Headerafbeelding
afdelingen kindergeneeskunde wachtkamer
Afdeling

Spreekuur van het Kinderlongbegeleidingsteam

Het Kinderlongbegeleidingsteam is bedoeld voor kinderen met luchtwegklachten en hun ouders.

Eén op de tien kinderen heeft luchtwegklachten. Astma, bronchitis en bronchiaal hyperactiviteit zijn de meest voorkomende luchtwegaandoeningen. De behandeling of leefregels bij astma of benauwdheid kunnen soms heftig zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om u en uw kind hierin goed te ondersteunen.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Jolanda van Delft
J.P.M. van Delft - de Koning
Gespecialiseerd kinderverpleegkundige
Profielfoto zorgverlener Anne Nieuwenhuis
Drs. A. Nieuwenhuis
Kinderarts
Bekijk ons team

Meer informatie

Code KIN-066
Laatste revisie: 24 augustus 2021 - 16:58
Over dit spreekuur

Spreekuur van het Kinderlongbegeleidingsteam

Het doel van het Kinderlongbegeleidingsteam is dat uw kind:

  • vrij is van klachten; overdag en 's nachts;
  • de dagelijkse bezigheden kan uitvoeren zonder problemen en beperkingen;
  • geen (of zo min mogelijk) acute aanvallen heeft;
  • een zo goed mogelijke longfunctie heeft, nu en in de toekomst.

Om dit te bereiken werken er verschillende mensen mee in het Kinderlongbegeleidingsteam, zoals een kinderarts, een Physician Assistant (PA), een kinderfysiotherapeut en een gespecialiseerd kinderverpleegkundige.

Hoe gaan we te werk?

Uw kind komt eerst bij de kinderarts op de polikliniek voor onderzoek. De kinderarts stelt een behandeling voor. Vervolgens komt uw kind regelmatig terug voor controle op de polikliniek. Bij deze controle proberen de kinderarts en de longverpleegkundige de behandeling zo zorgvuldig mogelijk af te stemmen op de klachten en reacties van uw kind.

Tijdens de controleafspraken heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, de gevolgen in het dagelijks leven en het voorkomen van klachten. Als het nodig is, roepen we de hulp in van de fysiotherapeut. Als de behandeling eenmaal goed is ingesteld, dan neemt de huisarts de controle vaak weer over.

Luchtbrug

Als uw kind de diagnose astma heeft, kan uw kind gebruik maken van de Luchtbrug. Dit is een digitaal behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar. In Luchtbrug leest u ook meer informatie over astma, afgestemd op leeftijd.

Hoe werkt het?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt gebruik van Luchtbrug. Nadat de verpleegkundige hierover uitleg heeft gegeven, meldt zij uw kind aan bij Luchtbrug. Vervolgens krijgt u of uw kind een e-mail om in te loggen. Bij aanmelding door de verpleegkundige, vult zij samen met u en uw kind het behandelplan in dat in Luchtbrug wordt ingevoerd. In dit plan staan:

  • de persoonlijke doelen van uw kind;
  • of uw kind allergie en/of klachten van eczeem heeft;
  • de medicijnen die uw kind gebruikt.  

Kinderen tot 12 jaar

Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan vult u samen 1 x per maand een astma-controle test in. De test bestaat uit 7 vragen. Met de test kunnen u en uw kind samen met de zorgverlener zien in welke tijd van het jaar de meeste klachten zijn.

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf inloggen. Zij kunnen op de telefoon Luchtbrug koppelen aan de app, Astmaatje. Via de app krijgen ze dan 1 x per maand de test met de 5 vragen toegestuurd.

Uitslag controletest

Is de uitslag van controletest lager dan 20, dan neemt de zorgverlener contact met u en/of uw kind op. Ook kunnen kinderen via Luchtbrug een vraag stellen aan het Kinderlongbegeleidingsteam en hun persoonlijk zorgplan bekijken. 

App Astmaatje

Astmaatje is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 17 jaar met astma en helpt om beter met je astma om te gaan. Jongeren kunnen in de app bijhouden hoe het met ze gaat en van welke prikkels ze last hebben. Ook zijn er verschillende tips & tricks te vinden.

De app is ontwikkeld door het Longfonds samen met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en in co-creatie met jongeren.

De app Astmaatje is gratis te downloaden 


afbeelding van de appstore


Afbeelding google play

Kinderarts

De kinderarts is een specialist op het gebied van groei, ontwikkeling en ziekten bij kinderen. In dit team zit een kinderarts die kinderen met luchtwegproblemen behandelt. Het doel van de behandeling is dat uw kind zo min mogelijk klachten heeft van de longen. Dat uw kind hetzelfde kan doen in het dagelijks leven, als kinderen zonder luchtwegklachten. De kinderarts is eindverantwoordelijk voor de totale zorg van uw kind.

Physician Assistent

De physician assistant kan een aantal taken van de kinderarts overnemen. In het kinderlongbegeleidingsteam wordt het medisch onderzoek van de longen, de diagnostiek en de behandeling waaronder het voorschrijven van medicijnen ook door de physician assistant gedaan. Veel kinderen met longproblemen hebben ook last van allergieën. De physician assistent is opgeleid om allergieonderzoek te doen en een behandelplan voor allergie te maken.

Kinderfysiotherapeut

Voor sommige kinderen is het sporten door de astma moeilijk. Of uw kind is sneller benauwd dan andere kinderen bijvoorbeeld bij het buitenspelen. De arts kan uw kind dan doorverwijzen naar de kinderfysiotherapeut. Hier komt uw kind de eerste keer op gesprek. Dit noemen we een intake. Hier praat uw kind met de therapeut over de astma en het bewegen. Ze kijkt naar de ademhaling en soms ook al naar het inspannen, bijvoorbeeld naar het rennen. Tijdens de intake wordt er een plan gemaakt. Het kan zijn dat uw kind bij de fysiotherapeut komt oefenen. Er is ook een astma sportgroep. Dit is een sportgroep voor kinderen met astma.

Kinderlongverpleegkundige

De kinderlongverpleegkundige geeft u en uw kind uitleg over hoe de longen werken en over de werking van de medicijnen. Samen met u en uw kind kijkt ze naar het soort inhalatie apparaat dat uw kind gebruikt. Past dit apparaat bij uw kind en hoe neemt uw kind de medicijnen in. Ze zoekt samen met u en uw kind naar een oorzaak waarom uw kind het benauwd krijgt. Welke klachten heeft uw kind en hoe kunnen u en uw kind daarmee omgaan? De kinderlongverpleegkundige ziet kinderen ouder dan 12 jaar, ook zonder hun ouder(s).

Met wie werken we samen?

Het Kinderlongbegeleidingsteam werkt samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen (woningsanering) en fysiotherapeuten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de behandeling, als deze goed is ingesteld, zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt.