Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Aambeien hechten (suturepexie)

Als u last heeft van aambeien, kan de chirurg het overtollige aambeiweefsel via de binnenkant van de anus hechten.

Deze behandeling is geschikt voor:

 • inwendige aambeien
 • gedeeltelijk of volledige naar buiten hangende aambeien
 • en voor verzakkingen van het slijmvlies van de anus of endeldarm.

Hier leest u meer informatie over de operatie, hoe u zich kunt voorbereiden, de mogelijke risico's en wat u moet weten als u weer naar huis gaat. Het is algemene informatie. Niet alles hoeft in uw situatie van toepassing te zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code CHI-158
Laatste revisie: 30 augustus 2023 - 13:11
Hoe verloopt de behandeling?

Aambeien hechten (suturepexie)

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie.

Daarom wordt u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis gebeld door het Centraal Apotheek Punt (CAP) en door de afdeling PreOperatieve Screening (POS)

De medewerker van het CAP controleert met u de medicatie die u (eventueel) gebruikt. De medewerker van de POS stelt u een aantal vragen over uw thuissituatie en over uw gezondheid.

De anesthesist kan het om medische redenen nodig vinden dat u naar de afdeling Preoperatieve Screening in het ziekenhuis komt. Deze afspraak duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De gesprekken met het CAP en POS zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze gesprekken niet door gaan. 

Op www.jbz.nl/anesthesie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen tijdens het gesprek met de POS-medewerker.

Informatiefolder voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat uw maag voor de operatie leeg is. Dit noemen we nuchter. Dit voorkomt dat de inhoud van uw maag tijdens de operatie in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dit gebeurt, kan dat ernstige complicaties geven. 

Bent u niet nuchter? Dan kan de operatie niet door gaan.

U moet voor een operatie altijd nuchter zijn, ook als u een regionale verdoving (bijvoorbeeld ruggenprik) krijgt. Om te zorgen dat u nuchter bent, houdt u zich aan de volgende regels:

Tot 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. 
 • U mag nog wel drinken: water, helder appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker).
 • U mag niet meer drinken: melk(producten), koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor het tijdstip van opname:

 • U mag niets meer eten en drinken (ook geen snoepjes). U mag nog wel kauwgom kauwen, maar u mag de kauwgom niet doorslikken. Gooi de kauwgom weg als u naar de operatieafdeling gaat.
 • Een slokje water om medicijnen in te nemen - of bij het tandenpoetsen - mag wel.

Na opname op de afdeling: 

 • Na opname kunt u nog tot 300 ml ranja (dat zijn 2 glaasjes) met paracetamol op de afdeling van opname aangeboden krijgen. 

Dit zijn algemene instructies voor het nuchter zijn. Het kan zijn dat u van de arts andere instructies krijgt. U ontvangt hierover bericht in uw MijnJBZ en eventueel op papier. 

Als u een dag vóór de operatie wordt opgenomen, volgt u de instructies van de verpleegafdeling over het nuchter zijn.  

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Voor de behandeling

Voor deze operatie wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op een verpleegafdeling.

 • Wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling? Dan gaat u dezelfde dag weer naar huis.
 • Wordt u opgenomen op een verpleegafdeling? Dan blijft u 1 nacht op deze afdeling voordat u weer naar huis mag.

De chirurg geeft aan wat voor u van toepassing is.

Het kan zijn dat u bij opname op de afdeling Dagbehandeling toch niet dezelfde dag weer naar huis kunt, omdat u zich niet goed genoeg voelt. Dan kunt u alsnog worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling.

Tijdens de behandeling

De suturepexie (hechten) is een manier om uitgebreide volledige aambeien of deels naar buiten hangende aambeien te opereren. Soms is er sprake van gedeeltelijke of volledige verzakking van anusslijmvlies.

Bij deze operatie gebruikt de chirurg oplosbare hechtingen, die inwendig worden geplaatst. Het doel van de hechting is om het aambeienweefsel in de anus te trekken en een deel van de aanvoerende bloedvaten af te sluiten. Tijdens de operatie worden de aambeien zoveel mogelijk teruggebracht naar hun natuurlijke plaats. De bloedtoevoer naar de inwendige en de uitwendige aambeien neemt nu af. Hierdoor zullen de aambeien binnen 4 tot 6 weken slinken.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aambeien, worden op meerdere plaatsen hechtingen geplaatst. Als het nodig is, kan tijdens deze operatie ook een deel van de aambeien worden weggesneden.

Bij deze operatie krijgt u algehele anesthesie (onder narcose) of regionale anesthesie (een ruggenprik).

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een suturepexie operatie een normale kans op complicaties aanwezig zoals trombose, een nabloeding of een wondinfectie. Complicaties die vooral bij een suturepexie operatie kunnen voorkomen, zijn:

 • Een zeer kleine kans op schade aan de sluitspier van de anus. Dit kan korte of lange termijn gevolgen hebben, zoals pijn of incontinentie.
 • Door een operatie in de buurt van de anus, kunt u korte tijd moeite hebben met plassen. Dit is het gevolg van een zwelling en een veranderd gevoel in het gebied rond de plasbuis.
 • Sommige mensen geven na de operatie een gevoel van ‘aandrang’ aan.
 • Soms laten hechtingen deels los, waardoor een deel van de aambei terugkomt.
 • Soms zijn de hechtingen opgelost voordat het aambeienweefsel voldoende gekrompen is. Hierdoor kan een deel van de aambei terugkomen.

Naar huis

Als u weer naar huis gaat, krijgt u van ons een afspraak mee voor controle op de polikliniek Chirurgie. Meestal is deze afspraak na 6 weken, omdat dan pas het resultaat goed te beoordelen is. Ook geven wij u enkele tips mee voor thuis.

Pijnmedicatie

Meestal krijgt u bij uw ontslag een recept mee voor pijnstillers en een laxerend middel. Heeft u geen recept meegekregen? Dan kunt u 4 keer per dag 1000 milligram paracetamol innemen. U mag daarbij diclofenac innemen als dat nodig is. Neem dit alleen in als u niet allergisch bent of maagklachten heeft. Overleg met uw huisarts als u dit niet zeker weet.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de operatie niet zelf met de auto naar huis te rijden. Regel daarom van tevoren dat  iemand u naar huis brengt. 

Adviezen voor thuis

 • Verliest u bloed? Dan kunt u dit opvangen door het dragen van een absorberend verband of maandverband.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur tot 38.0 °C is normaal.
 • Houd met (werk)afspraken en activiteiten ongeveer 2 weken hersteltijd aan. De eerste 2 weken na de ingreep kunt u last hebben van een vervelende pijn waarvoor pijnstilling nodig is. Of als er een uitwendige wond in de buurt van de anus is moet deze regelmatig gespoeld worden. Soms gaat het herstel sneller en kunt zonder problemen uw activiteiten eerder hervatten.

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie, dan kunnen wij u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 60 05. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.