Aandoening

BRACI bacterie

BRACI is een BRMO (Bijzonder Resistente Micro-organisme).

BRACI staat voor Bijzonder Resistente Acinetobacter. Besmetting met een BRACI-dragende bacterie zorgt ervoor dat de bacterie ongevoelig (resistent) voor bepaalde antibiotica wordt. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking.

Er zijn antibiotica die wel werkzaam zijn bij een BRACI-bacterie. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de BRACI-bacterie anders ook ongevoelig kan worden voor deze antibiotica. 

Lees meer

Registratie medisch dossier
Als u drager bent van een BRACI-bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in  het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

10 en 12 maanden nadat de BRACI-bacterie voor het laatst is gevonden, wordt aan u gevraagd kweken af te nemen. Als de bacterie niet meer gevonden wordt, verwijderen we de markering in uw medisch dossier. Bij een volgende opname zijn dan geen isolatiemaatregelen nodig.

Code ALG-087
Laatste revisie: 16 april 2024 - 14:53