelteam vastgesteld in de loop van het revalidatieproces.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code REV-029
Laatste revisie: 31 januari 2024 - 14:07
Hoe verloopt de behandeling?

Klinische revalidatie

Voor opname

Voordat u wordt opgenomen heeft u een gesprek met de revalidatiearts of arts-assistent (basisarts eventueel in opleiding tot specialist) over wat u wilt leren tijdens uw verblijf bij Tolbrug. Heeft u na dit gesprek nog vragen over uw opname of over de opnamedatum, neemt u dan gerust contact op.

We kunnen voorafgaand aan uw opname een rondleiding plannen op de kliniek. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (073) 553 56 00. Zodra bekend is wanneer wij u kunnen ontvangen, krijgt u daarover een bericht.

Waar meldt u zich?

  • Als u vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) komt, brengt een verpleegkundige van het ziekenhuis u naar Tolbrug.
  • Komt u van huis of een instelling, meldt u zich dan bij de balie van Tolbrug. De verpleegkundige van de afdeling verwelkomt u daar.

Eten en drinken

In de huiskamer van de afdeling staat een koffieautomaat waar u en uw naasten gebruik van kunnen maken. In de keuken van de afdeling staat een koelkast voor uw eigen koelproducten. Wilt u op uw producten een etiket plakken met uw naam en de datum waarop u het product in de koelkast heeft gelegd.

Uw maaltijden kunt u telefonisch bestellen. De verpleegkundige geeft u hier meer uitleg over. U kunt de maaltijden in de huiskamer of op uw eigen kamer laten bezorgen. Wilt u samen met uw naaste eten, dan vragen we dit op uw eigen kamer te doen. Uw naaste kan ook een maaltijd bestellen, hier zijn kosten aan verbonden.

Bezoektijden en parkeren

Bezoektijden

  • De bezoektijden op de klinische revalidatieafdeling zijn van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 tot 21.00 uur en in het weekend tussen 14.30 tot 21.00 uur.
  •  Een mantelzorger is alle dagen welkom tussen 10.00 en 21.00 uur.
  • In verband met de rust op de afdeling vragen we u rekening te houden en het aantal bezoekers te beperken tot maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd (naast een mantelzorger).
  • Uitzonderingen kunt u bespreken met de verpleging.

Tolbrug heeft een eigen ingang. Deze is tijdens kantooruren open. Buiten deze tijden kunt u ons bereiken via de bezoekersingang van het JBZ.

Als u het revalidatiecentrum verlaat om bijvoorbeeld even te gaan wandelen, geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Parkeren

Lees hier meer over de parkeermogelijkheden.

Bij Tolbrug is alle kennis en ervaring in huis om u professioneel te ondersteunen bij uw revalidatie leerproces. U traint om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven en die dingen te kunnen doen die voor u belangrijk zijn.

Iedereen is anders. Wij gaan altijd uit van uw leervraag. We betrekken uw naasten zoveel mogelijk bij uw revalidatie.

Revalideren is leren

Een vast team van behandelaren is naast het verplegend personeel voor u aanwezig in de kliniek. Samen vormen zij uw behandelteam. U krijgt geen vast therapierooster maar samen met een revalidatiecoach stemt u af wat u dagelijks met wie en wanneer gaat oefenen. De activiteiten worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uw coach ondersteunt u daarbij.

Leren om uw leven weer op te pakken met een beperking doet u de hele dag. Bij ons is dan ook alles therapie. Zoals uzelf verzorgen, koken, sporten of het regelen van afspraken. Hierbij stimuleren we het nemen van eigen initiatief

Revalidatieplan

We maken samen met u een revalidatieplan, afgestemd op de doelen die u wilt bereiken. Na ongeveer 2 weken bespreekt u samen met het behandelteam de voortgang van uw leervragen en behandeldoelen. Daarnaast spreekt de arts een voorlopige ontslagdatum met u af. Afhankelijk van uw hulpvragen volgt er nog een periode op de klinische afdeling. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt voor een teambespreking. U krijgt hiervoor een formulier ter voorbereiding. U kunt het formulier ook terug te vinden in MijnJBZ onder 'patiëntenbrieven'.

