Headerafbeelding
kunstwerk de wandeling harrie gerritz
Behandeling

Operatie melanoom door de plastisch chirurg

De plastisch chirurg opereert het melanoom.

Bij de 1e operatie is een melanoom is vastgesteld. Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische re-excisie. De operatie gebeurt door de plastisch chirurg

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code DER-735b
Laatste revisie: 15 april 2021 - 15:07
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie melanoom door de plastisch chirurg

Wordt u geopereerd door de plastisch chirurg, dan volgt er eerst een afspraak op de polikliniek voor een kennismaking en uitleg over de operatie. De plastisch chirurg bespreekt met u of de operatie gebeurt met een plaatselijke verdoving of onder algehele anesthesie. De operatie vindt dan 3-5 weken na deze afspraak plaats.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de operatie

Bij de operatie wordt een extra rand huid met 1 of 2 cm om het litteken heen weggehaald. Hoe dikker het melanoom is, hoe groter deze extra rand. Hiermee wordt in een aantal gevallen voorkomen dat de ziekte op de oorspronkelijke plek terugkeert.

Bij deze 2e operatie kan een vrij grote wond ontstaan. De chirurg moet soms zoveel huid wegnemen dat de operatiewond niet gehecht kan worden. Dan is een huidplastiek noodzakelijk. De plastisch chirurg herstelt de wond dan door huid uit de omgeving naar de wond te verschuiven. Of de arts transplanteert een stukje opperhuid. 

De patholoog onderzoekt het operatieweefsel onder de microscoop. Zo kunnen we bepalen of het melanoom volledig is verwijderd. 

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Op de verpleegafdeling

Wanneer u niet misselijk bent en goed kunt drinken, verwijderen we het infuus. Hierna mag u gewoon eten en drinken. 
De wond wordt vaak gehecht met oplosbare hechtingen. Er zit een pleister of verband op de wond.

Meestal kunt u dezelfde dag nog naar huis. 

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Het aantal controlebezoeken bij chirurg is afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Meestal hoeft u maar één keer terug te komen voor een (eenmalig) controlebezoek. Het kan ook zijn dat u vaker terug moet komen bij de dermatoloog voor controle in het ziekenhuis, gedurende een aantal jaren. U spreekt met uw behandelend arts af hoe vaak u wordt gecontroleerd. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis houdt zich voor de controles aan de landelijke richtlijn ‘Melanoom’.

Wat zijn de vooruitzichten?

De vooruitzichten van iemand die een melanoom heeft gehad, hangen sterk af van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen. Hoe groot die kans is, is weer afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Hoe dunner het melanoom, des te groter de kans op volledige genezing.

Let op uw huid!

Na behandeling van een melanoom is het belangrijk uw huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe moedervlekken ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of dermatoloog.

Let ook op huidveranderingen in de omgeving van het operatielitteken. Ook is het verstandig te letten op eventuele vergroting van lymfeklieren. Overmatige blootstelling aan zonlicht en vooral zonverbranding moet u vermijden. Uw dermatoloog geeft u meer informatie over hoe u uw huid goed in de gaten kunt houden.

Lotgenotencontact

Sommigen hebben behoefte om in contact te komen met een lotgenoot. Iemand die uit eigen ervaring weet hoe het voelt wat u doormaakt. Het delen van angst, onzekerheid en/of het uitwisselen van ervaringen kan steun geven.

Stichting Melanoom biedt u en uw naasten de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail in contact te komen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten of zaten.

Als u vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Blijft u niet zitten met vragen, stel ze gerust. Ook als u zich onzeker of angstig voelt, kunt u bellen naar de polikliniek.

  • Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.