Aandoening

Prostaatkanker (prostaatcarcinoom)

Prostaatkanker ontwikkelt zich in de cellen van de klierbuisjes van de prostaat.

Bij de meeste mannen wordt de prostaat omstreeks het 50e levensjaar groter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen in de aanmaak van hormonen. In een aantal gevallen leiden deze veranderingen tot afwijkingen van de prostaat. Deze kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn.

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 6.500 mannen prostaatkanker vastgesteld. Prostaatkanker komt vooral voor bij oudere mannen. Ongeveer tweederde van hen is 70 jaar of ouder. We zien echter ook steeds meer jonge mannen die prostaatkanker hebben.

Kanker is een ingrijpende ziekte. Alles waar u mee te maken krijgt voor, tijdens of na de behandeling hebben we voor u verzameld op onze pagina 'Kanker'.

Lees meer

Zorgpad prostaatkanker

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een zorgpad prostaatkanker. Dit betekent dat zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor prostaatkankerpatiënten duidelijke afspraken hebben gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment. We geven u tegelijkertijd inzicht in het traject waarin u zit: wat is de volgende stap, wanneer kan ik die verwachten en wie begeleidt me daarbij?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft het zorgpad prostaatkanker samen met het Radboudumc Nijmegen ontwikkeld. De beide ziekenhuizen hebben hiervoor hun protocollen gelijk getrokken en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast heeft de Prostaatkankerstichting (patiëntenvereniging) meegedacht over hoe de wensen en behoeften van patiënten in het zorgpad konden worden verwerkt. Met verwijzers, zoals huisartsen, is overlegd hoe de communicatie over het insturen van patiënten, tussentijdse terugkoppelingen en nazorg verbeterd kan worden. En het zorgpad voldoet aan alle normen van de Nederlandse Vereniging van Urologie. Nieuwe ontwikkelingen zullen er in overleg met alle betrokken partijen steeds in worden opgenomen. Zo kunnen we de kwaliteit hoog houden en innovaties in de zorg snel toe passen.

Nazorg

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad en van het stadium van uw ziekte, kunnen verschillende vormen van controle met u worden besproken. Centraal daarbij staat dat u regelmatig contact hebt met uw uroloog en met de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie.

Als u voor controle bij de uroloog of oncologieverpleegkundige komt, wordt bekeken hoe het met uw ziekte staat. Maar daarnaast is er ook aandacht voor uw algeheel welbevinden en voor klachten die door de behandeling zelf veroorzaakt worden (bijvoorbeeld urineverlies en erectiestoornissen). Tijdens deze gesprekken wordt samen met u gekeken welke oplossingen daarvoor beschikbaar en passend zijn.

Code ONC-204
Laatste revisie: 28 maart 2024 - 13:42