Behandeling

Nazorg na een CVA (beroerte)

Na de ziekenhuisopname gaan veel CVA-patiënten met ontslag naar huis. Anderen gaan naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum om daar verder te herstellen en te revalideren. Soms blijkt het niet meer mogelijk om terug te keren naar de thuissituatie.

Tijdens de ziekenhuisopname bespreekt uw behandelend arts met verschillende therapeuten welke vorm van revalidatie voor u nodig is na ontslag uit het ziekenhuis. Deze therapeuten werken met elkaar samen om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het herstel na het CVA. Afhankelijk van uw herstel tijdens de ziekenhuisopname brengen zij een advies uit over de (eventuele) revalidatie die nodig is na ontslag. Het Transferbureau kan hierbij ondersteunen.

Code NEU-200
Laatste revisie: 29 augustus 2022 - 12:28

Nazorg na een CVA (beroerte)

Thuis hulp nodig?

Na de ziekenhuisopname gaan veel CVA-patiënten met ontslag naar huis. Als u naar huis kunt, bekijkt het team van behandelaars in overleg met u en uw naasten of u thuis hulp nodig heeft. Het kan gaan om thuiszorg (bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden), maar ook om therapie zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

Contactmomenten en controles

In de periode na ontslag vinden er verschillende contact- en controlemomenten plaats:

Belcontact verpleegkundige afdeling Neurologie

Ongeveer 1 week na ontslag uit het ziekenhuis belt een verpleegkundige van de afdeling Neurologie u op. Uit ervaring weten we dat juist wanneer u weer thuis bent, u allerlei vragen kunt hebben. Deze kunt u dan met de verpleegkundige bespreken.

We proberen u 2 keer te bellen tussen 13.00 en 16.00 uur. Dit lukt niet altijd door onverwachte drukte op de afdeling.

We bellen u met een anoniem nummer. Als u uw telefoon de 1e keer niet beantwoordt, dan probeert de verpleegkundige het later nog een keer. Lukt het niet om contact met u te krijgen, dan wordt u daarna niet meer teruggebeld voor telefonische nazorg.

Huisbezoek nazorgverpleegkundige

Bij ontslag uit het ziekenhuis melden wij u aan bij de nazorgverpleegkundige van de thuiszorg, behalve als u daar bezwaar tegen heeft. Zij belt u binnen ongeveer 2 weken na ontslag op, om te horen hoe het met u gaat. Als u dat wilt, plant de nazorgverpleegkundige een afspraak met u in voor een huisbezoek.

Controleafspraak verpleegkundig specialist

Na 2 tot 4 weken heeft u een controle bij de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Afhankelijk van uw situatie is dit een belafspraak, videoafspraak of een afspraak waarbij u naar het ziekenhuis komt.

Tijdens deze controleafspraak kijken we hoe het met u gaat op medisch gebied (risicofactoren, behandeling, medicatie en eventuele bijwerkingen). Eventueel onderzoekt de verpleegkundig specialist of er problemen zijn op het gebied van het denken (geheugen, concentratie, overzicht houden). Als het nodig is, zorgt ze voor verdere begeleiding of verwijst ze u door naar een andere zorgverlener. Om u voor te bereiden vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen, als het kan met uw naaste. Het is prettig als uw naaste bij de controleafspraak aanwezig is.

Controle door uw huisarts

Na ontslag is het belangrijk dat uw huisarts u opneemt in het CVRM (Cardio Vasculair Risico management) programma. Daarbij wordt u gecontroleerd op risicofactoren zoals cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en leefstijl en vindt eventuele behandeling hiervan plaats. Dit is belangrijk om de kans op herhaling van een CVA zo klein mogelijk te maken.

Als u (nog) niet naar huis kunt, regelen we op de afdeling Neurologie zo spoedig mogelijk een overplaatsing. U kunt dan naar een revalidatiecentrum of een revalidatieafdeling van het verpleeghuis. Het Jeroen Bosch ziekenhuis is aangesloten bij de CVA-keten ’s-Hertogenbosch. In deze keten werken verschillende instellingen en organisaties samen, en kunt u terecht op verschillende plaatsen voor de verdere revalidatie. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van u en uw familie.

Revalidatiecentrum

(Revalidatie) afdelingen in verpleeghuizen

De gevolgen van een CVA verschillen van persoon tot persoon. Het hangt af van het deel van de hersenen dat beschadigd is en hoe groot het beschadigde deel in de hersenen is. Maar ook van uw eigen gezondheid, zoals uw conditie en leeftijd.

De gevolgen van een CVA delen we vaak op in de zichtbare en onzichtbare gevolgen.

