Headerafbeelding
afdelingen chirurgie verpleegafdeling verpleegkundige patiënt
Behandeling

Huidflapjes rond de anus (skintags) operatie in dagbehandeling

Als u last heeft van huidflapjes rond de anus (ook wel skintags of marisken genoemd), kunt u deze operatief laten verwijderen. We geven u hier informatie over de behandelmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

Skintags bestaan uit uitgerekte anale huidplooien die ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van aambeien. Vaak worden ze verward met aambeien, omdat ze tegelijk kunnen voorkomen en het gevolg zijn van aambeien. Skintags zijn volkomen onschuldig, bloeden niet en doen geen pijn. Wel is het wat moeilijker om de anus goed schoon te houden, door de onregelmatigheid van de plooien. Wanneer er restjes ontlasting achterblijven tussen de plooien, kan dat irritatie of jeuk veroorzaken. Sommige patiënten hebben cosmetische klachten. 

Om de diagnose te kunnen stellen, is alleen een lichamelijk onderzoek nodig. Bij dit onderzoek zal de arts de anus inspecteren.

Skintags hoeven niet behandeld of verwijderd te worden. Als ze storend zijn, kan een arts ze operatief weghalen. Het is belangrijk te weten dat het operatief verwijderen van skintags tot enkele weken na de operatie zeer pijnlijk kan zijn. Lees meer hierover bij de kopjes 'Risico's' en 'Richtlijnen thuis'. 

Lees meer

Belangrijk! Afhankelijk van het soort skintag en de locatie op de anus, kan een operatie pijnlijker of minder pijnlijk zijn. Een skintag met een brede steel is veel pijnlijker na verwijderen dan een skintag met een dunne steel. Uw arts zal u uitleggen op het spreekuur wat voor soort skintag u heeft.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-096
Laatste revisie: 26 oktober 2021 - 15:31
Hoe verloopt de behandeling?

Huidflapjes rond de anus (skintags) operatie in dagbehandeling

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Gebruikt u medicijnen?

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan is het risico op een bloeding iets groter. Het liefste wordt met deze medicijnen voor de operatie gestopt. Bespreek met uw medisch specialist wat voor uw situatie het beste is.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u in principe dezelfde dag al weer naar huis mag. U kunt geopereerd onder algehele anesthesie (narcose) geopereerd worden of onder regionale anesthesie (ruggenprik). Tijdens de Preoperatieve Screening (zie 'Voorbereiding') is met u besproken wat uw voorkeur heeft. 

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

De patiënt ligt tijdens de operatie op uw rug, met de benen gebogen omhoog in beensteunen. De chirurg pakt de skintag vast met een pincet en spuit deze aan de basis in met een vloeistof waarin een pijnstiller zit en soms adrenaline. De pijnstiller helpt tegen de pijn na de operatie. De skintag zwelt daardoor iets op. Met een elektrisch mes snijdt de chirug de skintag helemaal weg.

De chirurg hecht de wondjes niet, omdat hechtingen bij de eerste ontlasting na de operatie toch weer zouden breken. Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden, worden de wondjes dus open gelaten. Deze genezen vanzelf, maar dat heeft tijd nodig. Ze kunnen nog weken wondvocht of bloed afscheiden. Ook kunnen de wondjes de eerste week na de operatie pijnlijk en gezwollen zijn.

Risico's

Bij iedere operatie is er kans op complicaties zoals een nabloeding of wondinfectie. Bij deze operatie is de kans hierop klein. Complicaties die specifiek bij deze operatie kunnen optreden zijn:

  • Bloedverlies
  • Een chronische wond met mogelijk een scheurtje (fissuur). De kans hierop is tussen de 2% en de 5%.
  • Heftige pijn. De pijn neemt langzaam na 2 weken af, maar kan in het begin als zeer vervelend worden ervaren.

Adviezen voor thuis

  • Houd de wondjes schoon door 2 keer per dag en na ontlasting te spoelen en voorzichtig droog te deppen.
  • De toiletgang kan gevoelig zijn. Zorg er daarom voor dat de ontlasting makkelijk komt door veel te drinken, vezelrijke voeding te gebruiken en voorgeschreven poeders volgens recept te gebruiken.
  • Houd met (werk)afspraken en activiteiten ongeveer 2 weken hersteltijd aan. De eerste 2 weken na de ingreep kunt u last hebben van een vervelende pijn waarvoor pijnstilling nodig is. Of als er een uitwendige wond in de buurt van de anus is moet deze regelmatig gespoeld worden. Soms gaat het herstel sneller en kunt zonder problemen uw activiteiten eerder hervatten.
  • Het hele genezingsproces kan 4 tot 6 weken duren. 

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.