Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Aambeien operatie (PPH-methode)

Als u last heeft van uitgebreide aambeien, kan een operatie volgens de PPH-methode een mogelijkheid zijn.

PPH staat voor 'Procedure voor Prolaps en Hemorroïden'. 'Prolaps' betekent: verzakking en 'hemorroïden'  zijn aambeien. Bij de operatie brengt de chirurg de aambeien terug naar hun natuurlijke plaats en wordt overtollig weefsel verwijderd. 

De beschreven informatie is algemene informatie. Uw eigen situatie kan hiervan afwijken. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-160
Laatste revisie: 11 augustus 2020 - 13:58
Hoe verloopt de behandeling?

Aambeien operatie (PPH-methode)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom brengt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een bezoek aan het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Deze afdelingen bevinden zich alleen op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Het bezoek aan het CAP duurt maximaal 20 minuten. De afspraak op de afdeling POS/Intake duurt ongeveer 1 uur. Let op! Het is belangrijk dat u naar de afspraak bij het CAP gaat; ook als u geen medicijnen gebruikt.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

Voor deze operatie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op een verpleegafdeling.

 • Wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling? Dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.
 • Wordt u opgenomen op een verpleegafdeling? Dan blijft u 1 nacht op deze afdeling voordat u weer naar huis mag.

De chirurg geeft aan wat voor u van toepassing is.

Het kan zijn dat u bij opname op de afdeling Dagbehandeling niet meteen na de operatie naar huis kunt. Dit komt dan doordat u zich niet goed genoeg voelt. Dan kunt u alsnog worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling.

 

Tijdens de behandeling

De PPH-methode is een manier om uitgebreide aambeien te opereren. Bij deze operatie brengt de chirurg een speciaal apparaat in de anus. Dit apparaat neemt weefsel weg en sluit het slijmvlies met speciale nietjes.

PPH-methode

Tijdens de operatie brengt de chirurg de aambeien terug naar hun natuurlijke plaats. Daarna wordt het overtollige weefsel verwijderd. De bloedtoevoer naar de inwendige en de uitwendige aambeien neemt daarna af. Hierdoor krimpen de aambeien binnen 4 tot 6 weken.

Bij deze operatie krijgt u algehele anesthesie (onder narcose) of regionale anesthesie (een ruggenprik).

Risico's

Geen één operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een PPH-operatie een normale kans op complicaties aanwezig zoals trombose, een nabloeding of een wondinfectie. Complicaties die vooral bij een PPH-operatie kunnen voorkomen, zijn:

 • Er is een hele kleine kans op schade aan de sluitspier van de anus. Dit kan korte of lange termijn gevolgen hebben, zoals pijn of incontinentie.
 • Door een operatie in de anale regio, kunt u kort moeite hebben met plassen. Dit is het gevolg van een zwelling en een veranderd gevoel in het gebied rond de plasbuis.
 • Als u moeite heeft met plassen, kan een urinekatheter in de plasbuis worden ingebracht. Deze blijft minimaal 1 dag tot maximaal 6 weken zitten.
 • Sommige mensen geven na de operatie een gevoel van ‘aandrang’ aan.
 • In zeer zeldzame gevallen kan er een abces of scheurtje aan de darm ontstaan. Dit kan ontstaan doordat er bij deze operatie een stukje darmslijmvlies met een spierweefsel kan worden meegenomen.
 • Na deze operatie raden wij anale seks voor langere tijd af. Minstens voor de eerste 3 maanden na de operatie.

 

Naar huis

Als u weer naar huis gaat, krijgt u van ons een afspraak mee voor controle op de polikliniek Chirurgie. Meestal is deze afspraak na 6 weken, omdat dan pas het resultaat goed te beoordelen is. Ook geven wij u enkele tips mee voor thuis.

Pijnmedicatie

Meestal krijgt u bij uw ontslag een recept mee voor pijnstillers en een laxerend middel. Heeft u geen recept meegekregen? Dan kunt u 4 keer per dag 1000 milligram paracetamol innemen. U mag daarbij diclofenac innemen als dat nodig is. Neem dit alleen in als u niet allergisch bent of maagklachten heeft. Overleg met uw huisarts als u dit niet zeker weet.

 

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf met de auto naar huis te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Adviezen voor thuis

 • Verliest u bloed? Dan kunt u dit opvangen door het dragen van een absorberend verband of maandverband.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur tot 38.0 °C is normaal.
 • Houd met (werk)afspraken en activiteiten ongeveer 2 weken hersteltijd aan. De eerste 2 weken na de ingreep kunt u last hebben van een vervelende pijn waarvoor pijnstilling nodig is. Of als er een uitwendige wond in de buurt van de anus is moet deze regelmatig gespoeld worden. Soms gaat het herstel sneller en kunt zonder problemen uw activiteiten eerder hervatten.

 

Heeft u problemen na ontslag?

Bij problemen die te maken hebben met de operatie belt u:

 • tijdens kantooruren naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.
 • buiten kantooruren naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na uw controleafspraak belt u:

 • tijdens kantooruren met uw huisarts.
 • buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Heeft u nog vragen?

Heeft u voor of na de operatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts. Het is verstandig om uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

 1. ___________________________________________________
 2. ___________________________________________________
 3. ___________________________________________________
 4. ___________________________________________________
 5. ___________________________________________________
 6. ___________________________________________________

Vindt u dat er informatie ontbreekt of onduidelijk is? Dan horen wij dat graag van u.