Behandeling

Inwendige bestraling bij prostaatkanker (brachytherapie)

Als u prostaatkanker heeft, kunt u inwendige radiotherapie krijgen. Dit noemen we ook wel ‘brachytherapie’. Hierbij implanteren we radioactieve (jodium 125) bronnetjes/zaadjes in de prostaat. Dit gebeurt in de operatiekamer van het TweeSteden Ziekenhuis.

Hoe verloopt de behandeling?

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting (PKS) is er voor iedereen die informatie over prostaatkanker wil hebben of met lotgenoten in contact wil komen. De stichting helpt lotgenoten en hun naasten bij de vele vragen wanneer iemand te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Zij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en contactdagen met actuele informatie door medische deskundigen. De stichting geeft informatie over behandeling, nazorg, en medische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van prostaatkanker.

Telefoonnummer lotgenotencontact (0800) 999 22 22 (gratis). Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur; op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
www.prostaatkankerstichting.nl

Betrokken afdelingen

Code ONC-204b
Laatste revisie: 31 januari 2023 - 14:50
Hoe verloopt de behandeling?

Inwendige bestraling bij prostaatkanker (brachytherapie)

Echografisch onderzoek

Enkele weken voordat de zaadjes worden geïmplanteerd krijgt u een echografisch onderzoek. Bij dit onderzoek kan worden vastgesteld of de behandeling voor u geschikt is en hoeveel zaadjes er bij u geplaatst moeten worden. Ook kan aan de hand van deze beelden een voorlopig plan worden gemaakt voor het plaatsen van de naalden en het verdelen van de zaadjes over de prostaat.

Dieet

U hoeft voor deze behandeling geen speciaal dieet te volgen. U kunt eten wat u altijd eet. Als u vanwege andere redenen wel een speciaal dieet heeft, moet u dit met uw uroloog en/of de radiotherapeut bespreken. Meestal kunt u met dit dieet doorgaan.

Opname

Een dag voor de behandeling wordt u opgenomen op een speciale afdeling (Afdeling 0). Deze afdeling ligt tussen het TweeSteden Ziekenhuis en Instituut Verbeeten in Tilburg

Het implanteren van de zaadjes

Het implanteren van de zaadjes gebeurt onder algehele anesthesie. Op geleide van echografie worden holle naalden in de prostaat gebracht (gemiddeld 25 stuks). Via deze naalden worden vervolgens (onder doorlichting) de radioactieve zaadjes ingebracht. Een voor een worden de naalden weer verwijderd. Onder doorlichting wordt gecontroleerd of alle zaadjes aanwezig zijn.

Verwijdering katheter

Tijdens de operatie wordt een katheter in de blaas gebracht om te zorgen dat de urine af kan vloeien. Deze katheter wordt de dag na de ingreep verwijderd. Het is normaal dat het plassen daarna branderig aanvoelt. Dit verdwijnt meestal na een paar dagen.

Naar huis

In principe mag u de dag na de behandeling weer naar huis. Voor uw ontslag krijgt u nog een gesprek met de uroloog en/of radiotherapeut. U krijgt informatie mee over waar u na de behandeling thuis op moet letten, aan welke regels u zich moet houden en welk telefoonnummer u kunt bellen als er zich thuis problemen voordoen.

Na de behandeling krijgt u een afspraak mee voor een poliklinische controle bij de uroloog en de radiotherapeut.

Mogelijke bijwerkingen

De radiotherapeut informeert u over de mogelijke bijwerkingen. 

Controles

In eerste instantie krijgt u controleafspraken bij de behandelend uroloog en radiotherapeut. Als uw toestand zich gestabiliseerd heeft, draagt de behandelend uroloog u weer over aan uw eigen uroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor verdere controles. Ook de radiotherapeut blijft u controleren.

Tijdens de controles wordt regelmatig het PSA-gehalte in het bloed gecontroleerd. Aan de hand van eventuele klachten die u heeft, komt u vaker of juist minder vaak op controle.