Aandoening

LA-MRSA (veegerelateerde MRSA)

Naast de ‘ziekenhuis-MRSA’, is er ook de zogenoemde ‘veegerelateerde MRSA’ oftewel LA-MRSA.

De bacterie Staphyloccus aureus dragen veel mensen gewoon bij zich, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacterie bevindt zich vaak op de huid of in de neus.

Het belangrijkste verschil tussen de gewone S. aureus en MRSA ligt in de behandeling. Infecties veroorzaakt door S. aureus kunnen met de meeste gebruikelijke antibiotica behandeld worden. MRSA is ongevoelig voor deze antibiotica. Er zijn andere antibiotica nodig om infecties met MRSA te behandelen.

Lees meer

MRSA wordt ook wel een ziekenhuisbacterie genoemd, omdat de bacterie vooral in het ziekenhuis gemakkelijk verspreidt. De kans op besmetting is groter dan thuis, omdat veel mensen met een verminderde weerstand zich dicht bij elkaar bevinden. MRSA kan in het ziekenhuis onder andere infectie van operatiewonden veroorzaken.

De kans dat iemand drager is van LA-MRSA is het grootst bij mensen die in nauw contact staan met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, zoals bijvoorbeeld veehouders en veeartsen.

Hoe kun je besmet worden met (LA-)MRSA?

Besmetting met MRSA vindt vooral plaats via huidcontact, vaak via de handen. Kinderen, zwangeren en ouderen zijn niet extra gevoelig voor een besmetting met de MRSA-bacterie.

LA-MRSA verspreidt zich veel minder snel onder mensen dan MRSA. Het risico dat een patiënt in het ziekenhuis LA-MRSA oploopt wordt dan ook als zeer klein ingeschat. LA-MRSA veroorzaakt ook veel minder infecties dan de ziekenhuis-MRSA.

Is (LA-)MRSA gevaarlijk?

Stafylokokken kunnen infecties veroorzaken bij mensen met minder weerstand. In de thuissituatie geeft (LA-)MRSA zelden problemen, maar patiënten in ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn vaak gevoeliger voor infecties door bijvoorbeeld chronische ziekte, medicijngebruik, operatie of verwondingen.

Maatregelen in het ziekenhuis

Ziekenhuizen in Nederland nemen strenge maatregelen om verspreiding van (LA-)MRSA te voorkomen. In het JBZ en Ziekenhuis Bernhoven is gedurende 2 jaar onderzocht of bij LA-MRSA minder strenge isolatiemaatregelen voldoende zijn om verspreiding te voorkomen. Dit blijkt zo te zijn. Om die reden blijven het JBZ en ziekenhuis Bernhoven de minder strenge maatregelen hanteren.

Ondanks deze maatregelen is het mogelijk dat onverwacht (LA-)MRSA wordt gevonden op een afdeling in het ziekenhuis. Dan worden alle patiënten die op deze afdeling opgenomen zijn (geweest) onderzocht op (LA-)MRSA. Bezoekers wordt gevraagd na het bezoek aan de afdeling de handen te desinfecteren met de handalcohol die in dispenser op de kamer en in de gangen hangt.

Als bij u de (LA-)MRSA-bacterie wordt gevonden, wordt u tijdens uw opname in strikte isolatie verpleegd. Het doel van de isolatie is dat zorgmedewerkers de (LA-)MRSA niet kunnen overdragen aan andere patiënten.

Als u alleen een afspraak heeft op de polikliniek zijn er geen maatregelen nodig.

Code ALG-077
Laatste revisie: 27 september 2022 - 16:22