Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Aambeien wegsnijden (hemorroidectomie)

Als u last heeft van uitgebreide aambeien, kan een hemorroidectomie een mogelijkheid zijn. Bij deze operatie snijdt de chirurg het overtollige weefsel weg.

Na deze operatie heeft u een wondje - of meerdere wondjes - die voor het grootste gedeelte in de anus liggen. Een deel van het aambeien-weefsel blijft achter om de anus af te kunnen sluiten. 

Wij geven u hier algemene informatie over de operatie. Het is goed u te realiseren dat uw eigen situatie hiervan kan afwijken. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-159
Laatste revisie: 24 augustus 2021 - 09:24
Hoe verloopt de behandeling?

Aambeien wegsnijden (hemorroidectomie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw afspraak met de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

Voor deze operatie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op een verpleegafdeling.

  • Wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling? Dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.
  • Wordt u opgenomen op een verpleegafdeling? Dan blijft u 1 nacht op deze afdeling voordat u weer naar huis mag.

De chirurg geeft aan wat voor u van toepassing is.

Het kan zijn dat u bij opname op de afdeling Dagbehandeling niet meteen na de operatie naar huis kunt. Dit komt dan doordat u zich niet goed genoeg voelt. Dan kunt u alsnog worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling.

Tijdens de behandeling

De hemorroidectomie operatie is een methode om gedeeltelijk of volledig naar buiten hangende aambeien te opereren. Voor een overtollig slijmvliesverzakking van de anus is deze methode minder geschikt.

Het overtollige weefsel wordt weggesneden. Er ontstaat dan een wondje of meerdere wondjes die vooral in de anus liggen. Soms gebruikt de chirurg een hechting om de wond te sluiten of om het bloeden te stoppen. Een deel van het aambeienweefsel blijft achter om de anus af te kunnen sluiten. Over het algemeen geneest de wond vanzelf na een paar weken. Dit geneest ook als de wond open gelaten wordt.

Als het nodig is, kan bij deze operatie ook een deel van het slijmvlies en de aambeien weggehecht worden.

Bij deze operatie krijgt u algehele anesthesie (onder narcose) of regionale anesthesie (een ruggenprik).

Risico's

Geen één operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een hemorroidectomie operatie een normale kans op complicaties aanwezig zoals trombose, een nabloeding of een wondinfectie. Complicaties die vooral bij een hemorroidectomie operatie kunnen voorkomen, zijn:

  • Omdat er een wond is die vaak dicht bij de huid aan de buitenkant van de anus loopt, ervaren patiënten daar vaak wat langer pijnklachten van. U kunt 1 tot 3 weken last hebben van heftige pijnklachten. Dit is meestal goed te onderdrukken met algemene pijnstillers.
  • Er is een hele kleine kans op schade aan de sluitspier van de anus. Dit kan korte of lange termijn gevolgen hebben, zoals pijn of incontinentie.
  • Door een operatie in de anale regio, kunt u kort moeite hebben met plassen. Dit is het gevolg van een zwelling en een veranderd gevoel in het gebied rond de plasbuis.
  • Soms blijft er langere tijd een scheurtje bestaan na de operatie. Dit heet een fissuur. Het scheurtje moet behandeld worden met crème.

Naar huis

Als u weer naar huis gaat, krijgt u van ons een afspraak mee voor de polikliniek Chirurgie. Meestal is deze afspraak na 6 weken, omdat dan pas het resultaat goed te beoordelen is. Ook geven wij u enkele tips mee voor thuis.

Pijnmedicatie

Meestal krijgt u bij uw ontslag een recept mee voor pijnstillers en een laxerend middel. Heeft u geen recept meegekregen? Dan kunt u 4 keer per dag 1000 milligram paracetamol innemen. U mag daarbij diclofenac innemen als dat nodig is. Neem dit alleen in als u niet allergisch bent of maagklachten heeft. Overleg met uw huisarts als u dit niet zeker weet.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf met de auto naar huis te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Adviezen voor thuis

  • Verliest u bloed? Dan kunt u dit opvangen door het dragen van een absorberend verband of maandverband.
  • Het kan zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur tot 38.0 °C is normaal.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.