Behandeling

BRMO positief en dan?

Het kan gebeuren dat tijdens een opname in het ziekenhuis blijkt dat iemand besmet is met een Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO). Dan nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen tijdens de opname in het ziekenhuis, bij behandelingen op de polikliniek of bij een operatie.

Wat is een BRMO?

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro Organismen. Een microorganisme is een andere naam voor bacterie. Iedereen draagt vele soorten bacteriën met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. 

Een BRMO is echter geen ‘gewone’ bacterie. Het is een bacterie die ongevoelig is voor een aantal veel gebruikte antibiotica. Daarom zijn er minder middelen beschikbaar die wel werkzaam zijn als een infectie met een BRMO optreedt. Met deze middelen moet zuinig worden omgegaan omdat de bacterie hiervoor anders ook ongevoelig kan worden. Het ziekenhuis neemt daarom maatregelen om te voorkomen dat een BRMO zich in het ziekenhuis kan verspreiden.

BRMO worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd, omdat deze bacterie zich vooral in het ziekenhuis gemakkelijk verspreiden. 

Veel voorkomende BRMO zijn bijvoorbeeld de MRSA-bacteriën en bacterien met een ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase). 

Lees meer

Wat is ESBL?

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. ESBL is een eiwit dat door een bacterie geproduceerd wordt. Daarom noemen we zo’n bacterie een ESBL-dragende bacterie. Besmetting met een ESBL-dragende bacterie zorgt ervoor dat de bacterie ongevoelig (resistent) voor antibiotica wordt. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking.

Er zijn daarom nog maar enkele antibiotica die wel werkzaam zijn bij een ESBL-dragende bacterie. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de ESBL-dragende bacterie anders ook ongevoelig kan worden voor deze antibiotica. Het ziekenhuis neemt om deze reden maatregelen om te voorkomen dat een ESBL-dragende bacterie zich in het ziekenhuis kan verspreiden.

Maatregelen tijdens de opname bij een BRMO

Wat betekent het voor u als u BRMO heeft?

Betrokken afdelingen

Code ALG-048
Laatste revisie: 19 april 2022 - 13:29
Maatregelen tijdens de opname bij een BRMO

BRMO positief en dan?

Isolatiemaatregelen tijdens de opname bij een BRMO

Als bij u een BRMO is aangetroffen nemen we tijdens uw opname isolatiemaatregelen. Dit voorkomt verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis. Tijdens uw opname betekent dit voor u het volgende:

  • U wordt verpleegd op een aparte kamer;
  • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen en fysiek contact met u hebben, (bijvoorbeeld bij de verzorging), dragen een schort, handschoenen en nemen zo nodig andere beschermende maatregelen.
  • Wanneer u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat, worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de BRMO tegen te gaan.
  • Uw familie en vrienden mogen in het ziekenhuis gewoon bij u op bezoek komen. Bij het verlaten van de kamer moeten zij wel de handen wassen of desinfecteren met handenalcohol. Bezoekers mogen na het bezoek aan u ook andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken. Kinderen mogen alleen onder begeleiding bij u op bezoek.

Als u alleen een afspraak heeft op de polikliniek zijn er geen maatregelen nodig.

Registratie in het medisch dossier

Als u drager bent van een BRMO registreert het JBZ dit in uw medisch dossier. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Een jaar nadat de BRMO bacterie voor het laatst is gevonden wordt de markering medisch dossier verwijderd. Voor de meeste BRMO's geld dat na een jaar bij een volgende opname geen isolatiemaatregelen nodig zijn.

Maatregelen thuis

Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen zijn geen maatregelen nodig. Wordt u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige?
Dan moet u hen tijdig melden dat u besmet bent met een BRMO. Er zullen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Als u alleen drager bent van BRMO hoeft u niet behandeld te worden. Infecties van een BRMO worden wel behandeld met antibiotica.

Heeft u nog vragen?

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die u verzorgt, of aan de behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.