Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Transferbureau: na een CVA

Na een ziekenhuisopname vanwege een CVA (beroerte) is soms (tijdelijk) nazorg nodig. Het Transferbureau kan hierbij helpen.

Het doormaken van een CVA kan lichamelijke en psychische gevolgen hebben die invloed hebben op uw dagelijks functioneren en zelfstandigheid. Het is mogelijk dat u na de ziekenhuisopname nog (tijdelijk) nazorg nodig heeft.

Lees meer

Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van thuiszorg. Het kan ook zijn dat een tijdelijke opname en revalidatie nodig is binnen een zorginstelling. En soms gaat het om een blijvende opname binnen een zorginstelling.

De transferverpleegkundige, werkzaam binnen het Transferbureau, beoordeelt voor welke nazorg u in aanmerking komt. Dit gebeurt samen met uw arts, verpleegkundige en therapeuten.

De transferverpleegkundige heeft een ondersteunende, coördinerende en bemiddelende rol bij het regelen van de juiste nazorg op de juiste plek.

Als u in aanmerking komt voor inzet van nazorg meldt de verpleegkundige u aan bij het Transferbureau.

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code TRF-200
Laatste revisie: 7 november 2022 - 10:31

Transferbureau: na een CVA