Aandoening

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Deze ontsteking is bij astma blijvend.

Bij astma zijn er altijd kleine ontstekingen in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken. De ontsteking wordt veroorzaakt door een allergische of niet-allergische prikkel. Klachten kunnen ook ontstaan door inspanning, spanning, of een infectie bij verkoudheid of griep.

Thuismonitoring

Mensen met Astma kunnen mogelijk gebruik maken van Thuismonitoring.

Code LON-301
Laatste revisie: 6 juni 2023 - 13:23