Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Conisatie

Bij een conisatie snijdt de gynaecoloog met een mesje een kegelvormig stuk uit de baarmoederhals weg. Dat stuk heeft de vorm van een kegel of ‘conus’, vandaar de naam conisatie.

Een conisatie gebeurt bij een voorstadium van baarmoederhalskanker of bij baarmoederhalskanker in een vroeg stadium.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code GYN-746
Laatste revisie: 25 juli 2019 - 12:05
Hoe verloopt de behandeling?

Conisatie

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie of soms met een ruggenprik. Dit bespreekt de anesthesioloog met u tijdens de afspraak op de POS.

De gynaecoloog snijdt met een mesje een stukje weefsel weg in de vorm van een kegel van de baarmoederhals. De operatie gebeurt via de vagina. Daardoor heeft u geen litteken op uw buik. Na de conisatie brengt de gynaecoloog soms een tampon in de vagina om het bloed op te vangen. Deze tampon bestaat uit een lang gaaslint. Deze tampon kan de urinebuis dichtdrukken, waardoor u moeilijk kunt plassen. U krijgt dan een katheter in de blaas.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Na de operatie heeft u weinig pijn. De verpleegkundige verwijdert na enkele uren de tampon en de katheter.

Wat zijn de risico's?

Tijdens en na de operatie kunnen complicaties optreden.

 • Veel bloedverlies.
 • Beschadiging van de blaas: deze zit vlak bij de baarmoederhals. Soms moeten we de blaas opzij schuiven om een goed stukje weefsel weg te kunnen snijden. De kans op een beschadiging is klein.
 • Na de operatie kan nog ruim bloedverlies optreden. Dit bloedverlies is meer dan bij een menstruatie.
 • Er is een kleine kans op problemen waardoor u moeilijker zwanger wordt.
 • Er is een grotere kans op vroeggeboorte. Dit is afhankelijk van hoeveel en waar weefsel is weggehaald.

Wanneer mag u naar huis?

U mag meestal op de dag van de operatie weer naar huis.

Adviezen voor thuis

 • Houd een week rust en doe ook geen huishoudelijk werk.
 • De eerste dagen mag u niet fietsen of sporten.
 • U kunt 2 tot 3 weken last hebben van bloederige afscheiding. Dit komt door de vorming van nieuw weefsel.
 • Om ontsteking van de wond te voorkomen, mag u zolang u bloedverlies of bloederige afscheiding heeft:
  • geen tampons gebruiken
  • geen seks hebben
  • niet in bad
  • niet zwemmen
 • Bloedverlies is normaal en kan 4 tot 6 weken duren.

Wat te doen bij problemen thuis?

Bij problemen die te maken hebben met de operatie, belt u het ziekenhuis

 • Als u in de eerste week na de operatie koorts boven de 38°C krijgt.
 • Of bij veel bloedverlies (meer dan bij een menstruatie).

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.

Buiten kantooruren belt u: (073) 553 20 20.

Na ongeveer 2 weken is de uitslag van het weefselonderzoek bekend. Afhankelijk van de afspraak met uw behandelend arts bespreekt deze de uitslag met u telefonisch of op de polikliniek.

Na 6 weken komt u op controle op de polikliniek.

Vervolg na de controle

U blijft onder controle van de gynaecoloog.

Afhankelijk van de uitslag wordt na een bepaalde tijd het uitstrijkje herhaald. Dit kan na 3 of 6 maanden zijn. Dan kijken we opnieuw naar de aanwezigheid van afwijkende cellen. Afhankelijk van de uitslag bespreken we met u de vervolg afspraken.

Soms is er opnieuw een kolposcopie nodig.

Wanneer de uitstrijkjes weer een aantal keer normaal zijn, verwijzen we u terug naar het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.