Headerafbeelding
Operatiedossier Operatiekamer 2
Behandeling

Littekenbreukoperatie

Een littekenbreuk is een onderbreking in de spierlaag van de buikwand. Deze onderbreking is ontstaan op een plaats waar u in het verleden geopereerd bent.

Niet alle littekenbreuken hoeven chirurgisch behandeld te worden. Wanneer een breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Breuken die klachten geven komen wel in aanmerking voor behandeling. De arts zal met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. Afvallen kan helpen om de klachten te verminderen. De risico's van een operatie zijn veel lager als u een gezond gewicht heeft.

Lees meer

Als het risico van een operatie te groot lijkt, of als er geen herstelmogelijkheden zijn, kan besloten worden u niet te opereren en te volstaan met het dragen van een aangemeten korset of breukband.

De kans dat een littekenbreuk na een operatieve correctie nog ooit terugkomt ligt tussen 15 tot 40%, afhankelijk van een aantal risicofactoren. Overgewicht, astma/emfyseem, roken en eerdere buikwandhersteloperaties zijn zulke risicofactoren.

U leest hier meer over de operatie bij een littekenbreuk. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders
kan zijn dan beschreven.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-131
Laatste revisie: 8 april 2021 - 11:39
Hoe verloopt de behandeling?

Littekenbreukoperatie

Een littekenbreuk is een van de meeste voorkomende complicaties na een buikoperatie (laparotomie). Een littekenbreuk kan zich lang na de operatie openbaren; soms jaren later. Eén op de 5 mensen die een buikoperatie heeft gehad, krijgt ooit in zijn leven een littekenbreuk.

De meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van een littekenbreuk is een wondgenezingsstoornis bij de vorige operatie. Dit kan bijvoorbeeld een bloeduitstorting zijn geweest, al dan niet met een ontsteking. Ook kan een littekenbreuk ontstaan als uiting van een slechte lichamelijke conditie of door het gebruik van bepaalde medicijnen die u nodig had. Het kan ook zijn dat u zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dicht gegroeid. Hierna ontstaat vaak een littekenbreuk.

De arts kan meestal eenvoudig vaststellen dat het om een littekenbreuk gaat, door lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken in het algemeen niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan een CT-scan nodig zijn om te bekijken hoe uw breuk eventueel hersteld kan worden.

Uw afspraak op de polikliniek

Patiënten met een littekenbreuk komen meestal op de polikliniek Traumachirurgie. Dit is een onderdeel  van de polikliniek Chirurgie. Op deze polikliniek doen de chirurgen H.J.A.A. van Geffen, J.G. Olsman en S. Romijn om de beurt het spreekuur. Het artsenteam bestaat verder uit een aantal arts-assistenten. Dit zijn gediplomeerde artsen in opleiding tot chirurg. Zij zien zelfstandig patiënten op het spreekuur en werken onder de controle van de traumachirurgen.

Uw (vervolg)afspraak wordt gepland bij één van de chirurgen of arts-assistenten van de polikliniek Traumachirurgie. De afspraak kan bij een andere arts zijn dan de chirurg die u in eerste instantie heeft behandeld. Wilt u alleen een afspraak bij de chirurg die u heeft behandeld? Geef dit dan aan bij de secretaresse. Zij kan hier rekening mee houden bij het plannen van de afspraak. De wachttijd tot uw volgende afspraak kan hierdoor soms wat langer zijn.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Hoe verloopt de operatie?

Het is goed u te realiseren dat een operatie voor een littekenbreuk geen kleinigheid is. Over het algemeen gaat het hierbij om een relatief grote operatie. Soms is het noodzakelijk dat u na de operatie naar de Intensive Care gaat. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken om meer ruimte te krijgen zodat het buikwanddefect kan worden gesloten. Dit heet een zogenaamde Ramirez-plastiek. Dat gaat gepaard met grote wondgebieden in de buikwandspieren. Soms is voor herstel van een littekenbreuk een kunststofmat (mesh) nodig om het defect te kunnen sluiten.

Het kan zijn, dat u direct na de operatie door een aantal slangen verbonden bent met apparaten. Dat kunnen zijn:

  • een of twee infusen voor vochttoediening.
  • een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding.
  • een sonde (slangetje) dat door uw neus, via de slokdarm, in de maag ligt en ervoor zorgt dat overtollig maagsap wordt afgezogen.
  • een drain in uw buik voor afvoer van eventueel bloed en wondvocht.
  • een blaaskatheter voor afloop van urine.

Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden al deze slangetjes verwijderd. In de dagen na de operatie gaat het drinken geleidelijk aan beter en gaat u via vloeibare voeding weer op vaste voeding over. Daar is geen vast schema voor. U krijgt de eerste dagen eten en drinken naarmate uw maagdarmstelsel dat kan verdragen.

De eerste tijd na de operatie is het raadzaam om bij hoesten of persen met uw hand wat tegendruk te geven op het wondgebied. Bij grote buikwandoperaties wordt soms een elastisch steunverband aangelegd.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Door de grootte van de ingreep is er een verhoogd risico op een gestoorde wondgenezing. Dat kan aanleiding geven tot een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe (recidief) littekenbreuk. De kans hierop is ongeveer 20%. 

Daarnaast kunnen er na de operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan, omdat er door het sluiten van de breuk minder ruimte is voor een normale buikademhaling dan voorheen. Hierdoor kan het nodig zijn dat u langere tijd beademd wordt op de afdeling Intensive Care.

Naar huis

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. De hechtingen kunnen na 10 tot 14 dagen worden verwijderd. Het kan zijn, dat de arts u vraagt de hechtingen door de huisarts te laten verwijderen.

Adviezen voor thuis

Het hangt af van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren hoe snel u na de operatie uw dagelijkse activiteiten weer mag oppakken (mobiliseren). De chirurg geeft u adviezen hierover.

Het is belangrijk dat u contact opneemt met het ziekenhuis als u thuis:

  • koorts krijgt;
  • of wanneer de pijn bij het zitten niet verdwijnt (of zelfs toeneemt).

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling A7 Zuid, telefoonnummer (073) 553 20 31 of verpleegafdeling A7 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over medicijnen of over de operatie? Bel dan tijdens kantooruren met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.

Heeft u vragen over de voorbereiding op de opname? Bel dan met het Planbureau, telefoonnummer: (073) 553 60 20.

Heeft u vragen over het verblijf op de verpleegafdeling? Bel dan met afdeling Dagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 64 00.