Aandoening

CARB bacterie

CARB is een BRMO (Bijzonder Resistente Micro-organisme).

CARB staat voor Carbapenemase. Dit is een eiwit dat door een bacterie geproduceerd wordt. Daarom noemen we zo’n bacterie een CARB-dragende bacterie.

Besmetting met een CARB-dragende bacterie zorgt ervoor dat de bacterie ongevoelig (resistent) voor bepaalde antibiotica wordt. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking.

Er zijn antibiotica die wel werkzaam zijn bij een CARB-bacterie. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de CARB-bacterie anders ook ongevoelig kan worden voor deze antibiotica.

Lees meer

Registratie medisch dossier
Als u drager bent van een CARB-bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in  het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

10 en 12 maanden nadat de CARB-bacterie voor het laatst is gevonden, wordt aan u gevraagd kweken af te nemen. Als de bacterie niet meer gevonden wordt, verwijderen we de markering in uw medisch dossier. Bij een volgende opname zijn dan geen isolatiemaatregelen nodig.

Code ALG-086
Laatste revisie: 16 april 2024 - 14:51