Weekendverlof

Als onderdeel van uw revalidatie werkt u toe naar uw weekendverlof. U bespreekt samen met uw revalidatiecoach of EVV’er wanneer u hier aan toe bent en wat u daarvoor nodig heeft. Dit verlof is een goede voorbereiding op uw toekomstige thuissituatie.

Vaak komt u en/of uw naaste tijdens dit verlof situaties tegen waaraan u na het weekend weer kunt werken samen met de verpleging en behandelaren. Het verlof varieert van enkele uren tot een weekendverlof, maximaal van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagavond 19.45 uur. Tijdens uw verlof kunt u of uw naaste altijd naar de afdeling bellen bij vragen.

Als u op weekendverlof gaat, regelt u zelf uw vervoer. Taxivervoer wordt niet door elke zorgverzekeraar vergoed. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Ontslag en nazorg

De revalidatiearts bespreekt met u wanneer u met ontslag gaat. Het is mogelijk dat u poliklinisch verder gaat revalideren. U ontvangt dan via post of e-mail het weekprogramma voor uw therapie. Ook spreken we met u een controlebezoek bij de revalidatiearts af. De revalidatiearts brengt uw huisarts op de hoogte van uw opname, ontslag en eventuele nazorg. Heeft u thuis nog verpleging of verzorging nodig? Dan vraagt de maatschappelijk werker dit voor u aan.

De klinische revalidatieafdeling van Tolbrug heeft eigen revalidatieartsen en een afdelingsarts. De revalidatiearts heeft de leiding over de revalidatiezorg. De afdelingsarts zorgt voor de basis medische zorg, zoals de lichamelijke toestand, medicijnen en uitslagen. Deze arts is van maandag tot en met vrijdag aanwezig in de kliniek.

In de kliniek werken verpleegkundigen en zorgassistenten intensief samen met de onderstaande zorgverleners van het behandelteam. Iedere revalidant heeft 1 verpleegkundige als vaste contactpersoon; dit noemen we de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV'er). Zij of hij houdt samen met de revalidatiecoachcontact contact met u en uw naasten en begeleidt u tijdens uw revalidatie.

We maken samen met u een revalidatieplan afgestemd op de doelen die u wilt bereiken. Dit bespreken we regelmatig met u.

Revalidatiearts

De revalidatiearts coördineert uw behandeling en is eindverantwoordelijk voor de behandeling en medische zorg die onder de revalidatiegeneeskunde valt. Hij of zij bekijkt samen met u hoe u in de toekomst zo goed mogelijk kunt functioneren en werkt nauw samen met het behandelteam. U bespreekt samen uw behandelplan en andere zaken over uw behandeling als geheel. Voor elke teambespreking krijgt u een uitnodiging. De revalidatiearts heeft contact met de huisarts en andere specialisten.

Afdelingsarts

De afdelingsarts zorgt voor de basis medische zorg, zoals uw lichamelijke toestand, medicijnen en uitslagen van onderzoeken. Deze arts is van maandag t/m vrijdag aanwezig in de kliniek en spreekt u minimaal 1 keer per week.

Verpleegkundige

De verpleegkundige ondersteunt u als u dat nodig heeft bij uw dagelijkse verzorging. Ook begeleidt en stimuleert de verpleegkundige u bij het toepassen van wat u tijdens de therapie heeft geleerd. Vooral hierdoor werkt u de hele dag aan uw revalidatie.

Wij proberen ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk geholpen wordt door dezelfde verpleegkundigen. 1 van de verpleegkundigen is uw vaste contactpersoon, de EVV’er. Deze EVV'er onderhoudt het contact met u en uw naasten en begeleidt u tijdens uw revalidatie.

Revalidatiecoach

Uw revalidatietraject begint misschien in het ziekenhuis of revalidatiecentrum maar daar eindigt het niet. Een belangrijk onderdeel tijdens uw revalidatie is dat u weer zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijks leven kunt functioneren. Waarbij u zo min mogelijk hulp nodig heeft of weet waar deze kunt krijgen. Een revalidatiecoach kan helpen om uw leerdoelen op een rijtje te zetten en het overzicht te bewaren.

