Aandoening

VRE bacterie

VRE is een BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme).

VRE oftewel Vancomycine Resistente Enterokokken zijn bacteriën die ongevoelig geworden zijn voor het antibioticum vancomycine. De bacterie wordt regelmatig gevonden bij gezonde personen buiten zorginstellingen (ongeveer 5% van de mensen is drager) en in voedsel zoals vlees.

Alleen bij ernstig zieke patiënten zorgen VRE soms voor een infectie. Normaal gesproken kunnen we een infectie goed behandelen met antibiotica. Bij de VRE-bacterie is dat ook mogelijk, maar het antibioticum dat standaard gegeven zou worden (vancomycine) werkt niet. Er zijn andere antibiotica beschikbaar waarmee we een infectie wel kunnen behandelen.

Lees meer

Registratie medisch dossier
Als u drager bent van een VRE-bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in het ziekenhuis, nemen we dan tijdig voorzorgsmaatregelen.

10 en 12 maanden nadat de VRE-bacterie voor het laatst is gevonden, wordt aan u gevraagd kweken af te nemen. Als de bacterie niet meer gevonden wordt, verwijderen we de markering in uw medisch dossier. Bij een volgende opname zijn dan geen isolatiemaatregelen nodig.

Code ALG-083
Laatste revisie: 5 april 2023 - 12:04