Aandoening

ESBL bacterie

ESBL is een BRMO (Bijzonder Resistente Micro-organisme).

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. ESBL is een eiwit dat door een bacterie geproduceerd wordt. Daarom noemen we zo’n bacterie een ESBL-dragende bacterie. Besmetting met een ESBL-bacterie zorgt ervoor dat de bacterie ongevoelig (resistent) voor meerdere veelgebruikte antibiotica wordt. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking.

Er zijn antibiotica die wel werkzaam zijn bij een ESBL-bacterie. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de ESBL-bacterie anders ook ongevoelig kan worden voor deze antibiotica. 

Lees meer

Registratie medisch dossier
Als u drager bent van een ESBL- bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in  het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Een jaar nadat bij u voor het laatst de ESBL-bacterie is aangetoond wordt de markering in uw medisch dossier verwijderd. We gaan er van uit dat u de bacterie niet meer bij u draagt. Bij een volgende opname zijn dan geen isolatiemaatregelen nodig.

Code ALG-084
Laatste revisie: 16 april 2024 - 14:54