De revalidatiecoach is er voor u maar ook voor uw partner/mantelzorger. De revalidatiecoach is makkelijk te bereiken, veel aanwezig en weet wie u het beste kan helpen op alle onderdelen.

Psycholoog

De psycholoog doet psychologisch onderzoek, door met u in gesprek te gaan of tests af te nemen. De psycholoog begeleidt u bij psychische problemen en coacht het team waar nodig om u op een passende manier te ondersteunen.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut onderzoekt en stimuleert uw bewegingsmogelijkheden

Ergotherapeut

De ergotherapeut onderzoekt en stimuleert uw ontwikkeling bij alledaagse handelingen, zoals aan- en uitkleden, eten, werken, huishouden en hobby’s.

Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met het begrijpen, praten, lezen en schrijven, maar ook met ademhaling en slikbewegingen.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog houdt zich bezig met het (op-)nieuw of anders aanleren van bewegingen. Daarbij worden sport en bewegen als middel gebruikt.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker helpt u bij uw praktische vragen en problemen die het gevolg zijn van uw ziekte, aandoening en/of letsel. Daarnaast helpt de maatschappelijk werker u waar nodig bij het verwerken van wat u is overkomen. Als het nodig en mogelijk is, betrekken we uw naasten bij uw behandeling.

Agogisch medewerker

De agogisch medewerker stimuleert en begeleidt u om zelfstandig te functioneren tijdens de opname op de kliniek. Ook helpt ze bij het vinden van een goede structuur en invulling van uw dag. Daarnaast ondersteunt en stimuleert zij u bij het uitvoeren van opdrachten of oefeningen van therapeuten, zowel in groepsverband als persoonlijk.

Ervaringsdeskundige

Bij Tolbrug werken ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf een revalidatieproces doorgemaakt en kunnen u door hun ervaringen, kennis en vaardigheden ondersteunen bij het werken aan uw herstel.

Ze geven informatie en helpen u waar nodig om bij het behandelteam aan te geven wat belangrijk is voor u. Ook kan de ervaringsdeskundige u in contact brengen met mensen met ongeveer dezelfde ervaringen.

Uw gegevens

Het is belangrijk dat uw gegevens in onze administratie kloppen. Zo worden fouten bij uitwisseling van medische gegevens en declaraties voorkomen.

Bent u verhuisd? Of bent u overgestapt naar een andere ziektekosten-verzekeraar? Geeft u dit dan zelf door via www.mijnjbz.nl of bij de afdeling Patiëntenregistratie. Meer informatie over het wijzigen van uw gegevens.

Privacy

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil uw privacy in alle opzichten zo goed mogelijk waarborgen. Of het nu gaat om het vastleggen van uw gegevens, of bijvoorbeeld om het kunnen spreken van de zorgverlener zonder dat anderen meeluisteren.

Wij horen graag uw mening

Goede zorg kan altijd beter. Daarom horen we graag uw tips. Maar ook horen we graag waar u tevreden over bent. U kunt dit laten weten aan uw behandelaar of door het invullen van een groene of rode kaart die u op de kliniek kunt vinden. Als de revalidatiebehandeling is gestopt sturen we u een enquête. Hierin kunt u aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren.

Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan om u de allerbeste zorg te geven en u op de meest respectvolle manier te benaderen. Bent u toch niet tevreden over onze behandeling, benadering of over financiële of organisatorische kwesties? Laat u het ons dan weten. Zo kunnen wij onze kwaliteit en service steeds verbeteren. We raden u aan om uw klacht eerst te bespreken met de betreffende persoon of uw klacht te beschrijven op een rode kaart. Als dit niet de gewenste uitkomst geeft, gebruikt u dan onze procedure klachtbehandeling.

Huisregels

We vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers en medewerkers zich prettig en veilig kunnen voelen bij Tolbrug en in de rest van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarom gelden er een aantal huisregels.