Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Liesslagader operatie (trombo-endarteriëctomie, TEA)

Een trombo-endarteriëctomie (TEA) is een operatieve behandeling van een vernauwing in de liesslagader.

De vaatchirurg maakt een opening in de liesslagader en schraapt de binnenzijde van de liesslagader schoon. 

Lees meer

Wel of niet opereren?
Door een vernauwing in een liesslagader kunnen verschijnselen optreden van etalagebenen (claudicatio intermittens). Deze klachten ontstaan vaak pas als het bloedvat voor meer dan de helft vernauwd is. De bloedstroom neemt dan aanzienlijk af.

Een operatie kan nodig zijn als de klachten zo ernstig zijn dat er sprake is van ‘kritieke ischaemie’. Dit is het geval als u met name ‘s nachts pijn heeft of als wonden niet willen genezen. Soms worden deze afwijkingen verholpen met een dotterbehandeling. Helaas is een dotterbehandeling niet voor iedereen mogelijk of de beste behandeling. Dan kan een trombo-endarteriëctomie zinvol zijn.

Maar opereren is meer risicovol dan dotteren. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken wordt u enige tijd voor de operatie onderzocht op de afdeling Preoperatieve Screening (POS). Het kan nodig zijn dat u ook nog onderzocht wordt door een internist, cardioloog en/of longarts. Om de operatie te ondergaan moet u in goede conditie zijn.

Om een beslissing te kunnen nemen over wel/niet opereren is het van groot belang dat alle vaatafwijkingen duidelijk in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan met behulp van een zogenaamd doppler- en/of duplex-onderzoek en een CT-scan of MRI van de bloedvaten. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code CHI-077
Laatste revisie: 27 oktober 2021 - 15:41
Hoe verloopt de behandeling?

Liesslagader operatie (trombo-endarteriëctomie, TEA)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De operatie wordt meestal uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose). De vaatchirurg maakt bij deze operatie een snede in de lies, om bij de liesslagader te komen. De liesslagader wordt afgeklemd en de vaatchirurg maakt een opening in de slagader in de lengterichting. Dan verwijdert de chirurg de verstopping/vernauwing. Tenslotte sluit de vaatchirurg het bloedvat meestal met een patch. Een patch is een lapje kunststof of een stukje van uw eigen ader. Als de vaatchirurg een eigen ader gebruikt, is soms een extra snede op de enkel nodig om daar een stukje ader weg te nemen.

Wat zijn de risico's?

Bij iedere ingreep is er kans op complicaties. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig, zoals wondinfectie en bloeding. Minder vaak komen trombose en longembolie, longontsteking of blaasontsteking voor. In het operatiegebied kan een veranderd gevoel optreden. Ook een hartinfarct kan als complicatie optreden.

Er zijn ook complicaties die specifiek voorkomen bij operaties aan een slagader: een nabloeding of een afsluiting van de vaatprothese of de gebruikte ader (trombose). Als een van deze complicaties optreedt, moet soms opnieuw geopereerd worden. Het komt voor dat door complicaties uiteindelijk een amputatie van het been nodig is. Of u besluit in overleg met uw arts het natuurlijke beloop af te wachten, waarbij u vroeger of later een bloedvergiftiging krijgt vanuit het been, waar u aan zult komen te overlijden. De kans op deze complicaties hangt onder andere af van uw leeftijd en gezondheidstoestand.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Op de uitslaapkamer en terug op de verpleegafdeling worden regelmatig een aantal controles gedaan. Er wordt gekeken naar:

  • het kloppen van de slagaders op de voet;
  • lekkage van de wond;
  • uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.

Het is belangrijk dat u na de operatie zo snel mogelijk weer gaat lopen.

Na de operatie blijft u medicijnen gebruiken om het bloed dunner te houden. Het herstel kan langer duren dan u denkt. Een gezonde levenswijze is heel belangrijk. Dus: absoluut niet roken, veel lichaamsbeweging en geen overgewicht. Suikerziekte, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte moeten goed onder controle zijn. 

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis. Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u verpleegafdeling A7 Zuid, telefoonnummer (073) 553 20 31 of verpleegafdeling A7 Noord, telefoonnummer (073) 553 20 23.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U komt regelmatig terug naar het ziekenhuis voor controle. Op het Vaatlaboratorium wordt onderzocht of de liesslagader nog goed werkt. Eventuele nieuwe vernauwingen worden zo vroeg opgespoord en kunnen snel worden behandeld. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.