Headerafbeelding
Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2
Behandeling

Operatie aan het neustussenschot

Bij een operatie aan het neustussenschot zet de KNO-arts uw neustussenschot recht.

Het neustussenschot bestaat uit kraakbeen en bevindt zich in het midden van de neusholte. Het scheidt de beide neusholtes en heeft een belangrijke steunfunctie van het voorste deel van de neus.

Lees meer

Als het recht staat kan de lucht in dezelfde mate door allebei de neusgaten stromen. Als het scheef staat, wordt de doorgang van de neus in één, maar soms ook beide neusgaten moeilijker. Dit betekent dat u minder goed door de neus kunt ademen. In die gevallen kunnen we door een correctie van het neustussenschot de doorgang door de neus verbeteren. Soms wordt deze behandeling gecombineerd met een behandeling van het neusslijmvlies. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Voor, tijdens en na een operatie in het JBZ

Komt u binnenkort voor een operatie naar het JBZ? Hier vindt u alle belangrijke informatie op een rij.

Betrokken afdelingen

Code KNO-035
Laatste revisie: 8 november 2021 - 15:04
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie aan het neustussenschot

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Neem uw neusspoelset mee

Neem uw neusspoelset mee naar het ziekenhuis op de dag van uw operatie. U heeft deze na de operatie nodig.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

De operatie gebeurt onder algehele narcose. Tijdens de operatie maken we een sneetje in de binnenkant van de neus. Hier ziet u na de operatie niets meer van. We maken het neustussenschot los van het slijmvlies aan de binnenkant van de neus. Op die manier kunnen we het weer helemaal recht in positie plaatsen.

Als uw neustussenschot helemaal recht staat, hechten we het sneetje met een oplosbare hechting. Die kunt u na de operatie soms voelen zitten, maar verdwijnt vanzelf.

Om het tussenschot mooi recht te houden, plaatsen we neustampons die een nachtje blijven zitten. Neustampons zijn sponsachtige gazen, die de volgende dag gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Af en toe kan er ook een kunststof plaatje tegen het tussenschot worden gehecht. Dit is om het neustussenschot op zijn plaats te houden of om er voor te zorgen dat het goed geneest. Dit kunststof plaatje verwijderen we bij de eerste controle.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Na de operatie is het door de tampons niet mogelijk om door de neus te ademen. Houd hier rekening mee. Soms geeft dit tijdelijk een benauwd gevoel, maar dat verdwijnt meestal vanzelf. Soms kan er nog wat vocht met een beetje bloed langs de tampons lekken. Schrik daar niet van, dat hoort erbij.

De pijn na de operatie valt meestal mee. U kunt hiervoor eventueel pijnstillers nemen.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere operatie is er een mogelijkheid dat er complicaties optreden. Bij de operatie aan het neustussenschot is de kans hierop erg klein. Het is wel belangrijk dat u weet van de mogelijke complicaties, voordat u besluit de operatie te laten doen.

1. Ondanks het goed verlopen van de operatie kan het neustussenschot na de operatie toch nog wat scheef blijven staan.

2. In 1-2% kan na de operatie een bloeduitstorting in het neustussenschot optreden. U kunt dit herkennen doordat ademhalen door de neus onmogelijk is. U belt dan direct naar de polikliniek. Het moet namelijk wel behandeld worden, omdat het kan leiden tot een ontsteking. Dit laatste komt eigenlijk nooit voor.  

3. Er kan een neusbloeding optreden. Die stopt vaak spontaan. Als dit niet binnen een half uur stopt, belt u naar de polikliniek. Soms kan het toch nodig zijn opnieuw tampons in de neus te plaatsen. 

4. In een zeldzaam geval kan er een (tijdelijke) gevoelloosheid van de bovenlip en/of  de bovenste voortanden op treden, dit trekt na enige tijd vanzelf weg.

5. Na de operatie kan het mogelijk zijn dat er zich verklevingen of littekens vormen in het geopereerde gebied. Aanvullende behandeling kan dan nodig zijn.

6. Als het genezingsproces niet goed verloopt, kan er een gaatje in het neustussenschot ontstaan. Dit controleert de arts bij de eerste controle.

7. Veranderingen aan de uitwendige vorm van de neus kunnen soms na de operatie voorkomen. Hiervoor kan eventueel een aanvullende behandeling nodig zijn.

Wanneer mag u naar huis?

De behandeling gebeurt via een dagopname. U mag dezelfde dag weer naar huis.

De dag na de operatie komt u terug naar het ziekenhuis. U meldt zich weer op de verpleegafdeling. De verpleegkundige haalt dan de tampons uit de neus. Na het verwijderen kan er soms een bloedneus optreden, die bijna altijd spontaan stopt.

Spoelinstructie

Na het verwijderen van de neustampons is het belangrijk dat u 2 tot 3 maal per dag uw neus goed spoelt met een zoutoplossing. De eerste keer spoelt u uw neus dus in het ziekenhuis. U krijgt van de verpleegkundige uitleg hoe u het beste kunt spoelen. Ook in het ziekenhuis gebruikt u het neusspoelpakket dat u van huis heeft meegenomen.

Thuis

U kunt zich de eerste dagen wat moe voelen en minder eetlust hebben. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. Er kunnen veel korstjes in de neus blijven zitten. Als u dit vervelend vindt, kan uw KNO-arts hier een neuszalf voor voorschrijven. De eerste weken na de operatie kan de neus en bovenlip wat stijf aanvoelen. Dit is normaal en wordt vanzelf minder. Soms kan het wat langer duren voordat de hechtingen zijn opgelost.

Adviezen voor thuis

  • U mag tot aan de eerste controle uw neus niet snuiten, alleen ophalen. Alleen na het spoelen mag u uw neus voorzichtig snuiten.
  • U moet warmte vermijden: niet te heet douchen, eten en drinken af laten koelen, geen zonnebank of sauna.
  • U mag niet tillen, persen of bukken tot aan de controle.

Neusspoelen

Door de genezing kunnen er korstjes in de neus ontstaan. Door uw neus te spoelen, worden die verwijderd en geneest het sneller. Daarom is het belangrijk dat u thuis uw neus 3 tot 4 weken spoelt om de neus te reinigen. Dit moet u 2 tot 3 keer per dag  doen.  Voor het spoelen van de neus zijn diverse systemen op de markt. Via de polikliniek kunt u een spoelset kopen.

U kunt ook uw neus spoelen met een spuit en spoelvloeistof. De assistente geeft u hier uitleg over en geeft u informatie mee.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Controle

Eerste controle

Na één week maken we een afspraak voor een eerste controle. Hierbij kijken we of er geen complicaties zijn opgetreden, of er problemen zijn ontstaan na de operatie. Als er een kunststof plaatje tegen het tussenschot is gehecht, dan verwijderen we dat.

Tweede controle

Na 6 weken komt u voor de laatste keer op controle, waarbij we controleren of u inderdaad beter kunt ademen door de neus. Ook kijken we of er geen complicaties zijn ontstaan en of er geen klachten zijn die te maken hebben met de operatie.

Laatste controle

Als het nodig is, komt u na 4 maanden nogmaals op controle. De arts kijkt naar het herstel van de neus en spreekt mogelijke klachten met u door.

Vragen

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.