Headerafbeelding
Verpleegkundige doet intake bij patiënt op de afdeling Dagbehandeling
Behandeling

Borstvergroting met lipofilling

Bij een borstvergroting met lipofilling wordt een borst opgebouwd met uw eigen vetweefsel. Deze behandeling wordt gebruikt bij te kleine borsten of een onderhuidse verkleving.

Het vetweefsel dat we gebruiken kunnen we uit uw buikwand, bovenbeen of flanken halen. Dit hangt af waar u vetweefsel kunt en wilt missen. Met speciaal apparatuur wordt het vetweefsel los gespoeld en opgezogen. Vervolgens wordt het vetweefsel weer aangebracht op de plaats van de te vormen borst. Er kunnen meerdere operaties nodig zijn.

De plastisch chirurg bespreekt uitgebreid met u wat u van de operatie kunt verwachten. Ook bespreekt de arts andere behandelingsmogelijkheden en de mogelijke bijbehorende risico’s met u.

Wordt de behandeling vergoed?

Borstvergroting met lipofilling is over het algemeen een cosmetische operatie. Daarom wordt deze meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. De operatie is duur omdat dit onder algehele anesthesie gebeurt. Ook moet u enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Vraag van tevoren bij de plastisch chirurg een opgave van de totale kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code PCH-735
Laatste revisie: 13 oktober 2021 - 14:32
Hoe verloopt de behandeling?

Borstvergroting met lipofilling

Geef aan uw arts door als u:

 • bloedverdunnende medicijnen gebruikt,
 • rookt,
 • long- en/of hartklachten heeft
 • of overgevoelig bent voor bijvoorbeeld antibiotica, jodium of pleisters.

Verder vragen we u om:

 • thuis ringen en sieraden af te doen;
 • een broek of jurk mee te nemen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken;
 • op de ochtend van de operatie te douchen of te baden;
 • op de dag van de operatie geen make-up of bodylotion te gebruiken;
 • thuis eventuele nagellak en kunstnagels te verwijderen.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en bereidt u verder voor op de behandeling. Als u aan de beurt bent voor de operatie, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar het Operatiecentrum

De verpleegkundige brengt u eerst naar de 'holding'. Dit is de voorbereidingsruimte. Hier draagt de verpleegkundige u over aan de anesthesiemedewerker.

Op de holding sluiten we u aan op bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook krijgt u een band om uw arm waarmee de bloeddruk wordt gemeten. Verder krijgt u een infuus in uw hand of arm. Hierdoor kunnen we u medicijnen geven.

Het kan zijn dat de operateur en/of de anesthesioloog daarna nog langskomen om een paar laatste vragen te stellen. We brengen u vervolgens naar de operatiekamer.

Tijdens de behandeling

Op de dag van de operatie wordt u op de Dagbehandeling of afdeling Kort Verblijf opgenomen. Daar bereiden we u voor op de operatie. U krijgt steunkousen aan om trombose te voorkomen en u krijgt operatiekleding aan. Vanuit de afdeling wordt u in bed naar de voorbereidingskamer bij de operatiekamer gereden. Op de voorbereidingskamer komt uw arts bij u. U kunt dan nog vragen stellen. Hierna tekent de arts de plaatsen af waar de huid en het vetweefsel verwijderd worden. Ook tekent de arts de plaatsen af waar het vetweefsel naartoe gaat. In het ziekenhuisbed wordt u vervolgens naar de operatiekamer gereden.

Op de operatiekamer stapt u over op het operatiebed. U neemt met de zorgverleners een aantal veiligheidsvragen door en wordt onder narcose gebracht. Uw arts verwijdert het vetweefsel op de afgesproken plaatsen. De arts maakt een aantal kleine wondjes van ongeveer 5 millimeter om het vetweefsel af te nemen. Op de plek waar het vet aangebracht wordt, maakt de arts ook een aantal wondjes van ongeveer 5 millimeter lengte. Door deze gaatjes brengt de arts het vetweefsel aan. Uw arts bepaalt hoeveel vetweefsel er veilig aangebracht kan worden. De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier worden uw bloeddruk, hartritme en zuurstofbehoefte gecontroleerd. Als u zich goed voelt, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de behandeling

Uw borst is in een los en warm verband ingepakt. Dit verband zorgt ervoor dat de nieuw aangebrachte vetcellen goed op temperatuur blijven. Op de plaatsen waar het vetweefsel is afgenomen heeft u mogelijk ook een verband. De wondjes zijn gehecht met oplosbare hechtingen. Wanneer uw arts het noodzakelijk vindt, krijgt u op de afdeling een liposuctiebroek of -pak aan.

Wat zijn de risico's?

 • Na de operatie krijgt u blauwe plekken op de plaatsen waar de huid en het vet zijn weggehaald.
 • Ook kunt u verhardingen en oneffenheden krijgen. Het duurt een paar maanden voordat de oneffenheden wegtrekken.
 • U krijgt een aantal littekens op de plaatsen waar de wondjes zijn gemaakt.
 • Na iedere operatie kan een infectie optreden, of een nabloeding. De kans hierop is klein.
 • De hoeveelheid vetweefsel die blijft zitten, is variabel. Bij 70% van de mensen, blijft 70% van het vetweefsel zitten. Er bestaat dus een kleine kans dat al het aangebrachte vet verdwijnt. Dit kan komen doordat u te veel beweegt na de operatie, of doordat u rookt.

 • In zeer zeldzame gevallen kan het vetweefsel ontsteken. Dan moet het weefsel met een kleine operatie weer verwijderd worden.

 • Mogelijk is er een volgende lipofillingoperatie nodig voor de juiste borstgrootte.

Herstel thuis

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kan uw reactievermogen wat vertraagd zijn. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op eventuele problemen die kunnen ontstaan door de operatie (complicaties).

Leefregels en adviezen voor thuis

 • U mag als pijnstiller paracetamol gebruiken volgens de bijsluiter.
 • De eerste dagen na de operatie kunnen de wondjes gemakkelijk nalekken. Dit is de gebruikte liposuctievloeistof. Spoel daarom goed na met schoon water.
 • U mag 2 dagen na de operatie weer douchen.
 • Het kost tijd voor de vetcellen om vast te groeien in uw borst. U moet daarom de eerste 2 weken erg rustig aan doen. Er mag ook geen druk komen op de borst.
 • Na 2 weken mag u de activiteiten wat uitbreiden, maar geen inspanning doen.
 • Na 6 weken mag u weer inspanningen doen.
 • Wij adviseren u om in de eerste 2 weken na de operatie niet te werken. Eventueel kunt u samen met uw bedrijfsarts hiervoor een plan opstellen.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Na 1 week komt u bij de doktersassistente voor controle van de wonden. Na 8 weken komt u bij uw behandelend arts op controle.

Plastisch Chirurgen

Alle plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn geregistreerd in Nederland. Ook zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Dit betekent dat ze volgens de regels van deze vereniging werken. Voor u als patiënt betekent dit dat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven.

Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.