Headerafbeelding
Landschap, Piet Clement
Behandeling

Operatie melanoom door de chirurg-oncoloog

De chirurg-oncoloog opereert de patiënt met het melanoom.

Bij de 1e operatie is een melanoom is vastgesteld.  Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische re-excisie. De operatie gebeurt door de chirurg-oncoloog. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Code DER-735c
Laatste revisie: 8 maart 2024 - 15:36
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie melanoom door de chirurg-oncoloog

De operatie door de chirurg-oncoloog gebeurt onder algehele anesthesie. U krijgt eerst een gesprek op de polikliniek met de chirurg voor een kennismaking en uitleg over de gang van zaken en de operatie. De operatie vindt dan 3-5 weken na deze afspraak plaats.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
  • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
  • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

  • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
  • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

  • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de operatie

Bij de operatie wordt een extra rand huid met 1 of 2 cm om het litteken heen weggehaald. Hoe dikker het melanoom is, hoe groter deze extra rand. Hiermee wordt in een aantal gevallen voorkomen dat de ziekte op de oorspronkelijke plek terugkeert.

Bij deze 2e operatie kan een vrij grote wond ontstaan. De chirurg moet soms zoveel huid wegnemen dat de operatiewond niet gehecht kan worden. Dan is een huidplastiek noodzakelijk. De plastisch chirurg herstelt de wond dan door huid uit de omgeving naar de wond te verschuiven. Of de arts transplanteert een stukje opperhuid. 

De patholoog onderzoekt het operatieweefsel onder de microscoop. Zo kunnen we bepalen of het melanoom volledig is verwijderd. 

Schildwachtklierprocedure

De 2e operatie wordt meestal gecombineerd met een schildwachtklierprocedure. Dit is afhankelijk van het stadium van het melanoom. Met de schildwachtprocedure is het mogelijk om eventuele uitzaaiingen naar de dichtstbijzijnde lymfeklieren op te sporen.

Uitslaapkamer

Na de operatie brengen wij u naar de uitslaapkamer. Net als tijdens de operatie controleren we voortdurend uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte. Zodra u wakker bent en u zich goed voelt, brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Op de verpleegafdeling

Wanneer u niet misselijk bent en goed kunt drinken, verwijderen we het infuus. Hierna mag u gewoon eten en drinken. 
De wond wordt vaak gehecht met oplosbare hechtingen. Er zit een pleister of verband op de wond.

Meestal kunt u dezelfde dag nog naar huis. 

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Controle door de chirurg

Het aantal controlebezoeken bij de chirurg is afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Meestal hoeft u maar één keer terug te komen voor een (eenmalig) controlebezoek. Het kan ook zijn dat u vaker terug moet komen bij de dermatoloog voor controle in het ziekenhuis, gedurende een aantal jaren. U spreekt met uw behandelend arts af hoe vaak u wordt gecontroleerd. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis houdt zich voor de controles aan de landelijke richtlijn ‘Melanoom’.

Wat zijn de vooruitzichten?

De vooruitzichten van iemand die een melanoom heeft gehad, hangen sterk af van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen. Hoe groot die kans is, is weer afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Hoe dunner het melanoom, des te groter de kans op volledige genezing.

Let op uw huid!

Na behandeling van een melanoom is het belangrijk uw huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe moedervlekken ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of dermatoloog.

Let ook op huidveranderingen in de omgeving van het operatielitteken. Ook is het verstandig te letten op eventuele vergroting van lymfeklieren. Overmatige blootstelling aan zonlicht en vooral zonverbranding moet u vermijden. Uw dermatoloog geeft u meer informatie over hoe u uw huid goed in de gaten kunt houden.

Lotgenotencontact

Sommigen hebben behoefte om in contact te komen met een lotgenoot. Iemand die uit eigen ervaring weet hoe het voelt wat u doormaakt. Het delen van angst, onzekerheid en/of het uitwisselen van ervaringen kan steun geven.

Stichting Melanoom biedt u en uw naasten de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail in contact te komen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten of zaten.

Als u vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Blijft u niet zitten met vragen, stel ze gerust. Ook als u zich onzeker of angstig voelt, kunt u bellen naar de polikliniek.

  • Polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.