Headerafbeelding
afdelingen fysiotherapie handoefeningen
Behandeling

Fysiotherapie na een CVA (beroerte)

Als u een CVA (beroerte) heeft doorgemaakt, onderzoekt de fysiotherapeut in het ziekenhuis hoe het gaat met het bewegen.

U krijgt zo snel mogelijk een advies over het vervolg: kunt u naar huis met of zonder therapie of moet u tijdelijk revalideren?

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code PMD-200
Laatste revisie: 15 juni 2023 - 10:30

Fysiotherapie na een CVA (beroerte)

1e bezoek van de fysiotherapeut

De 1e keer dat de fysiotherapeut bij u komt, krijgt u verschillende testen op het gebied van kracht, gevoel, het aansturen van bewegingen (coördinatie), het verplaatsen in een andere houding (transfers), lopen en evenwicht.

Doelen opstellen

Na het onderzoek stelt de fysiotherapeut samen met u doelen op voor de therapie. Deze doelen zijn in het ziekenhuis vooral gericht op het zelfstandig kunnen functioneren. Denk hierbij aan zelfstandig naar het toilet kunnen gaan of zelfstandig een boterham kunnen smeren.

De fysiotherapeut streeft ernaar om u binnen 24 uur na het CVA te onderzoeken en te kijken naar de beste manier om uit bed te komen. Het is namelijk heel belangrijk dat u zo snel mogelijk na het CVA uit bed komt.

Oefenen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk oefeningen gaat doen. Door te oefenen werkt u aan het herstel van uw lichaam en uw hersenen. Ook als u nog niet zoveel oefeningen kunt doen, heeft het wel zin om te oefenen.

Naast het oefenen met de fysiotherapeut is er een mogelijkheid om zelf - of met uw bezoek - te oefenen met de oefengids “Snel in beweging”. De fysiotherapeut geeft advies welke oefeningen u kunt doen.

Vanaf maandag tot en met vrijdag is er dagelijks een oefengroep van 13.00 tot 14.00 waar u met andere patiënten kunt oefenen aan doelen die voor u belangrijk zijn. Deze groep wordt begeleid door een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Overdracht

Tijdens uw ziekenhuisopname kan het duidelijk worden dat u na ontslag naar huis vervolg fysiotherapie nodig heeft. Dit noemen we eerstelijns fysiotherapie. U krijgt dan van uw behandelend fysiotherapeut van het ziekenhuis een overdrachtsbrief mee voor de fysiotherapeut in de eerste lijn.

U kunt zelf contact opnemen met een fysiotherapeut bij u in de buurt.