Huiskamer van het Oncologisch Centrum

Kanker (oncologie)

Kanker is een ingrijpende ziekte. Alles waar u mogelijk mee te maken krijgt voor, tijdens of na de behandeling hebben we voor u verzameld op deze pagina.

Wat is kanker?

Kanker is een ziekte die in vele verschillende vormen voorkomt. Dit wordt bepaald door de plaats in het lichaam waar de ziekte is ontstaan, bijvoorbeeld in de longen, darmen, borst, huid, enzovoort. Elke vorm van kanker heeft eigen kenmerken en klachten. Ook de behandelmethoden en kansen om te genezen verschillen per soort.

Bij kanker is er altijd sprake van een ongeremde deling van lichaamscellen. Een kwaadaardige tumor kan omliggende weefsels en organen opzij drukken en kan in organen en weefsels groeien. Kankercellen kunnen zich via de bloedbaan en/of het lymfesysteem verspreiden en zich in andere organen nestelen. Dit noemen we uitzaaiingen (metastasen).

Bekijk ook het filmpje 'Wat is kanker':

Indiveo video

Wanneer moet u contact opnemen?

Wordt u behandeld met chemotherapie, immunotherapie en/of doelgerichte middelen? Dan is het belangrijk dat u bij bepaalde klachten (direct) contact opneemt met het ziekenhuis.

Bloedprikken op afspraak

Bloedprikken kan alléén op afspraak. Voor meer informatie zie www.jeroenboschziekenhuis.nl/prikafspraak.

Indien u heeft afgesproken om uw labformulier digitaal te ontvangen, dan ontvangt u één week voor uw afspraak een SMS. Let op: deze sms is ter herinnering. U heeft met uw zorgverlener een datum voor bloedprikken afgesproken.

Griepprik en coronavaccinatie voor mensen met kanker

Wordt u behandeld voor kanker? Dan adviseren onze zorgverleners u om u te laten inenten tegen griep en het coronavirus.

Code ONC-200
Laatste revisie: 20 februari 2024 - 12:30