Aandoening

BRGN bacterie

BRGN is een BRMO (Bijzonder Resistente Micro-organisme).

BRGN staat voor Bijzonder Resistente Gram Negatieve- bacterie.  Besmetting met een BRGN-bacterie zorgt ervoor dat de bacterie ongevoelig (resistent) voor meerdere veelgebruikte antibiotica wordt. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking.

Er zijn antibiotica die wel werkzaam zijn bij een BRGN-bacterie. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de BRGN-bacterie anders ook ongevoelig kan worden voor deze antibiotica. 

Lees meer

Registratie medisch dossier
Als u drager bent van een BRGN-bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Een jaar nadat bij u voor het laatst de BRGN-bacterie is aangetoond wordt de markering in uw medisch dossier verwijderd. We gaan er van uit dat u de bacterie niet meer bij u draagt. Bij een volgende opname zijn dan geen isolatiemaatregelen nodig.

Code ALG-085
Laatste revisie: 16 april 2024 - 14:55