Headerafbeelding
De operatiekamer van het ziekenhuis
Behandeling

Hybride operatie (operatie liesslagader en dotterbehandeling bekken- en/of beenslagader)

Wanneer u vaatafwijkingen heeft in de liesslagader en in de bekken- of beenslagader, kan uw arts u behandelen via een hybride operatie.

Bij een hybride operatie worden 2 technieken van opereren met elkaar gecombineerd, namelijk de trombo-endarteriectomie en de dotterbehandeling. U wordt voor deze operatie enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.
 

Lees meer

Een trombo-endarterectomie (TEA) is een operatie van een vernauwing in de liesslagader. De vaatchirurg maakt een opening in de liesslagader en schraapt de binnenzijde van de liesslagader schoon.

Bij een dotterbehandeling wordt een vernauwing in een bloedvat opgerekt door het opblazen van een ballon. Daarna wordt, als daar reden voor is, een stent geplaatst. Een stent is een buisje van geweven metaal. Het buisje wordt gevouwen via een katheter naar de plaats van de vernauwing gebracht. Daarna kan het buisje zich ontplooien en het bloedvat wijder maken. Het bloed kan dan weer beter door de slagader stromen. In uw geval voert de vaatchirurg de dotterbehandeling uit via de schoongeschraapte liesslagader.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-088
Laatste revisie: 17 september 2020 - 10:48
Hoe verloopt de behandeling?

Hybride operatie (operatie liesslagader en dotterbehandeling bekken- en/of beenslagader)

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de operatie.

Tijdens de behandeling

De operatie wordt meestal uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose). 

De vaatchirurg maakt bij deze operatie een snee in de lies, om bij de liesslagader te komen. De liesslagader wordt afgeklemd en de vaatchirurg maakt een opening in de lengte van de slagader. Dan verwijdert de chirurg de verstopping of vernauwing. Tenslotte sluit de vaatchirurg het bloedvat met een patch. Een patch is een lapje kunststof of een stukje van uw eigen ader.

Als de vaatchirurg uw eigen ader gebruikt, is soms een extra snee op uw enkel nodig om daar een stukje ader weg te nemen.

Op de uitslaapkamer en op de verpleegafdeling worden regelmatig een aantal controles gedaan. Er wordt gekeken naar:

  • het kloppen van de slagaders op de voet;
  • lekkage van de wond;
  • uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.

Het is belangrijk dat u na de operatie zo snel mogelijk weer gaat lopen.

Risico's

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s van een operatie aanwezig, zoals wondinfectie en bloeding.

Minder vaak komen trombose en longembolie, longontsteking of blaasontsteking voor. In het operatiegebied kan een veranderd gevoel optreden. Ook een hartinfarct kan als complicatie optreden.

Er zijn ook complicaties die specifiek voorkomen bij operaties aan een slagader, namelijk een nabloeding of een afsluiting van de vaatprothese of de gebruikte ader. Als één van deze complicaties optreedt, moet soms opnieuw geopereerd worden.

Na de operatie blijft u medicijnen gebruiken om het bloed dunner te houden. Het herstel kan langer duren dan u denkt.

Een gezonde levenswijze is heel belangrijk voor uw herstel. Het is daarom belangrijk dat u niet rookt, genoeg beweegt, en geen overgewicht heeft. Suikerziekte, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte moeten goed onder controle zijn.

U komt regelmatig terug naar het ziekenhuis voor controle. Op het vaatlaboratorium wordt onderzocht of de liesslagader nog goed werkt. Eventuele nieuwe vernauwingen worden hierdoor vroeg opgespoord en kunnen snel worden behandeld.

Heeft u vragen of problemen na ontslag?

Heeft u vragen of problemen na ontslag uit het ziekenhuis? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Vaatchirurgie, telefoonnummer: (073) 553 86 45.

Heeft u dringende vragen of problemen? Bel dan buiten kantooruren naar de verpleegafdeling Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 20 31.

Heeft u nog andere vragen?

Stel uw vragen gerust aan uw behandelend arts of huisarts. U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Vaatchirurgie, telefoonnummer: (073) 553 86 45