De zichtbare gevolgen

 • Verlamming of krachtsverlies in gezicht, romp, armen en/ of benen
 • Onduidelijk spreken
 • Moeite hebben om op de juiste woorden te komen
 • Moeite hebben met het begrijpen van taal
 • Slikproblemen
 • Evenwichtsproblemen
 • Coördinatieproblemen: problemen met het uitvoeren van bewegingen
 • Gevoelsstoornissen in gezicht, romp, armen en/ of benen
 • Uitval van een deel van het gezichtsveld
 • Incontinentie

De onzichtbare gevolgen

 • Vermoeidheid
 • Verandering in het denken (aandacht, geheugen, leervermogen, waarneming, informatieverwerking, ziekte inzicht
 • Verandering van gedrag en/ of emotie
 • Veranderingen in seksualiteit en intimiteit

Voor meer informatie over de gevolgen van een CVA kunt u terecht op de website van de Hartstichting.

Na een CVA is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Ook al gaat dit moeilijker dan eerst en bent u veel sneller moe. Onderbreek het zitten wanneer dit kan door regelmatig te bewegen. Voorkom dat u langer dan 30 minuten achter elkaar stilzit. Probeer om in totaal minder dan 9,5 uur per dag te zitten.

Waarom is bewegen zo gezond?

 • Voldoende bewegen zorgt ervoor dat uw bloeddruk en cholesterol omlaag gaan. Dit maakt de kans op hart- en vaatziekten kleiner. U heeft minder risico om een nieuw CVA te krijgen of om verder achteruit te gaan door een CVA.
 • U herstelt beter na een CVA als u genoeg beweegt en u verbetert uw balans, kracht en uithoudingsvermogen.
 • Bewegen zorgt voor een betere nachtrust en een fitter gevoel. Het is goed voor de bloedsomloop, ademhaling, spieren, botten en gewrichten.
 • Tot slot is bewegen goed voor uw geheugen.

Hoe vaak moet u bewegen?

Voor uw gezondheid is het voldoende om dagelijks 30 minuten te bewegen met een redelijke inspanning. Dit kan 30 minuiten achter elkaar zijn, maar ook bijvoorbeeld 3 keer 10 minuten. Bouw het rustig op. Bedenk wel: simpelweg minder zitten en door de dag heen actiever zijn, is beter voor uw gezondheid dan de hele dag zitten en daarnaast 5 keer per week 30 minuten bewegen. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Hoe neemt u het beste beweging?

 • Probeer iets te vinden dat u leuk vindt en dat bij u past.
 • Beweeg samen met anderen die ongeveer net zo fit zijn als uzelf. Dit is gezellig en motiverend.
 • Het hoeft niet per se het beoefenen van een bepaalde sport te zijn. Het gaat erom dat u door de dag heen regelmatig actief bent waarbij uw hartslag maar iets omhoog gaat. Denk aan grasmaaien, boodschappen doen, auto wassen, de was ophangen, stofzuigen, de trap in plaats van de lift nemen, dansen in de woonkamer, struiken snoeien, meedoen met Nederland in beweging voor de TV.
 • Bent u wat meer beperkt in uw bewegen dan zijn het opstaan en weer gaan zitten of uw armen en benen bewegen in de stoel goede alternatieven.
 • In het ziekenhuis stimuleren we het bewegen al, daarbij kijkend naar wat u zelf kunt. Gaat u daar thuis mee door: probeer om dat wat u zelf kunt, ook zelf te doen.

Tip voor uw naasten

Bedenk als naaste dat iemand beter even zelf een kopje koffie kan halen, dan dat u dit voor hem/haar doet. Het is erg verleidelijk om kleine dingen van iemand over te nemen, maar het is juist beter voor het herstel wanneer alle handelingen, hoe klein ook, zelf gedaan worden. Probeer dit als naaste dan ook te stimuleren.

Als u een TIA/CVA heeft gehad, heeft dit ook gevolgen voor het autorijden. Volgens de wet mag u of minimaal 2 weken of 3 maanden niet autorijden. Dit hangt af van uw uitval. Uw behandelaar kan u vertellen welke regels voor u van toepassing zijn.

Het CBR onderzoekt of u weer veilig kunt rijden. Uw behandelend neuroloog is niet degene die u weer toestemming mag geven voor het autorijden. Hij of zij zal ook niet voor u voor het CBR een verklaring invullen.

Voor meer informatie en de wettelijke rijgeschiktheidsregels verwijzen wij u naar de website van het CBR.

Heeft u na uw opname nog vragen die te maken hebben met het CVA? Dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist van de polikliniek Neurologie.

 • U kunt uw vragen online stellen via mijn MijnJBZ.
 • Ook kunt u bellen naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.

Nieuwe uitvalsklachten?

Belangrijk: bij nieuwe uitvalsklachten belt zo snel mogelijk 112. Bij twijfel neemt u zo snel mogelijk contact op met de huisarts of huisartsenpost voor overleg.

Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie over het herkennen van een CVA.