Behandeling

Inwendige bestraling bij prostaatkanker (brachytherapie)

Als u prostaatkanker heeft, kunt u inwendige radiotherapie krijgen. Dit noemen we ook wel ‘brachytherapie’. Hierbij implanteren we radioactieve (jodium 125) bronnetjes/zaadjes in de prostaat. Dit gebeurt in de operatiekamer van het ETZ in Tilburg, locatie Tweesteden Ziekenhuis.

Hoe verloopt de behandeling?

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting (PKS) is er voor iedereen die informatie over prostaatkanker wil hebben of met lotgenoten in contact wil komen. De stichting helpt lotgenoten en hun naasten bij de vele vragen wanneer iemand te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Zij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en contactdagen met actuele informatie door medische deskundigen. De stichting geeft informatie over behandeling, nazorg, en medische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker.

Telefoonnummer lotgenotencontact (0800) 999 22 22 (gratis). Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur; op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
www.prostaatkankerstichting.nl

Betrokken afdelingen

Code ONC-204b
Laatste revisie: 27 februari 2024 - 15:05
Hoe verloopt de behandeling?

Inwendige bestraling bij prostaatkanker (brachytherapie)

Echografisch onderzoek

Enkele weken voordat de zaadjes worden geïmplanteerd krijgt u een echografisch onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door een uroloog op de polikliniek Urologie in het ETZ in Tilburg, locatie TweeSteden Ziekenhuis.

Bij dit onderzoek kan worden vastgesteld of de behandeling voor u geschikt is en hoeveel zaadjes er voor u besteld moeten worden. 

Als er twijfel is of de behandeling technisch haalbaar is, wordt een zogenaamde ‘proefligging’ op de operatiekamer gedaan. Hierbij hoeft u niet onder narcose, maar wordt met de benodigde apparatuur gekeken of u in aanmerking komt voor de behandeling.

Dieet

U hoeft voor deze behandeling geen speciaal dieet te volgen. U kunt eten wat u altijd eet. Als u om andere redenen een dieet heeft, moet u dit met uw uroloog en/of de radiotherapeut bespreken. Meestal kunt u met dit dieet doorgaan.

Dagopname

U wordt opgenomen op de dagbehandeling van het ETZ in Tilburg, locatie TweeSteden Ziekenhuis.

Het implanteren van de zaadjes

Het implanteren van de zaadjes gebeurt onder algehele anesthesie. Op geleide van echografie worden holle naalden in de prostaat gebracht (gemiddeld 20 stuks). Via deze naalden worden vervolgens (onder echo geleide) de radioactieve zaadjes ingebracht. Een voor een worden de naalden weer verwijderd. 

Verwijdering katheter

Tijdens de operatie wordt een katheter in de blaas gebracht om te zorgen dat de urine af kan vloeien. Deze katheter wordt na de ingreep verwijderd. Het is normaal dat het plassen daarna branderig aanvoelt. Dit verdwijnt meestal na een paar dagen.

Naar huis

Na de behandeling mag u aan het einde van de dag weer naar huis. Voor uw ontslag krijgt u nog een gesprek met de uroloog. U krijgt informatie mee over waar u na de behandeling thuis op moet letten, aan welke regels u zich moet houden en welk telefoonnummer u kunt bellen als er zich thuis problemen voordoen.

Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor een poliklinische controle bij de uroloog en de radiotherapeut.

Mogelijke bijwerkingen

De radiotherapeut informeert u over de mogelijke bijwerkingen. 

Bekijk alvast de onderstaande filmpjes over mogelijke bijwerkingen. Deze filmpjes gaan over uitwendige bestraling; de informatie over de bijwerkingen is ook van toepassing bij inwendige bestraling. Wel kunnen de plasklachten na de inwendige bestralingen heftiger zijn en langer duren. 

Mogelijke bijwerkingen die u meteen kunt ervaren:

Mogelijke late bijwerkingen die u kunt ervaren:

Controles

In eerste instantie krijgt u controleafspraken bij de behandelend uroloog en radiotherapeut. Als uw toestand zich gestabiliseerd heeft, draagt de behandelend uroloog u weer over aan uw eigen uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor verdere controles. Ook de radiotherapeut blijft u controleren.

Tijdens de controles wordt regelmatig het PSA-gehalte in het bloed gecontroleerd. Aan de hand van eventuele klachten die u heeft, komt u vaker of juist minder vaak op controle.