Ondersteuning en psychosociale zorg bij kanker

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, breekt er voor u en uw naasten een moeilijke tijd aan. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis en daarbuiten kunnen verschillende hulpverleners u ondersteunen bij problemen die u misschien tegenkomt op psychisch, sociaal, maatschappelijk of levensbeschouwelijk gebied. Dit kan zowel tijdens als na de behandeling, in het ziekenhuis maar ook thuis.

Tijdens uw behandeltraject bieden we in het ziekenhuis verschillende workshops aan zoals mindfulness. Uw arts, verpleegkundig specialist of physician assistent kan u hier meer over vertellen.

De verwijsgids kanker biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma's. Dit kan u helpen bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker, op ieder moment na de diagnose.

Na afloop van uw behandeling heeft u een nazorggesprek met de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek bekijken we onder meer of u aanvullende zorg nodig heeft. Afhankelijk van uw diagnose kan dit ook tijdens de vervolgcontroles met uw arts, verpleegkundige specialist of physician assistent aan bod komen.

Ondersteunende zorg

Vast aanspreekpunt bij kanker: de casemanager

Na de diagnose kanker komt er veel op u af, en ook op de mensen in uw omgeving.

Om u en uw naasten te ondersteunen in het hele traject krijgt u een vast aanspreekpunt toegewezen. We noemen deze persoon de casemanager.

De casemanager is meestal een verpleegkundig specialist die u begeleidt tijdens het gehele traject. Dit kan ook een oncologieverpleegkundige zijn. Zij of hij is inhoudelijk op de hoogte van alle onderzoeken en behandelingen die u krijgt en coördineert deze, denkt met u mee, en geeft uitleg bij alle informatie die u krijgt. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Op sommige gebieden neemt hij of zij taken van de arts over, altijd in nauw overleg met de arts. De oncologieverpleegkundige heeft alleen verpleegkundige taken. Wilt u meer weten over de verpleegkundig specialist? Bekijk de pagina Verpleegkundig specialist (VS).

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben wij de begeleiding zo ingericht dat uw casemanager betrokken blijft tijdens uw hele zorgproces. Een arts kan soms veranderen binnen het traject, maar u blijft steeds dezelfde casemanager houden.

Bekijk ook de pagina van het spreekuur van de verpleegkundig specialist die uw casemanager is.

Medisch maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan u en uw naasten helpen bij emotionele en praktische problemen op gebied van relatie, gezin, werk, financiën of huisvesting. De maatschappelijk werker kan op initiatief van de arts of verpleegkundig specialist ingeschakeld worden, of op uw eigen initiatief.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kan u helpen om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen en moeilijke levens- en zingevingsvragen. U kunt zelf contact opnemen met de dienst Geestelijke verzorging, maar dit kan ook via de verpleegkundig specialist.

Medische psychologie

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte erg angstig, verdrietig of somber voelt. Een behandeling door de psycholoog kan onder meer bijdragen aan een vermindering van angst, spanning, pijn en/of depressie. Behandeling kan bestaan uit steunende gesprekken, psychotherapie, ontspanningsoefeningen of advies. Als u in contact wilt komen met de psycholoog, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist.

Seksuologie en intimiteit

Een (arts) seksuoloog behandelt mensen met vragen of problemen rondom seksualiteit die mede veroorzaakt worden door een aandoening of medicijngebruik. Veel mensen met kanker krijgen vragen of problemen over seksualiteit.

Als u in contact wilt komen met de seksuoloog, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist.

Bekijk ook het filmpje over kanker, seksualiteit en intimiteit:

Indiveo video

Continuïteitshuisbezoeken

Het is mogelijk thuis te worden bezocht door de gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige oncologie. Dit noemen we een continuïteitshuisbezoek. De oncologie (wijk)verpleegkundige biedt ondersteuning op het gebied van lichamelijke klachten, emoties en levensvragen. De verpleegkundig specialist kan u hiervoor aanmelden bij uw thuiszorgorganisatie. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Continuïteitshuisbezoek'.

Centrum voor leven met en na kanker

In een centrum voor leven met en na kanker kunnen u en uw naasten terecht voor lotgenotencontact, het bijwonen van themabijeenkomsten of een individueel gesprek met een psycholoog. U kunt deelnemen aan activiteiten, ontspanningsoefeningen en creatieve therapie. In ‘s-Hertogenbosch vindt u het ‘Vicki Brownhuis’. 

Als u kinderen heeft

Eén van de belangrijkste zorgen van ouders met kanker is: hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb. Vragen waar u misschien mee worstelt zijn: wanneer vertel ik het mijn kinderen? Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb? En wat vertel ik mijn kinderen wel of niet? In deze folder kunt u hier meer over vinden.

Nuttige websites:

  • Op de website van het KWF kunt u meer informatie vinden. 
  • De site www.kankerspoken.nl is bedoeld voor kinderen, ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere belangstellenden. De website geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.
  • Bij Kasam krijgen gezinnen praktische en persoonlijke ondersteuning die kan helpen om als gezin op een goede manier verder te gaan. Voor meer informatie zie www.kasam.eu
  • www.stichtingcolours.nl: hier kunt u een pakket bestellen voor uw kind. In het pakket zit bijvoorbeeld knutselspul, speelgoed en materiaal om samen met de kinderen te praten over de periode die ze meemaken.

Mantelzorg

Als u zorgt voor een naaste of iemand in uw omgeving met kanker, komt er veel op u af. Uw gemeente kan aangeven welke mogelijkheden er zijn voor mantelzorgondersteuning. In de gemeente ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld, biedt Farent kortdurende en praktische ondersteuning aan mantelzorgers.

Bij het platform Mantelzorg Balans vindt u handige oefeningen en nuttige informatie voor mantelzorgers.

Kijkt u ook eens op de website Kanker.nl. Daar staat heel veel praktische informatie, bijvoorbeeld over hoe u werk en mantelzorg kunt combineren, zorgverlof kunt aanvragen, enzovoorts. Maar u vindt er ook handige tips voor de dagelijkse zorg.

Code ONC-200A
Laatste revisie: 2 februari 2024 - 15:31