Headerafbeelding
Gesprek in spreekkamer polikliniek
Behandeling

Borstverkleining

Een borstverkleining kan nodig zijn als u last heeft van te zware en/of hangende borsten.

Bij deze operatie neemt de plastisch chirurg een deel van de huid, het vet onder de huid en een deel van het klierweefsel weg. De tepel verplaatsen we meestal naar boven, zodat deze weer op een goede plek zit. Ook plaatsen we een deel van de borstklier naar boven. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code PCH-033
Laatste revisie: 31 maart 2021 - 15:23
Hoe verloopt de behandeling?

Borstverkleining

Of deze operatie voor u geschikt is hangt allereerst af van uw klachten. De plastisch chirurg overlegt dit met u.

Als u te zwaar bent, kan het zijn dat u eerst moet afvallen. U krijgt dan het advies een goed dieet te volgen. Dit kan in overleg met uw huisarts, of met behulp van een diëtist. Als uw streefgewicht is bereikt, kunnen we u opereren.

Ook moet u vóór de operatie al gestopt zijn met roken. 

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Medische fotografie

Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt door de medisch fotograaf. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Verdere voorbereidingen thuis

Wij adviseren u voor de operatie twee (sport) beha’s in verschillende cup maten te kopen. De nieuwe (sport) beha moet naadloos zijn, goed passen en stevig zijn. De beha mag geen beugels hebben. Verder mag er geen kant aan zitten. Dit irriteert namelijk de littekens. 

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Op de holding bij het Operatiecentrum maken we een tekening op uw borst. Tijdens de operatie worden deze lijnen als patroon gebruikt.

Bij een borstverkleining nemen we een deel van de huid, het vet onder de huid en een deel van het klierweefsel weg. De tepel verplaatsen we meestal naar boven, zodat deze weer op een goede plek zit. Ook plaatsen we een deel van de borstklier naar boven.

Hierdoor ontstaan er littekens. Deze littekens blijven altijd zichtbaar. U ziet een cirkel rondom de tepel en vanaf de tepel naar beneden tot de plooi onder de borst. Meestal krijgt u ook nog een litteken in de huidplooi onder de borst. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de littekens zo klein mogelijk te houden binnen de mogelijkheden die er zijn.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

U heeft een verband om uw borsten. Dit verband wordt voor dat u naar huis gaat verwijderd. U moet dan de sportbeha gaan dragen. Deze beha geeft uw borsten ondersteuning in hun nieuwe vorm en zorgt ervoor dat de littekens goed genezen. 

Naar huis

U mag meestal dezelfde dag nog naar huis. 

Risico's

Bij deze operatie komen gelukkig bijna nooit ernstige complicaties voor. Complicaties zijn bijwerkingen zoals nabloedingen of infecties.

Het kan zijn dat uw wond langzamer geneest dan we verwachten. Hierdoor kan het litteken hier en daar uiteindelijk breder worden.

Doordat we de tepel verplaatsen kan het zijn dat het gevoel in de tepels na de operatie verminderd is of zelfs verdwenen. Vaak komt het gevoel wel weer terug, maar niet altijd helemaal. In zeer zeldzame gevallen kan een deel van de tepel verdwijnen of verkleuren. Dit komt door te weinig bloedtoevoer.

Het is niet zeker of u na een borstverkleining nog borstvoeding kunt geven. Bij iedere patiënte is dit anders. 

Als er zaken zijn waarover u zich zorgen over maakt, bespreek dit dan met de plastisch chirurg.

Resultaat

Het is niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uit gaan zien. In het begin kunnen ze vrij dik, rood en gevoelig zijn. Na een aantal maanden neemt de gevoeligheid af. De littekens worden bleker en minder dik. 

De plastisch chirurg houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen over grootte en stevigheid. De resultaten van de operatie zijn niet altijd gelijk aan de verwachtingen vooraf. Het model van uw borst zal in de maanden na de operatie nog wat veranderen. Pas na 4 tot 6 maanden heeft uw borst de uiteindelijke vorm. Hierna zal de vorm van de borst niet veel meer veranderen.

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Adviezen voor thuis

  • Bij pijn kunt u Paracetamol 500 mgr. gebruiken.
  • U moet 6 weken dag en nacht de BH dragen.
  • Na de operatie moet u enkele weken herstellen. 
  • Heeft u kleine kinderen, dan adviseren we u om hier hulp voor te regelen. Zeker voor de eerste week na uw thuiskomst. Uw borsten zullen namelijk de eerste week nog gezwollen zijn.
  • Het is verstandig de eerste 4 weken na de operatie geen zwaar huishoudelijk werk te doen.
  • U mag geen zware voorwerpen (tot ± 5 kg) tillen.
  • Grote bewegingen met de bovenarmen moet u niet doen.
  • Na 4 weken kunt u langzaam weer beginnen met uw normale dagelijkse activiteiten. 
  • De littekens mogen de eerste 6 maanden niet direct in de zon of zonnebank.
  • Het is verstandig dat u het eerste jaar na de operatie niet zwanger wordt. Uw borsten kunnen dan goed herstellen en de littekens kunnen genezen.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Autorijden na een behandeling

Autorijden, maar ook het besturen van andere vervoersmiddelen mag alleen als u weer goed bent hersteld. Dit zegt de wet. Uw arts kan en mag niet beoordelen of u in staat bent om een auto te besturen. U moet dus zelf een inschatting maken of het veilig en verantwoord is om te rijden na een behandeling. Autorijden doet u altijd op eigen risico. Wij adviseren u om uw autoverzekeringspolis te bekijken omdat ook uw verzekeraar bepaalde eisen kan stellen aan het rijden na een behandeling.

We maken voor u een controle afspraak gemaakt en deze krijgt u thuis gestuurd. Heeft u hechtingen, dan worden deze bij de controle verwijderd. 

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven.

Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.