Headerafbeelding
Zon schijnend op de kersenbloesem in binnentuin
Behandeling

Continuïteitshuisbezoek oncologie

Het continuïteitshuisbezoek is een bezoek door een oncologieverpleegkundige bij u thuis. Deze huisbezoeken worden ingepland, naar wens en behoefte van u en uw naasten.

Het continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor mensen met kanker. De ziekte kanker, de gevolgen van de behandeling en in sommige gevallen het naderende levenseinde, kunnen bij u en de mensen in uw omgeving vragen en emoties oproepen. Terwijl het gewone leven thuis doorgaat, of juist niet, kunt u het gevoel hebben dat u tijdens of na de behandeling in een gat valt.

Hoe verloopt het continuïteitshuisbezoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over dit huisbezoek.

Praktische tips

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Betrokken afdelingen

Code ONC-003
Laatste revisie: 11 december 2023 - 12:16
Hoe verloopt het continuïteitshuisbezoek?

Continuïteitshuisbezoek oncologie

Wanneer u thuiskomt en de veiligheid van het ziekenhuis achter u laat, kunnen zich vragen of problemen voordoen. De oncologieverpleegkundige kan u informatie en advies geven over uw verdere behandeling, medicijngebruik, voeding, lichamelijke beperkingen of andere dingen waar u mee worstelt. Zij kan u ook op psychisch vlak ondersteuning bieden. Daarnaast kan zij u adviseren over mogelijkheden van thuiszorg en hulpmiddelen.

Wat is ons doel?

We willen een bijdrage leveren in zorg waaraan u behoefte heeft door het geven van begeleiding en ondersteuning thuis. Zo kunt u in ieder stadium van uw ziekte met problemen en/of vragen terecht bij een oncologieverpleegkundige in de thuissituatie. Als een zorgverlener uit het ziekenhuis een huisbezoek voor u aanvraagt, wordt de huisarts hiervan op de hoogte gebracht.

De (huis)arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige van de verpleegafdeling vraagt het continuïteitshuisbezoek voor u aan. Binnen 5 dagen neemt een van de oncologieverpleegkundigen contact met u op om een eerste bezoek te plannen. Er zijn een aantal organisaties die deze huisbezoeken verzorgen. Als u een voorkeur heeft voor een van deze organisaties, dan kunt u dat doorgeven aan de aanvrager.

Tijdens een 1e gesprek bespreekt de oncologieverpleegkundige uw wensen en behoeften. Samen met u maakt zij een vervolg plan.

Na dit 1e gesprek neemt de oncologieverpleegkundige contact op met uw huisarts en zo nodig met uw aanspreekpunt binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist.

De oncologieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt voor thuis. De ondersteuning van de oncologieverpleegkundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Mocht u nu geen gebruik willen maken van het continuïteitshuisbezoek maar op een later moment wel, dan kunt u zelf contact opnemen met een van de onderstaande thuiszorg organisaties.

Als u nog vragen heeft of een afspraak wilt maken, dan kunt u bellen met:

  • Vivent Thuiszorg regio 's-Hertogenbosch, telefoonnummer (088) 163 70 00.
  • Pantein Thuiszorg regio 's-Hertogenbosch, Veghel, Uden en Oss, telefoonnummer 0900 - 88 03.
  • Cura excellent Thuiszorg regio ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, telefoonnummer (073) 888 56 23.
  • Santé Partners Rivierenland regio Bommelerwaard, telefoonnummer 0900 - 84 33.
Logo Vivent, Pantein, Cura excelent en Sante partners