Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Transferbureau: na een CVA

Na een ziekenhuisopname vanwege een CVA (beroerte) is soms (tijdelijk) nazorg nodig. Het Transferbureau kan hierbij helpen.

Het doormaken van een CVA kan lichamelijke gevolgen hebben die van invloed zijn op uw dagelijks functioneren en zelfstandigheid. Het is mogelijk dat u na de ziekenhuisopname nog (tijdelijk) nazorg nodig heeft.

 

Lees meer

Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van thuiszorg. Het kan ook zijn dat een tijdelijke opname en revalidatie nodig is binnen een zorginstelling. En soms gaat het om een blijvende opname binnen een zorginstelling.

De transferverpleegkundige, werkzaam binnen het Transferbureau, beoordeelt voor welke nazorg u in aanmerking komt. Dit gebeurt samen met uw medisch specialist, verpleegkundige en therapeuten. 

De transferverpleegkundige heeft een ondersteunende, coördinerende en bemiddelende rol bij het regelen van de juiste nazorg op de juiste plek.

Als u in aanmerking komt voor inzet van nazorg meldt de verpleegkundige u aan bij het Transferbureau.

Code TRF-200
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28

Transferbureau: na een CVA