Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Afdeling

Medisch maatschappelijk werk

Als u of uw kind in het ziekenhuis behandeld wordt of opgenomen, kan dit ingrijpend zijn.

De medisch maatschappelijk werkers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis helpen u bij vragen en problemen die verband houden met uw ziekte, ziekenhuisopname of behandeling. Zij helpen u daarmee grip te houden op uw situatie.

Belangrijke informatie over maatschappelijk werk

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code MAW-005
Laatste revisie: 5 december 2019 - 10:27
Belangrijke informatie over maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werk

 •  Er gebeurt zoveel en ik (en/of mijn naasten) wil hier graag over praten, om te begrijpen wat er aan de hand is, om overzicht te krijgen en het te verwerken.
 •  Ik voel me angstig, onzeker, boos of verdrietig en wil leren hier goed mee om te gaan.
 • Ik voel me machteloos, er gebeurt zoveel om mij heen, ik wil geholpen en gehoord worden in het verduidelijken van mijn behoeften richting verpleging en artsen die voor mij zorgen.
 • Ik sta voor een moeilijke beslissing in mijn behandeling en wil daarover in gesprek om het voor mezelf helder te krijgen.
 • Ik ben nog nooit ziek geweest, hoe kan ik daarmee omgaan nu? Hoe kan ik dat een plek geven in mijn leven?
 • Ik maak me zorgen of het thuis allemaal wel goed gaat.
 • Hoe moet het straks verder? Welke mogelijkheden zijn er? Wat kan ik regelen?
 • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën, informatie over instellingen?

De medisch maatschappelijk werker brengt samen met u uw situatie en de problemen in kaart. Zij helpt u bij het vinden van oplossingen van problemen die samenhangen met uw ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis. In de praktijk kan de medisch maatschappelijk werker bijvoorbeeld:

 • begeleiding en ondersteuning bieden aan u en/of uw familie;
 • belemmeringen die het genezingsproces in de weg staan met u bespreken en met u zoeken naar oplossingen;
 • informatie en advies geven over bijvoorbeeld sociale regel- en wetgeving;
 • verwijzen naar hulpverlenende instanties buiten het ziekenhuis.

De medisch maatschappelijk werker werkt nauw samen met uw behandelend arts, verpleegkundigen en andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis

De medisch maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim. Als het nodig is om uw situatie met anderen te bespreken, overlegt de maatschappelijk werker dit eerst met u.

Zorg na ontslag

Ook regelt de maatschappelijk werker soms de zorg  na ontslag. Dit is het geval bij bepaalde vormen van thuiszorg of als u opgenomen moet worden in andere zorginstelling. Meer informatie over zorg na ontslag.

Hoe komt u in contact?

Vraag de arts of de verpleegkundige om voor u contact op te nemen met het medisch maatschappelijk werk.

Soms werken medisch maatschappelijk werkers alleen op bepaalde afdelingen. Op deze manier kunnen de maatschappelijk werkers nog beter inspelen op de specifieke vragen die daar spelen. Zo werken er maatschappelijk werkers bij Kindergeneeskunde en Verloskunde en Gynaecologie. En ook bij de dialyseafdeling.