Headerafbeelding
Ergotherapie tolbrug bij handrevalidatie, leren koken
Behandeling

Ergotherapie na een CVA (beroerte)

Na een CVA (beroerte) zoekt de ergotherapeut samen met u naar mogelijkheden om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren.

In het ziekenhuis heeft u mogelijk al ergotherapie gehad. De ergotherapeut is vlak na uw opname bij u aan bed geweest om uw functioneren na het CVA in kaart te brengen.

Na het CVA kan het zijn dat u restverschijnselen heeft. Deze restverschijnselen kunnen verschillen van aard en worden door iedereen anders ervaren. De restverschijnselen kunnen in de loop van de tijd verminderen, maar mogelijk ook blijvend zijn.

Ergotherapie na een CVA (beroerte)

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Code PMD-116
Laatste revisie: 13 december 2022 - 15:15
Ergotherapie na een CVA (beroerte)

Ergotherapie na een CVA (beroerte)

Zodra u met ontslag gaat, kan het zijn dat de behandeling door de ergotherapeut nog niet is afgerond. De eventuele restverschijnselen die tijdens de therapie in het ziekenhuis naar voren zijn gekomen, kunnen invloed hebben op uw functioneren in de thuissituatie. Ook kunt u in de thuissituatie merken dat er meerdere onzichtbare restverschijnselen zijn, die tijdens uw ziekenhuisopname niet zijn geconstateerd.

In de thuissituatie bekijkt de ergotherapeut samen met u wat uw hulpvraag is en welke therapie doelen hieraan gekoppeld kunnen worden. Hierbij kijkt de ergotherapeut naar de voor u belangrijke activiteiten, de taken en rollen die u heeft en hoe u deze weer naar tevredenheid kunt uitvoeren.

U kunt bij de ergotherapeut terecht voor alle dagelijkse en betekenisvolle activiteiten en handelingen. Dit kan onder andere zijn bij:

Zelfzorg en huishouden

De zelfzorg kan na ziekenhuisopname moeilijker zijn, of voor een deel niet meer mogelijk. De ergotherapeut kan met u trainen en adviezen geven. Maar ook ondersteuning bieden bij de inzet van bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Verplaatsen binnenshuis

Verplaatsen in huis, zoals van bed naar stoel, van stoel naar toilet kan lastig zijn. Hulpmiddelen, adviezen of uitleg aan uw partner kunnen dan helpen om het makkelijker te maken.

Verplaatsen buitenshuis

De ergotherapeut kan samen met u op zoek gaan naar een manier waarop u zich buiten kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door het gebruik van openbaar vervoer. Naar wens kunt u oefenen met een aangepaste fiets of scootmobiel.

Ontspanning en sociale activiteiten

De ergotherapeut kan u helpen op het gebied van vrije tijd. Bijvoorbeeld door met u op zoek te gaan naar een zinvolle daginvulling, of door tips te geven waardoor u uw hobby zelf of beter zelf kunt uitvoeren.

Sociale omgeving en naasten

Het doormaken van een CVA kan een grote verandering zijn voor u, maar ook voor uw naasten. De ergotherapeut kan uw naasten ondersteunen en advies geven. Maar ook leren omgaan met bijvoorbeeld een veranderde zorgtaak, verandering in karakter en de aanpak van het aanleren van nieuwe handelingen.

U kunt de ergotherapeut inschakelen via uw (huis)arts. Vraag uw (huis)arts met welke ergotherapeut in uw regio wordt samengewerkt. U kunt ook direct een ergotherapeut benaderen. U kunt een ergotherapeut zoeken via internet (zoek op ergotherapeut en uw plaatsnaam), via de zorgverzekeraar of via de beroepsvereniging Ergotherapie.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u of uw naaste deze stellen aan de ergotherapeut. U kunt ook bellen naar de afdeling Ergotherapie, telefoonnummer (073) 553 61 55.